Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polcoloritu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka.

"W związku z żądaniem akcjonariusza - Barbary Urbaniak Marconi, zgłoszonym w dniu 21 października 2015 r. [...], która to w momencie złożenia przedmiotowego żądania posiadała bezpośrednio 13 647 872 akcje spółki, stanowiące 76,15% kapitału zakładowego spółki i uprawniające do wykonywania wraz z podmiotami zależnymi 16 881 083 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 79,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, nadzwyczajne walnego zgromadzenie Polcolorit S.A. z siedzibą w Piechowicach, postanawia co następuje: 1. Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji spółki, [?] 2. Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały zarządowi spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji)" - czytamy w uchwale.

Ponadto zarząd został upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela serii B z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano dalej.

"Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela serii B oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLPCLRT00029 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu" - czytamy też w dokumencie.

Polcolorit to producent płytek ceramicznych marki Marconi. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem