Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Agencja ratingowa Standard and Poor's wycofała ratingi nadane PKO Bankowi Polskiemu na wniosek złożony 17 grudnia ub. roku z powodu ograniczenia planów emisji obligacji na rynkach międzynarodowych, w szczególności w USA oraz konieczności ograniczania kosztów, podał bank. Przy okazji wycofywania ratingów, S&P potwierdziła rating krótkoterminowy na poziomie 'A-2' oraz obniżyła rating długoterminowy z poziomu 'BBB+' do poziomu 'BBB'. W chwili wycofywania ratingów perspektywa była stabilna.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w IV kwartale br. sprzedało 6,67 mld m3 gazu ziemnego wobec 6,8 mld m3 w analogicznym okresie ub.r. Sprzedaż gazu ziemnego w całym 2015 r. wyniosła 23,13 mld m3 wobec 18,6 mld m3 rok wcześniej, podała spółka, zaznaczając, że są to dane szacunkowe.

Rada nadzorcza PKP Cargo powołała Macieja Andrzeja Libiszewskiego na stanowisko prezesa zarządu na okres do czasu zakończenia obecnej wspólnej kadencji członków zarządu i na przyszłą kadencję, podała spółka.

Ralf Schmid zrezygnował ze stanowiska prezesa zarządu (CEO) Uniwheels w związku z przejściem do rady nadzorczej spółki. Na stanowisko prezesa powołany został, z dniem 21 stycznia br., dotychczasowy członek zarządu i chief automotive officer (CAO) Thomas Buchholz, podała spółka.

Tauron Polska Energia zrealizował obroty o wartości 2,014 mld zł netto w ramach umowy na zakup węgla od Kompanii Węglowej w latach 2013-2015, podała spółka.

Discovery sp. z o.o. - spółka zależna Europejskiego Funduszu Energii (EFE) - rozpocznie w II kw. prace w odkrywkowej kopalni bursztynu w Możdżanowie koło Słupska, podał EFE.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) otrzymała zgłoszenie o jednego banku zainteresowanego udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni i czeka na zajęcie ostatecznego stanowiska banku w tej sprawie do 25 stycznia, podała KNF.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują o zatwierdzeniu harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 15 lutego.

Xella Polska wycofała zgłoszenie zamiaru przejęcia Grupy Silikaty, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wcześniej UOKiK przedstawił spółce zastrzeżenia wobec planowanej koncentracji.

Karimpol rozpoczął realizację wieżowca Skyliner z ok. 44 tys. m2 powierzchni najmu w Warszawie o szacowanej wartości przekraczającej 100 mln euro, poinformował partner zarządzający Karimpolu Harald Jeschek. Chce udostępnić budynek najemcom w 2019 r.

Echo Investment ma umowę z Allegro na wynajem 7,6 tys. m2 powierzchni w wieżowcu Q22 w Warszawie, podał deweloper.

Broen otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Dzierżoniów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park, na mocy którego firma zainwestuje ponad 12 mln zł w zakład i nową halę dla produkcji kurków i zaworów, podała strefa.

Konsorcjum Budimeksu (lider, 50% udziałów) i Strabag podpisało Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Rzeszowie aneks zwiększający maksymalną wartość zobowiązania w umowie na budowę odcinka autostrady A4 do 985,71 mln zł z 769,86 mln zł, podał Budimex.

Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny podpisał z bankiem mającym siedzibę w Polsce umowę na zakup portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 222,75 mln zł, podało Pragma Inkaso.

Atal rozpoczyna sprzedaż mieszkań w najnowszej inwestycji usytuowanej we Wrocławiu, nieopodal ulicy Kosmonautów - Atal Nowe Żerniki, poinformowała spółka.

W obszarze lecznictwa uzdrowiskowego Polska Grupa Uzdrowisk (PGU) odnotowała o 5 mln zł wyższy zysk na poziomie EBITDA za cały 2015 r. w stosunku do poprzedniego roku, poinformowała spółka. Spółki uzdrowiskowe, znajdujące się w portfelu KGHM I FIZAN, osiągnęły ponad dwudziestoprocentową marżę na poziomie EBITDA na koniec 2015 r., podano także.

Na koniec 2015 roku wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Forum TFI sięgnęła 13,9 mld zł wobec 11 mld zł rok wcześniej, poinformowała spółka.

Mex Polska miał szacunkowo 51,12 mln zł przychodów i 4,01 mln zł zysku netto w 2015 r., podała spółka.

Arctic Paper Grycksbo AB (Szwecja) - spółka zależna Arctic Paper - rozpoczęła negocjacje ze związkami zawodowymi fabryki, których celem jest redukcja kosztów stałych o ok. 12 mln SEK (ok. 5,8 mln zł) w roku 2016 i o ok. 25 mln SEK (ok. 12 mln zł) w roku 2017, a także poprawa wydajności produkcji fabryki w Grycksbo, podał Arctic Paper.

Tauron Ciepło przeprowadził pierwszą synchronizację nowego bloku ciepłowniczego w Zakładzie Wytwarzania Tychy z krajową siecią elektroenergetyczną. Tym samym po raz pierwszy energia elektryczna z tego bloku została dostarczona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem