Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 14 - 18 grudnia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Reklama online : Wartość rynku reklamy online może wynieść 3 mld zł w 2015 r., jeżeli rynek ten utrzyma dynamikę wzrostu obserwowaną w I półroczu, wynika z raportu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska "Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce". Źródło: ISBnews

Media : Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zrezygnuje z obowiązkowej publikacji ogłoszeń resortu i spółek z udziałem Skarbu Państwa w ogólnopolskiej prasie, podało MSP. Zmiana ma przynieś oszczędności rzędu 6-8 mln zł rocznie. Źródło: ISBnews

Płatności internetowe : Z metody płatności przedpłaconych z wykorzystaniem gotówki internetowej skorzystało już 800 tys. Polaków, poinformowało paysafecard. Źródło: ISBnews

Trendy : Cloud computing, Big Data i IoT to technologie, które będą stały u podstaw cyfryzacji polskich przedsiębiorstw w 2016 roku ? mówi Leszek Hołda, prezes Integrated Solutions. Źródło: spółka

Badanie : Zacieranie się granic między poszczególnymi branżami, szeroko rozumiana innowacyjność jako element konieczny wprowadzania nowych produktów i usług oraz rosnące znaczenie nowoczesnych technologii ? oto najważniejsze wnioski polskiej edycji C-suite Study 2015. Badanie zostało oparte na rozmowach ze 144 menadżerami z Polski i jest częścią globalnej inicjatywy IBM. Źródło: spółka

E-commerce : W I połowie 2015 r. banki odnotowały blisko 20 tys. oszukańczych transakcji internetowych. To niemal tyle, ile było ich w całym 2013 r. Przed świętami aktywność oszustów jeszcze wzrasta. Źródło: Expander

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Sare : Oferta publiczna maksymalnie 543 478 nowych akcji serii C o szacunkowej wartości ok. 7 mln zł rozpocznie się 13 stycznia od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, wynika z komunikatu spółki. Źródło: ISBnews

Sare : Liczy, że już w I kwartale 2016 roku ustali krótką listę lub nawet podpisze listy intencyjne w ramach planu akwizycji ze środków, które planuje pozyskać ze styczniowej emisji akcji, poinformował prezes Tomasz Pruszczyński. Źródło: ISBnews

Zortrax : Miał ponad 87% przychodów z rynków zagranicznych po trzech kwartałach 2015 r., a sprzedaż drukarek M200 odpowiada za 74% wyniku, poinformował prezes Rafał Tomasiak. Liczy, że efekty sprzedaży nowego modelu Inventure będą widoczne już w wynikach za I kw. 2016 r. Źródło: ISBnews

Unified Factory : 3 tys. obligacji serii A spółki zadebiutowało na Catalyst w czwartek, 17 grudnia, podała giełda. Źródło: ISBnews

SoftBlue : Zadebiutowało na rynku NewConnect w czwartek, 17 grudnia, podała spółka.Źródło: ISBnews

MCI Capital : Dokonał przydziału 66 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 66 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Arteria : Ostatecznie sfinalizowała transakcję przejęcia 100% udziałów spółki BPO Management od Casus Finanse za cenę w wysokości 3,8 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Arteria : Wykupiła obligacje serii D o łącznej wartości 4,975 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

4fun Media : Nabył niemal 2,63 mln akcji imiennych, stanowiących 12,25% kapitału spółki Screen Network od Riben Investments Limited z siedzibą w Nikozji za łączną kwotę niemal 1,42 mln zł, podał 4fun Media. W efekcie łącznie posiada 72,25% kapitału akcyjnego Screen Network. Źródło: ISBnews

Infovide-Matrix : Postanowił o konieczności rozpoznania w księgach dodatkowej rezerwy na stratę kontraktową w wysokości 31,42 mln zł z tytułu realizacji systemu bilingowego i systemu CRM w grupie kapitałowej Energa, podała spółka. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Rozważa odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości na wyrok sądu Unii Europejskiej oddalający odwołanie operatora od decyzji Komisji Europejskiej i podtrzymujący karę w oryginalnej wysokości 127,6 mln euro, podał operator. Źródło: ISBnews

Hawe : Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) nadal deklaruje gotowość przystąpienia do umowy restrukturyzacyjnej, jednak pod warunkiem wzmocnienia proponowanych zabezpieczeń, podała Agencja. Źródło: ISBnews

Hawe Telekom : Nie przydzieliło obligacji zwykłych na okaziciela serii D_01, emitowanych w ramach restrukturyzacji zadłużenia, podała spółka. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment : Podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 460 997 akcji serii N w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Głównym obejmującym akcje będzie jeden z członków zarządu spółki. Celem emisji akcji serii N jest umożliwienie pozyskania kapitału na realizację nowego projektu. Źródło: spółka

