Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

New World Resources (NWR) zakłada, że może odnotować stratę EBITDA w wysokości 51 mln euro w 2016 r. i 60 mln euro w 2017, wynika z nieadytowanych projekcji przygotowanych w związku z rozpoczęciem procesu przeglądu strategicznego. Spółka zakłada też, że konieczne będzie zamknięcie części jej kopalń.

Hawe rozpoczęło prace nad sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, podała spółka.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez CCC kontroli nad eobuwie.pl, podał CCC.

Famur zdecydował o uruchomieniu programu emisji obligacji do łącznej kwoty 500 mln zł, podała spółka.

Mar-Bud Budownictwo podpisał kontrakt o wartości 6,83 mln euro ze spółką zależną od BBI Development - Centrum Praskie Koneser - na przebudowę i adaptację budynku wielofunkcyjnego realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego Centrum Praskie Koneser wraz z towarzyszącą temu budynkowi infrastrukturą, podał BBI Development.

Rada nadzorcza PKP Cargo delegowała Macieja Andrzeja Libiszewskiego do wykonywania czynności członka zarządu do 18 marca 2016 r. i powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa, podała spółka.

Spółki zależne Groclinu sprzedały nieruchomości firmie Kollamat, podał Groclin. Wartość transakcji została ustalona na 14,5 mln zł netto.

Orion Investment wyemitował w ramach oferty prywatnej 100 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 10 mln zł, podała spółka.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakupił w ramach drugiej transzy 7,24 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU.

Polnord wyemitował 60 tys. sztuk czteroletnich, zabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Obligacje zostały w całości objęte przez SGB Bank, podała spółka.

Tauron Polska Energia przyjmie w przyszłym roku aktualizację strategii korporacyjnej, w której zawrze m.in. politykę w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Spółka przygląda się także projektom inwestycyjnym, w tym projektowi bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.

Dekpol przydzielił na rzecz funduszy Pioneer FIO oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO przydziału 9 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 9 mln zł, podała spółka.

Tauron Polska Energia liczy na poprawę rentowności w kopalni Brzeszcze i docelowo pokrycie własną produkcją węgla ok. 50-60% łącznej produkcji energii, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.

Tauron Polska Energia nie dostrzega ryzyka płynnościowego w związku z brakiem decyzji akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.

PKP SA otworzyły nowy dworzec kolejowy w Sopocie, zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) z udziałem PKP, miasta Sopotu i inwestora prywatnego - Bałtyckiej Grupy Inwestycyjnej, podała spółka.

PZL-Świdnik - z grupy AgustaWestland - zrealizował umowę dotyczącą dostawy 2 śmigłowców dla Lotnictwa Policji Ugandy, poinformowała spółka.

AXA zamierza zwiększyć swoją obecność w Polsce poprzez akwizycję towarzystwa ubezpieczeń Liberty Ubezpieczenia. Wartość transakcji została ustalona na kwotę 92,3 mln zł powiększoną o wartość aktywów netto na dzień jej zamknięcia, podała AXA.

Euronet Polska wprowadził możliwość szybkich przekazów bankomatowych. Usługa przekazu gotówki z urządzenia na urządzenie jest możliwa w 5310 bankomatach oraz wpłato-bankomatach Euronet, zlokalizowanych poza oddziałami banków na terenie całego kraju, podała firma.

Zarząd PKP Cargo otrzymał od PKP S.A. - akcjonariusza spółki - pismo o powołaniu z dniem 17 grudnia 2015 r. do składu rady nadzorczej PKP Cargo Mirosława Pawłowskiego, Andrzeja Wacha, Macieja Andrzeja Libiszewskiego, Małgorzaty Kryszkiewicz, Czesława Warsewicza i Jerzego Kleniewskiego, podała spółka.

11bit Studios zakłada, że projekt Games Republic zacznie dokładać się do przychodów grupy w 2016, a do zysków w 2017 roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski.

Skanska i PKS Poznań zakończyły negocjacje zakupu byłego dworca autobusowego na skrzyżowaniu ulic Matyi i Wierzbięcice. Strony podpisały właśnie umowę przedwstępną, a wartość transakcji wyniesie 63,5 mln zł, poinformowała Skanska.

Ronson Development sprzedał do tej pory ponad 200 mieszkań z 326 oferowanych na osiedlu Moko na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Zakończenie budowy pierwszego etapu planowane jest na II kwartał 2016 r., a drugiego na IV kwartał 2016 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze wypowiedziało Konsalnetowi umowę usług ochrony w Porcie im. Fryderyka Chopina. Spółka podtrzymuje wolę współpracy w celu sprawnego przekazania pracowników i infrastruktury w celu płynnego i bezpiecznego dla pasażerów przejęcia przez PPPL obowiązków w zakresie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu na lotnisku, podał Konsalnet Holding.

Carrefour uruchomił w Polsce tuż przed świętami nowy kanał sprzedaży, jakim jest sklep internetowy eCarrefour.pl, poinformowała spółka.

Akcje spółki 11 Bit Studios zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 1,26% wobec ceny odniesienia i wyniósł 68,1 zł.

Braster podpisał porozumienie z firmą Pezy Development na wykonanie finalnej konsumenckiej wersji urządzenia do diagnostyki raka piersi - Braster Tester. Partner z Holandii zaprojektuje Tester przeznaczony do sprzedaży dla kobiet oraz przygotuje jego industrializację do masowej produkcji na zasadzie outsourcingu u renomowanego partnera zajmującego się tzw. produkcją kontraktową, podał Braster.

SMT podjęło uchwałę w sprawie programu odkupu 1,13 mln akcji własnych po cenie od 10 do 30 zł w terminie do końca marca 2016 roku, wynika z regulaminu skupu.

Briju jest zadowolone z wyników sprzedaży osiąganych w IV kwartale i czeka na szczyt sprzedażowy w ostatnich dniach przed świętami, poinformował prezes Przemysław Piotrowski. Sieć jubilerska spółki liczy już 30 sklepów.

Global Cosmed przejmie Global Cosmed Group z Jawora oraz spółki z nią powiązane, w tym niemieckie, podała spółka. Dzięki transakcji o wartości ponad 217 mln zł ma powstać grupa, zdolna do kolejnych akwizycji w przyszłości. Ma ona zostać sfinalizowana do końca maja 2016 r.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nabędzie, w ramach drugiej transzy, kolejne 7,24 mln akcji Alior Banku, stanowiących ok. 9,96% kapitału zakładowego po spełnieniu warunków zawieszających, podało PZU.

Sygnity kończy wdrożenie nowego, rozwojowego 5-letniego planu strategicznego i zakłada, że zaprezentuje go w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, poinformował prezes Janusz R. Guy.

Przychody Sygnity na rok obrotowy 2015/2016 z umów podpisanych do 15 grudnia br. wynoszą prawie 320 mln zł, poinformował prezes Janusz R. Guy.

Sygnity oczekuje osiągnięcia dodatniej dynamiki zarówno w przychodach, jak i zyskach w kolejnym roku obrotowym (rozpoczętym 1 października 2015), poinformował prezes Janusz R. Guy.

Sygnity odnotowało 4,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2014/2015 (1 października 2014 - 30 września 2014) wobec 12,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.