Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Grupa Kęty prognozuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą w IV kw. br. ok. 515 mln zł, o ok. 8% więcej r/r. Skonsolidowany zysk operacyjny IV kw. wyniesie 45-47 mln zł, natomiast EBITDA 69-71 mln zł, podała spółka. Spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 47-49 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 100% w skali roku.

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o rozwiązaniu niewykorzystanego funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych, o wartości 386,8 mln zł, i o utworzeniu celowego funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy. Na fundusz skierowano kwotę 555,76 mln zł, wynika z uchwał NWZ.

Infovide-Matrix zawarło porozumienie z Energą, ustalające warunki zakończenia umowy na budowę i wdrożenie systemu obsługi sprzedaży z czerwca 2013 r., podała spółka. Łączna kwota dostaw wyniosła 40 mln zł.

COIG, spółka zależna Wasko, podpisała umowę z Advicom, której przedmiotem jest serwis oprogramowania klasy ERP oraz Hurtowni Danych, świadczony dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), podała spółka. Wartość umowy to 27,2 mln zł.

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) odwołała prezesa Artura Lebiedzińskiego i dwóch członków zarządu. Do pełnienia funkcji prezesa na nie dłużej niż trzy miesiące RN delegowała Izabelę Felczak-Poturnicką, podała spółka.

SMT zawarło umowę sprzedaży na rzecz Onemaker Solutions wierzytelności za 13,58 mln zł, podała spółka.

Paweł Sobków zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu Hawe ze skutkiem od dnia 31 grudnia, podała spółka.

Po fazie ruchu próbnego, została przekazana do eksploatacji pierwsza nowoczesna spalarnia śmieci w Polsce, zbudowana w Koninie przez konsorcjum z udziałem m.in. Erbudu i Introlu, podał Erbud. Wartość inwestycji to 387,7 mln zł brutto.

Andrzej Podsiadło i Waldemar Dubaniowski zrezygnowali z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Hawe, podała spółka.

ČEZ złożył niewiążącą ofertę nabycia niemieckich aktywów energetycznych Vattenfalla, w tym elektrowni węglowych, kopalni węgla brunatnego i 10 elektrowni wodnych, podał czeski koncern.

Moody's Investors Service potwierdził rating Energi na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną, podała spółka.

Siedem firm: Electrolux, Rosa Europe, Rhenus Logistics, Segepo-Refa, KCP, ILP oraz ifm ecolink otrzymało zezwolenia na działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest-Park. Przedsiębiorcy ci zadeklarowali inwestycje wynoszące 213 mln zł i zatrudnienie blisko 500 osób, podała strefa.

Bardzo dobre perspektywy stojące przed Ronsonem mogą pozwolić na zwiększenie wypłat z tytułu dywidendy w kolejnych latach, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Akcjonariusze spółki zdecydowali dziś o wypłacie dywidendy za rok 2014.

Buwog AG odnotował 177,40 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I połowie roku finansowego 2015/2016 wobec 20,60 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Ronson Europe N.V. postanowili przeznaczyć część kapitału zapasowego w kwocie 10,89 mln zł na wypłatę dywidendy za rok 2014 poprzez wypłatę w gotówce w wysokości 0,04 zł na każdą akcję, podała spółka.

Solaris zawarł z trzema izraelskimi przewoźnikami umowy na dostawę łącznie 110 autobusów, w tym Urbino 12 (100 szt.) i InterUrbino (10 szt.), podała spółka. Pojazdy polskiego producenta będą kursować w Tel Awiwie, Nazarecie i być może Jerozolimie.

Hotel ibis Styles Warszawa West zostanie włączony do Grupy Orbis w III kw. 2017 roku. Pierwszy hotel tej marki w Warszawie powstanie po modernizacji działającego już na rynku Rest Hotel-u w Morach k/Warszawy, podała spółka.

EuroRating nadał spółce CCC rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna, podała agencja.

Dekpol sprzedał 40% mieszkań dostępnych w inwestycji Młoda Morena w Gdańsku, podała spółka. Inwestycja zostanie ukończona w planowanym terminie grudnia 2016 r.

Sprzedaż realizowana przez grupę Malborskich Zakładów Chemicznych Organika w Czechach i na Bałkanach wzrosła o kilkanaście procent r/r w 2015 r., podała spółka.

Dominik Libicki dołączy do zarządu grupy Kulczyk Investments (KI) od 15 stycznia 2016 roku, podała spółka. Jako członek zarządu będzie nadzorował zespół zarządzający portfelem inwestycyjnym, a także wspierał budowę portfela nowoczesnych technologii.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC zawarła umowę stałej współpracy z Euleo w zakresie windykacji terenowej, podała spółka.

Spółka Kallisto 17 - z grupy 7R Logistic - wyemitowała trzyletnie obligacje serii A o wartości nominalnej 10 mln zł, poinformowało 7R Logistic.

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia PKO Bankowi Polskiemu w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wesoła" w formie dotacji w kwocie 278,9 mln zł, podał bank.

Newag przekazał do użytku pierwsze pociągi Vulcano wyprodukowane przez spółkę dla FerroviaCircumetnea (FCE), zgodnie z umową wykonawczą podpisaną w grudniu 2013 r., podała spółka.

KCI wyemitowało 9 tys. obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej 9 mln zł oraz 20 tys. obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie finansowania na refinansowanie obligacji serii I z terminem płatności 18 grudnia 2015 roku o wartości 45 mln zł.

Spółka zależna Erbudu sprzedała udziały w spółce Deptak Projekt P2 na rzecz Cymbeline za 10,73 mln euro, podała spółka.

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), spółka zależna Hawe, zakończyła tzw. fazę wykonawczą w ramach projektu "Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" (SSPW), podała spółka.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł porozumienie z inwestorem finansowym w sprawie wstępnych i niewiążących warunków potencjalnej transakcji, polegającej na udzieleniu spółce finansowania typu mezzanine oraz inwestycji kapitałowej w spółkę na kwotę nie wyższą niż 200 mln zł, podał Biomed-Lublin.

Wirtualna Polska przejmuje spółkę Enovatis - właściciela portali turystycznych wakacje.pl, easygo.pl i wypoczynek.pl, podała spółka. Cena sprzedaży wszystkich akcje przejmowanej firmy wynosi łącznie ponad 83,56 mln zł.

Kerdos Group odnotowała 82,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Poland ogłosiło, że rozpoczyna dziś przymusowy wykup 261 096 akcji Infovide Matrix, stanowiących ok. 2,09% kapitału zakładowego, po cenie 6,01 zł za sztukę. Data wykupu tych walorów została ustalona na 28 grudnia.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.