Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Polskie Koleje Linowe (PKL) deklarują możliwość zorganizowania w drugiej połowie stycznia 2016 r. konsultacji z właścicielami nieruchomości na Gubałówce, które pozwolą na stworzenie atrakcyjnego ośrodka turystycznego, poinformował prezes Jerzy Ryś podczas spotkania z przedstawicielami Zakopanego, na którym PKL prezentowała niedawno ogłoszone plany inwestycyjne.

"Na spotkaniu potwierdziliśmy możliwość zorganizowania w drugiej połowie stycznia 2016 r. konsultacji z właścicielami nieruchomości na Gubałówce, by zaprezentować wizję rozwoju całego pasma Gubałówki. Zależy nam na rzeczowej rozmowie z właścicielami terenów, którzy podczas spotkania będą mogli zadeklarować, czy kierunek rozwoju narciarstwa na Gubałówce, zgodny z zapisami studium uwarunkowań, jest dla nich akceptowalny. Liczymy na to, iż właściciele terenów na Gubałówce wyrażą swoją zgodę, by wspólnie z PKL doprowadzić do powstania nowego i atrakcyjnego ośrodka turystycznego na Gubałówce" - powiedział Ryś, cytowany w komunikacie.

Podczas spotkania przedstawiciele PKL potwierdzili plany przeprowadzenia wielomilionowych inwestycji zarówno na Gubałówce, jak i w rejonie Kasprowego Wierchu i Doliny Goryczkowej. Spółka wykonała m.in. analizę ukształtowania terenu Gubałówki, zleciła wykonanie koncepcji dla przebiegu nowych tras narciarskich oraz przygotowała koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu, podano również.

Spółka, jeszcze w czerwcu 2015 r., złożyła do rady miasta wnioski o przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na Gubałówce. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopane", część Pogórza Gubałowskiego znajdująca się w granicach administracyjnych miasta została zaliczona do strefy specjalnej PTS - promocji turystyki i sportu, w której polityka przestrzenna polega na kompleksowym zagospodarowywaniu terenów na potrzeby turystyki i sportu.

"Zapisy takie oznaczają, że Gubałówka jest strategicznym terenem dla zakopiańskiego narciarstwa. Pasmo Gubałówki planistycznie musi być również rozpatrywane jako całość. W jego obrębie mogą być lokalizowane inwestycje prowadzone przez dowolnego inwestora (na przykład przez PKL), prywatnych właścicieli terenów jak i wspólnie, ale do ich rozpoczęcia niezbędna jest zmiana planu zagospodarowania" - wyjaśnił Ryś.

Stok Gubałówki nie jest dziś w pełni udostępniony dla narciarzy - brakuje wyposażenia w obiekty i urządzenia związane z obsługą sportów zimowych. Inwestycje proponowane przez PKL dotyczą m.in. rozszerzenia terenów dostępnych pod trasy narciarskie, rozbudowy stacji górnej i dolnej, budowy nowych, nowoczesnych kolejek krzesełkowych oraz stworzenia całorocznych stref atrakcji turystyczno-rekreacyjnych i edukacyjnych.

"Jesteśmy przygotowani finansowo i organizacyjnie, by zrealizować potrzebne inwestycje, oczywiście tylko przy pełnej akceptacji ze strony właścicieli nieruchomości. Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłoby rozpoczęciem procedury konsultacji społecznych w oparciu o zapisy studium dla tego obszaru" - podkreślił prezes PKL.

Zarząd podczas spotkania zaprezentował również status złożonych wniosków dotyczących Kasprowego Wierchu. 29 lipca 2015 r. PKL złożyły wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji infrastruktury narciarskiej w rejonie Kasprowego Wierchu oraz Doliny Goryczkowej". Plany inwestycyjne na Kasprowym Wierchu przewidują wymianę wysłużonej dwuosobowej kolei na Goryczkowej na nowoczesną kolej linową z 4-osobowymi krzesełkami, zmianę lokalizacji dolnej stacji narciarskiej, dostosowanie trawersu odjazdowego ze stacji górnej oraz odbudowę tarasu widokowego na górnej stacji kolei Kasprowy Wierch wraz z możliwością częściowego dośnieżenia na Goryczkowej.

Zarząd poinformował również o zmianie nazwy spółki z PKG na PKL.

W listopadzie PKL podały, że ich plany inwestycyjne w rejonie Kasprowego Wierchu w Tatrach obejmują m.in. wymianę dwuosobowej kolei na Goryczkową, zmianę lokalizacji dolnej stacji narciarskiej oraz dostosowanie trawersu odjazdowego ze stacji górnej i odbudowę tarasu widokowego na górnej stacji kolei Kasprowy Wierch. PKL deklarowały też, że chciałyby stworzyć nowe trasy dla narciarzy na Gubałówce.

Polskie Koleje Linowe to największy w Polsce operator kolei górskich z 80-letnią tradycją, działający w siedmiu ośrodkach w Tatrach i Beskidach (Kasprowy Wierch, Gubałówka, Jaworzyna Krynicka, Góra Parkowa, Mosorny Groń, Palenica, Góra Żar). PKL są największym prywatnym pracodawcą na Podhalu, zatrudniającym ponad 200 osób.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.