Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Wirtualna Polska przejmuje spółkę Enovatis - właściciela portali turystycznych wakacje.pl, easygo.pl i wypoczynek.pl, podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcje przejmowanej firmy wynosi łącznie ponad 83,56 mln zł.

"19 grudnia 2015 roku w wyniku zakończonych negocjacji doszło do zawarcia umowy, na podstawie której Grupa WP zobowiązała się do nabycia (po uruchomieniu finansowania na realizację transakcji z istniejących linii kredytowych Grupy WP nie później niż do 11 stycznia 2016 r.) od 7 (siedmiu) osób fizycznych oraz Talnet Holding Limited spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol, (...) 5 750 000 akcji imiennych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I spółki Enovatis stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Enovatis" - czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży za wszystkie akcje wynosi łącznie 83 566 182 zł, podała WP.

Enovatis jest największym i najszybciej rozwijającym się agentem turystycznym online (OTA) w kraju, podkreślono w informacji. W portfolio spółki znajdują się trzy popularne portale turystyczne -wakacje.pl, easygo.pl i wypoczynek.pl. Spółka operuje w czterech segmentach: pakietowej turystyki wyjazdowej i turystyki wypoczynkowej, sprzedaży biletów lotniczych oraz pośrednictwie w rezerwacji miejsc hotelowych w Polsce i na świecie. Przychody Enovatis za 2014 r. wyniosły 26,6 mln zł, a zysk operacyjny po wyeliminowaniu amortyzacji wyniósł 6,2 mln zł. W okresie ostatnich 12 miesięcy zakończonym 30 listopada 2015 r. niezaudytowane przychody spółki wyniosły 32,4 mln zł, a zysk operacyjny po wyeliminowaniu amortyzacji wyniósł 8,5 mln zł, podano także.

"Zakup Enovatis to największa transakcja od połączenia WP i o2. Znacząco zbliża nas do przyjętego wówczas strategicznego celu, jakim jest osiągnięcie 50% przychodów i EBITDA Grupy z rynku e-commerce. Inwestycja w segment turystyczny świetnie wpisuje się w naszą filozofię wspomagania Polaków w ich decyzjach konsumenckich, w tym przypadku dotyczących wyboru biura podróży i miejsca spędzania wolnego czasu" - powiedział prezes Wirtualnej Polski Holding. Jacek Świderski, cytowany w komunikacie.

"Inwestujemy w segment o silnych napędach rynkowych wspieranych megatrendami bogacenia się społeczeństwa, wzrostu częstotliwości wyjazdów urlopowych i aktywności turystycznej mieszkańców mniejszych miejscowości. W szybkim tempie zwiększa się skłonność i zaufanie Polaków do e-shoppingu. Zgodnie z prognozami rynek OTA w Polsce będzie rósł w tempie ok 15-17%, a skuteczność operacyjna i siła marki wakacje.pl skutkuje zwiększaniem udziału Enovatis w tym rynku" - dodał VP Corporate Development Grupy Wirtualna Polska Grzegorz Czapski, także cytowany w komunikacie.

"Grupa WP zobowiązała się zapłacić na rzecz sprzedających opłatę gwarancyjną w łącznej wysokości 3 356 618 zł w przypadku niewykonania czynności niezbędnych do zamknięcia transakcji na warunkach opisanych w umowie. Opłata gwarancyjna zostanie zapłacona przez Grupa WP w terminie 7 dni od dnia wezwanie przez któregokolwiek ze sprzedających, na rachunki bankowe sprzedających, w sposób opisany w umowie. Zapłata całej kwoty opłaty gwarancyjnej wyłącza prawo dochodzenia przez sprzedającego zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych" - czytamy także.

Tytuł prawny do akcji przejdzie na rzecz Grupa WP z chwilą łącznego spełnienia następujących przesłanek: (i) uznania rachunków bankowych Sprzedających całością należnej każdemu z nich ceny sprzedaży, (ii) złożenia oświadczenia o przeniesieniu akcji przez agenta pośredniczącego oraz (iii) wydaniu akcji Grupa WP, co nastąpi niezwłocznie po płatności ceny sprzedaży, co powinno nastąpić nie później niż do 11 stycznia 2016 r., podano w komunikacie.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.