Sygnity : Odnotowało 4,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2014/2015 (1 października 2014 - 30 września 2014) wobec 12,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Sygnity: Oczekuje osiągnięcia dodatniej dynamiki zarówno w przychodach, jak i zyskach w kolejnym roku obrotowym (rozpoczętym 1 października 2015), poinformował prezes Janusz R. Guy. Źródło: ISBnews

Sygnity : Przychody na rok obrotowy 2015/2016 z umów podpisanych do 15 grudnia br. wynoszą prawie 320 mln zł, poinformował prezes Janusz R. Guy. Źródło: ISBnews

Sygnity: Kończy wdrożenie nowego, rozwojowego 5-letniego planu strategicznego i zakłada, że zaprezentuje go w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, poinformował prezes Janusz R. Guy. Źródło: ISBnews

SMT : Podjęło uchwałę w sprawie programu odkupu 1,13 mln akcji własnych po cenie od 10 do 30 zł w terminie do końca marca 2016 roku, wynika z regulaminu skupu. Źródło: ISBnews

11 Bit Studios : Akcje spółki zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 1,26% wobec ceny odniesienia i wyniósł 68,1 zł. Źródło: ISBnews

11bit Studios : zakłada, że projekt Games Republic zacznie dokładać się do przychodów grupy w 2016, a do zysków w 2017 roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco Poland : Wdrożyło w Rzeszowie system obsługi i zarządzania strefą płatnego parkowania, podała spółka. Wartość kontraktu, dofinansowywanego z UE, to blisko 11,6 mln zł brutto. Źródło: ISBnews

Qumak : Pozyskał kontrakt na realizację i serwis centrum obliczeniowego dla KIR za 27,1 mln zł netto, podała spółka. Źródło: ISBnews

ATM : Akcjonariusze powołali do rady nadzorczej Tadeusza Czichona - głównego akcjonariusza spółki i poprzednio jej prezesa, na okres do upływu wspólnej kadencji rady, wynika z uchwał walnego. Źródło: ISBnews

Sygnity, Indra Systemas, Ericpol : Konsorcjum z Sygnity jako liderem, zawarło z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) umowę na System Hurtowni Danych za łącznie do 53,26 mln zł brutto, z czego na Sygnity będzie przypadać do 19,11 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Qumak : Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przeprowadził ostatnie testy i odebrał prace czwartego, przedostatniego etapu budowy systemu informatycznego ISOK. Wykonawca, firma Qumak, zakończyła pracę nad wersją pilotażową systemu. Źródło: ISBnews

Comarch : Rozszerza współpracę z GS1, globalną organizacją non-profit zajmującą się rozwijaniem i wdrażaniem standardów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Belgia i Hiszpania to kolejne kraje, w których Comarch podejmie współpracę w zakresie wdrażania i promocji standardów GS1oraz rozwiązań do optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach za pomocą elektronicznej wymiany danych. Źródło: spółka

Forever Entertainment : Podpisał kolejną umowę licencyjną z Digital Melody na mocy której otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji nowej gry Digital Melody - Surfingers - na platformie Steam. Premiera zaplanowana jest na początek roku 2016. Źródło: spółka

GFT Polska : Poszukuje specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Szukamy przede wszystkim programistów posługujących się takimi technologiami jak Java, JavaScript/HTML5, Scala, i .NET. Źródło: spółka

Indata Software : Projekt spółki pt. "Opracowanie narzędzi bioinformatycznych do poszukiwania leków" otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i został zarekomendowany przez NCBiR do dofinansowania w ramach konkursu 1/1.1.1/2015, Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Wartość projektu wynosi 7,91 mln zł, zaś kwota dofinansowania 5,44 mln zł. Źródło: spółka

Cisco : Wraz z Philips tworzą globalne partnerstwo strategiczne, ukierunkowane na wart miliard euro rynek oświetlenia biurowego. Ma umożliwić zarządcom nieruchomości, właścicielom budynków i pracownikom biurowym odpowiednie wykorzystanie Internetu Rzeczy w biurach. Źródło: spółka

Cisco : Wprowadza nowe oprogramowanie oraz zestaw narzędzi dla deweloperów, które ułatwiają budowę skalowalnych sieci obsługujących gwałtownie rosnące systemy chmurowe. Rozwiązania te są przeznaczone dla rynku dostawców usług (SP ? Service Providers). Źródło: spółka

Asseco Business Solutions : Przystąpiło do prestiżowego programu Microsoft Cloud OS Network. Jest to globalna inicjatywa firmy Microsoft polegająca na zrzeszaniu kluczowych partnerów biznesowych, którzy oferują swoim klientom usługi hybrydowe, bazując na platformie Azure - chmury Microsoft. Źródło: spółka

