Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.12.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska wyemitował obligacje podporządkowane serii W o łącznej wartości 32,5 mln zł w celu poprawy wskaźników wypłacalności. Dniem wykupu obligacji jest 30 grudnia 2022 roku, podał bank.

"Emisja obejmuje 32 500 sztuk obligacji serii W o łącznej wartości 32 500 000 złotych i kodzie ISIN PBOS0000266. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1 000,00 zł. Cena emisyjna obligacji wynosi 1 000,00 zł"- czytamy w komunikacie.

Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu.

Obligacje serii W są na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Organizatorem emisji obligacji serii W jest Bank Gospodarstwa Krajowego oraz NWAI Biuro Maklerskie.

"Celem emisji jest poprawa wskaźników ostrożnościowych w zakresie instrumentów kwalifikowanych do Tier 2 oraz zwiększenie skali działalności zgodnie ze strategią rozwoju emitenta" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że obligacje serii W mogą być wprowadzone do ASO na Catalyst.

Wartość zaciągniętych zobowiązań banku na dzień 30 września 2015 r. wynosiła 18,08 mld zł.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.