Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

LW "Bogdanka" ma aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego do Energa Elektrownie Ostrołęka, w wyniku którego przedłużony został okres jej obowiązywania do końca 2016 roku oraz ustalone zostały warunki dostaw w roku 2016, podała spółka. W efekcie wartość umowy wzrosła i 4,36% do łącznie 1,19 mld zł.

EDF Paliwa wypowiedział LW "Bogdanka" wieloletnią umowę sprzedaży węgla energetycznego ze skutkiem na dzień 31.12.2016 r., podała Bogdanka. Spółka podkreśla, że umowa z EDF Paliwa nie ma znaczenia strategicznego.

Mediatel odwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane w dniu 4 stycznia 2016 roku, które miało decydować o emisji warrantów i akcji, wynika z komunikatu Mediatela.

Famur postanowił o emisji 108 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej do 108 mln zł, podała spółka.

Eurocash zawarł przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów w spółce Polska Dystrybucja Alkoholi z siedzibą w Pabianicach, podał Eurocash. Umowa została zawarta z Jackiem Jantoń, Jarosławem Jantoń, Adamem Jantoń, Andrzejem Tyrka, Zbigniewem Makaruk oraz Jakubem Nowakiem.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru objęcia przez Bank Zachodni WBK oraz Banco Santander z Hiszpanii akcji BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła Bankowi Handlowemu w Warszawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podał urząd.

Selvita zawarła umowę z Merck KGaA, której przedmiotem jest rozwój i komercjalizacja cząsteczek terapeutycznych w obszarze onkologii, skierowanych na wybrany przez strony umowy jeden cel białkowy, opracowany przez spółkę w latach 2013-2015 w ramach platformy metabolizmu nowotworów. Łączna kwota płatności dla Selvity w przypadku pomyślnego rozwoju i komercjalizacji leku przez Merck i zrealizowania wszystkich możliwych kamieni milowych wyniesie maksymalnie 16,50 mln euro (69,98 mln zł) począwszy od roku 2016.

Atal wyemitował dwuletnie obligacje serii L w łącznej kwocie 15 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest finasowanie działalności.

Erbud zbuduje zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu dla Longbridge Future, podała spółka. Wartość podpisanej umowy to 32,73 mln zł.

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - spółka zależna Mostostalu Zabrze - ma umowę z ArcelorMittal Poland o wartości niemal 14,5 mln zł netto, podał Mostostal.

Advent International zaangażował doradców - Credit Suisse oraz Dom Maklerski Trigon - w celu dokonania przeglądu strategicznych opcji, w tym potencjalnego zbycia, wynika z komunikatu spółki.

Karo - Biuro Handlu Zagranicznego z siedzibą w Toruniu złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Walcownią Metali "Dziedzice" z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, podał Urząd.

Mikrokasa dokonała przydziału 2 105 sztuk dwuletnich obligacji na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podała spółka.

Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) uruchomią od 30 kwietnia połączenia do Splitu i Zadaru w Chorwacji, podał przewoźnik.

Europejski Fundusz Energii (EFE) podpisał z Guangzhou Felicity Solar Technology list intencyjny, który pozwoli na rozpoczęcie negocjacji w sprawie dostawy paneli dla największej w Polsce elektrowni fotowoltaicznej w Kaliszu Pomorskim (zachodniopomorskie). Uruchomienie elektrowni planowane jest na 2016 r., podała spółka.

T-Mobile Polska zwiększa zasięg technologii LTE do ponad 83% populacji z 77% wcześniej dzięki uruchomieniu ponad 400 nowych stacji bazowych, podał operator.

Sygnity zawarło umowę z Energa Informatyka i Technologie na dostarczenie przez Sygnity oprogramowania wraz z licencjami do oprogramowania oraz prawem do jego aktualizacji za łącznie 5,48 mln euro brutto (23,23 mln zł), podała spółka.

Pfleiderer Grajewo zakończył subskrypcję i przydzielił 15 077 007 akcji zwykłych na okaziciela serii E, obejmowanych po cenie emisyjnej 24 zł każda. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 361,85 mln zł, podała spółka.

AWT Čechofracht z Grupy AWT, należącej do PKP Cargo, podpisała kontrakt na przewozy 60 tys. ton drewna rocznie między Rumunią a Bośnią dla austriackiego klienta, podało PKP Cargo.

Inpro sprzedała wszystkie mieszkania tj. 515 lokali w ramach ukończonej niedawno inwestycji City Park na gdańskiej Zaspie, poinformowała spółka.

KCI wykupiła wszystkie obligacje serii I o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł wraz z należnymi odsetkami, podała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 913,02 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na budowę odcinka południowej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51 o długości 14,7 km (Olsztyn Południe ? Olsztyn Wschód), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wszystkie pozostałe oferty zostały odrzucone lub wykluczone.