ZTE : Wprowadził do sprzedaży w Polsce zapowiadany we wrześniu podczas targów IFA inteligentny, przenośny projektor ZTE Spro 2. Polska jest pierwszym krajem w Europie, w którym urządzenie jest dostępne. Router ZTE MF283+ trafił do oferty Cyfrowego Polsatu i Plusa. Źródło: spółka

Yealink : Zaprezentował nowe modele biurkowych telefonów VoIP serii T4. Źródło: spółka

Unit27 : Platforma MasterVision, internetowa platforma do zarządzania pracą i komunikacją przy projektowaniu dowolnych materiałów graficznych, aplikacji mobilnych i webowych oraz stron www, wkrótce będzie dostępna w wersji beta. Źródło: spółka

Plagiat.pl : W związku z rozwojem rynku antyplagiatowego w Polsce, stworzył ?najszybszy i najskuteczniejszy" algorytm sprawdzający - HORNET. Od stycznia dokumenty w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl będą sprawdzane w ciągu zaledwie kilku sekund. Źródło: spółka

Komputronik Biznes : Dostarczył zestawy komputerowe marki HP wraz z monitorami do Telewizji Puls. Źródło: spółka

Oponeo : Wygenerowało 31% r/r więcej zamówień w listopadzie, co przełożyło się na 27% wzrost przychodów ze sprzedaży r/r. Źródło: spółka

Ardigen : Spółka Selvity zrealizuje pełne wdrożenie systemu informatycznego klasy LIMS w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat : 21 grudnia lista kanałów tematycznych dostępnych na platformie poszerzy się o nową stację na rynku polskim ? skierowany do widzów dbających o swoje zdrowie Wellbeing Network. Źródło: spółka

T-Mobile, Yulong Telecommunications : Właściciel marki Coolpad, poinformowała o ofercie smartfona Modena, który dostępny jest już na terenie całego kraju od 9 zł.?Coolpad to kolejny istotny globalny gracz, który pojawia się na Polskim rynku. T-Mobile Polska zawsze stara się promować ciekawe, innowacyjne produkty i podążać za najciekawszymi trendami. Tak stało się też tym razem i dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie produktów Coolpad do naszej oferty" - podsumował Andrzej Gładki, kierownik Działu Zarządzania Terminalami i Współpracy z Partnerami Globalnymi w T-Mobile Polska. Źródło: spółka

Pozamiatane.pl : Serwis łączący klientów ze sprawdzonymi sprzątaczami działa już na terenie całej Warszawy. Źródło: spółka

SalesBee : Według badań spółki, czynnikiem, który hamuje konsumenta przed zakupem jest niepokój o to, że towar nie będzie zgodny z tym zamówionym, nie spełni jego oczekiwań. Innym czynnikiem powstrzymującym klientów od zakupów jest obawa o zwrot pieniędzy w przypadku odesłania niesatysfakcjonującego ich towaru. Źródło: spółka

Kontel : Gama bezprzewodowych słuchawek Plantronics DECT z rodziny Savi 700, 400 oraz CS500 otrzymała jako pierwsza na rynku od stowarzyszenia DECT Forum certyfikat bezpieczeństwa DECT w ośmiu kategoriach, w tym uwierzytelnianie, szyfrowanie, zestawienie połączenia, postęp rozmowy i jej zakończenie. Ponadto Avaya i Plantronics zapowiedziały nową inicjatywę, której wdrożenie ma na celu usprawnienie pracy ośrodków typu contact centre, a także zadań prowadzonych w środowisku Unified Communications. Źródło: spółka

Galeria Katowicka : Podaje, że jako pierwsza w Europie wprowadza wielozadaniową aplikację mobilną Navishopper, która łączy program lojalnościowy, moduł kuponów cyfrowych do sklepów i restauracji, precyzyjną nawigację personalną na smartfonie, współpracującą z beaconami. Źródło: spółka

Warta : Wprowadza aplikację Warta Mobile, umożliwiającą stałą kontrolę nad procesem likwidacyjnym szkody. Źródło: spółka

ArchiDoc : Został partnerem 200. jubileuszu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Środki pozyskane od ArchiDoc zostały przeznaczone na digitalizację bezcennych dzieł znajdujących się w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Źródło: spółka

AppSky : W styczniu wystartuje platforma internetowa, która pozwala tworzyć aplikacje mobilne na telefony z systemem Android. Źródło: spółka

QubicGames : Na rynku polskim w sklepie Google Play rozpoczęto sprzedaż gry Geki Yaba Runner. Źródło: Erne Ventures

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem