Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.01.2016 (ISBnews) - Według danych ważonych udziałem Polnordu w spółkach z Grupy, w 2015 roku grupa kapitałowa Polnord zawarła 1 055 umów sprzedaży lokali. Sprzedaż nieważona udziałem wyniosła 1 320 lokali w porównaniu do 1 252 lokali sprzedanych w 2014 roku. Członek zarządu Jerzy Kotkowski poinformował także, że nowy zarząd pracuje obecnie nad "raportem otwarcia" i nową strategią.

"Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wyniesie 992 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach Grupy), z tego w czwartym kwartale 2015 r. - 334 lokale" - czytamy także w komunikacie.

Dane nieważone prezentowane są dla zachowania porównywalności z wcześniejszymi okresami rozliczeniowymi. Począwszy od 2016 r. Polnord będzie prezentować przede wszystkim wyniki ważone udziałem w poszczególnych spółkach Grupy. Kolejna zmiana w sposobie prezentacji danych dotyczy umowy związanej z projektem hotelowym na warszawskim Wilanowie. Spośród 190 lokali zaliczonych jednorazowo w okresie I-III kwartału 2015 r. do wyników sprzedażowych, obecnie Grupa traktuje jako sprzedane jedynie 24 lokale, a pozostałe jako objęte umową zobowiązaniową. W opinii zarządu ten model prezentacji danych w sposób najwłaściwszy odzwierciedla wyniki sprzedażowe spółki, wyjaśniono.

Na początku ub.r. spółka podała, że w 2014 r. przekazała klientom 948 lokali.

W grudniu ubiegłego roku nastąpiła zmiana zarządu Polnordu - w miejsce Piotra Wesołowskiego i Tomasza Sznajdera, którzy złożyli rezygnację, rada nadzorcza powołała Dariusza Krawczyka na stanowisko prezesa zarządu oraz Jerzego Kotkowskiego i Jerzego Kamińskiego na stanowiska członków zarządu, przypomniano.

"Obecnie nasze działania skupiają się na analizie sytuacji Grupy i przygotowaniu raportu otwarcia. Przyglądamy się dokładnie kosztom działalności, realizowanym inwestycjom, szczegółowo analizujemy również posiadany przez Polnord bank ziemi i jego potencjał. Naszym celem jest realizacja przede wszystkim tych projektów, które z jednej strony charakteryzować będą się wysoką marżą, z drugiej zaś pozwolą wygenerować dodatnie przepływy pieniężne w możliwie krótkim okresie. Równolegle trwają prace nad nową strategią Grupy, którą upublicznimy po zatwierdzeniu przez radę nadzorczą" - powiedział Kotkowski, cytowany w komunikacie.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie m.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.