Rada nadzorcza Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG przedterminowo przedłużyła funkcje członków zarządu dla Franza Jurkowitscha, Georga Foliana i Alexandra Jurkowitscha do 30 września 2019 roku, podała spółka.

Synektik ocenia, że postęp prac nad kardioznacznikiem może mieć wpływ na wycenę spółki już w przyszłym roku. Spółka oczekuje, że rejestracja i komercjalizacja produktu kardiologicznego w połączeniu z innymi działaniami będzie mocno stymulować wyniki finansowe, a w konsekwencji wartość rynkową i pozwoli osiągnąć wycenę spółki na poziomie co najmniej 200 mln zł w 2016 r. i min. 600 mln zł w 2020 roku, powiedział ISBnews prezes Cezary Kozanecki.

ProService Agent Transferowy liczy na "niezwłoczne" zamknięcie przejęcia od Skarbiec Holding działalności polegającej na prowadzeniu ksiąg rachunkowych na zlecenie. Jest to jedna z szeregu akwizycji, nad którymi spółka obecnie pracuje, poinformował ISBnews prezes ProService AT Paweł Sujecki.

Grupa Lotos uzyskała zgody administracyjne Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Ropy i Gazu Norwegii na nabycie pakietu aktywów w obszarze Sleipner na norweskim Szelfie Kontynentalnym, podała spółka. Zamknięcie transakcji planowane jest do 31 grudnia 2015 roku.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC planuje rozszerzenie oferty o faktoring pełny (bez regresu) od początku 2016 roku, poinformował prezes Remigiusz Brzeziński. Spółka oczekuje wzrostu przychodów dzięki tej usłudze od przyszłego roku.

Labo Print celuje w utrzymanie dotychczasowej dynamiki wzrostu przychodów, która w poprzednich latach wynosiła 20-30%, poinformował prezes Krzysztof Fryc.

Maltańska spółka zależna Olympic Entertainment Group (OEG) otworzyła we współpracy z Eden Leisure Group największe kasyno w grupie OEG, Casino Malta, podała spółka.

PG Europe oraz Icon Capital w celu realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie obiektu magazynowo-logistycznego w miejscowości Koninko (gmina Kórnik), złożyły wniosek do UOKIK, poinformował Urząd.

Sieć paczkomatów InPost powiększy się do 2,6 tys. maszyn na koniec 2016 roku, wobec ok. 1,8 tys. czynnych urządzeń planowanych na koniec br., podał Integer.pl.

Rada nadzorcza AC SA przyjęła założenia programu motywacyjnego na latach 2016-2017, który będzie realizowany, o ile EBITDA spółki wyniesie w tych latach odpowiednio 43 mln i 46 mln zł, podało AC. Maksymalnie w ramach programu ma zostać wyemitowanych 190 tys. warrantów subskrypcyjnych.

Gremi Media wyemitowało obligacje serii Y o wartości 5 mln zł, których termin wykupu przypada na 20 stycznia 2017 r., poinformowała spółka.

Krynicki Recykling przedłużył umowę z O-I Europe na dostawy stłuczki szklanej do 2022 r. Na jej mocy będzie dostarczał surowiec do hut w Jarosławiu i Antoninku. Przewidywana wartość dostaw w okresie kolejnych 7 lat wynosi 284 mln zł, podała spółka.

Pierwszy sklep Maurizio Benttoni - nowej polskiej sieci salonów modowych z odzieżą męską - zostanie otwarty w I kw. 2016 r. w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy, podała galeria.

Kredyt Inkaso wyemitowało 40 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, podała spółka. Okres zapadalności obligacji wynosi trzy lata i sześć miesięcy, a dzień wykupu obligacji nastąpi 21 czerwca 2019 roku.

Próchnik dokonał przydziału 1 232 sztuk zabezpieczonych, zwykłych, zdematerializowanych obligacji serii C02 na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1 232 000 zł, podała spółka.

Szczęśliwicka sp. z o.o. - spółka pośrednio zależna Unibepu ? nabyła od Orbisu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1,0016 ha, położonej w Warszawie w dzielnicy Ochota za 26,03 mln zł brutto (22 mln zł netto), podały spółki.

Wilbo zawarło z Lidl Sklepy Spożywcze sp. z o.o. umowę o współpracy, dotyczącą dostaw do krajowych magazynów Lidl konserw rybnych. Termin realizacji umowy przypada na koniec listopada 2016 r., a jej szacowana wartość wynosi ok. 5,5 mln zł, podała spółka.

PKP Cargo złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Orlen KolTrans oraz jednocześnie nabycie części mienia Euronaft Trzebinia od PKN Orlen, podał Urząd.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem