Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.01.2016 (ISBnews) ? Grupa Duon zawarła z Fortum Holding B.V. umowę, zgodnie z którą Fortum zobowiązało się do ogłoszenia wezwania na 100% akcji spółki po 3,85 zł za sztukę, podała grupa. Inwestor zawarł także umowy z akcjonariuszami posiadającymi 44% w Grupie Duon, zobowiązujące ich do sprzedaży akcji w wezwaniu.

"Zarząd (...) zawarł z Fortum Holding B.V., z siedzibą w Amsterdamie w Holandii umowę, zgodnie z którą Inwestor zobowiązał się do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji emitenta w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy" ? czytamy w komunikacie.

Zgodnie z umową cena za akcję Gruoy Duon w wezwaniu będzie wynosiła 3,85 zł. Wezwanie będzie zależne jedynie od spełnienia określonych warunków zawieszających takich jak otrzymanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji oraz przekroczenie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, wynoszącej 51% ogólnej liczby akcji Emitenta.

Grupa Duon zobowiązała się współpracować z inwestorem w celu zakończenia wezwania oraz nie podejmować działań mających na celu udaremnienie wezwania. Po ogłoszeniu wezwania, zarząd przedstawi swoje stanowisko, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie.

"Jednocześnie z zawarciem umowy, inwestor zawarł z akcjonariuszami emitenta (w tym z obecnymi członkami zarządu emitenta), posiadającymi na dzień dzisiejszy akcje emitenta reprezentujące około 44% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta umowy, na mocy których akcjonariusze ci zobowiązali się, pod pewnymi warunkami, do złożenia zapisów na sprzedaż wszystkich posiadanych przez nich akcji emitenta w ramach wezwania" ? czytamy dalej.

Zgodnie z warunkami programów motywacyjnych skierowanych do wybranych pracowników i członków zarządów spółek grupy kapitałowej Duon opartych na warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L i M, ogłoszenie wezwania będzie skutkować możliwością objęcia do 4.874.815 akcji zwykłych na okaziciela, podano także.

Pod koniec października ub.r. Grupa Duon zdecydowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej. Poinformowała wówczas, że nie wyklucza w tym procesie pozyskania inwestora strategicznego lub finansowego, bądź też zawarcia aliansu strategicznego.

Grupa Duon jest jednym z wiodących prywatnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce oraz liderem na rynku dystrybutorów i przewoźników skroplonego gazu ziemnego LNG. Od 2007 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem