Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Vistal Gdynia przeniesie z dniem 1 lutego br. Dział Generalnego Wykonawstwa do spółki zależnej Vistal Wind Power, podała firma.

Rada nadzorcza Open Finance powołała Przemysława Guberowa na stanowisko prezesa spółki w związku z rezygnacją Maurycego Kühna z tej funkcji, podała firma.

Treasury BondSpot Poland (TBSP), prowadzony przez BondSpot ? spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), będzie pełnił funkcję elektronicznego obrotu skarbowymi papierami wartościowymi (SPW) do 30 września 2019 r., podała Giełda.

Państwowe Jednostki Wojskowe zakupiły 15 ciągników marki John Deere w III i IV kwartale 2015 r., podał John Deere.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) przeznaczyła 120 mln zł na wsparcie innowacyjności w dużych przedsiębiorstwach i ponad 60 mln zł na perspektywiczne projekty w małych i średnich firmach w 2015 roku oraz chce, aby środki na ten cel były w kolejnych latach coraz większe, poinformował wiceprezes ARP Michał Szaniawski.

PKN Orlen mógł w IV kw. 2015 roku odnotować skonsolidowany wynik netto od 350 mln zł straty do 436 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 20,9 mln zł straty wobec 1,22 mld zł straty netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Best planuje w najbliższych tygodniach wyjść na rynek z nową ofertą obligacji dla inwestorów indywidualnych. Spółka pracuje nad stworzeniem konsorcjum domów maklerskich, by ułatwić zapisy inwestorom w całym kraju, poinformował prezes Krzysztof Borusowski.

Sare ustaliło cenę emisyjną na poziomie 24,5 zł za jedną akcję i rozpoczęło zapisy, podała spółka.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła z wykonawcami umowy na 3 zadania w ramach inwestycji "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin". Dwa zadania, za 370,5 mln zł brutto i 225,5 mln zł brutto, zrealizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe, a trzecie, za ok. 290 mln zł mln zł brutto - Budimex, podała Dyrekcja.

Bank Zachodni WBK chce utrzymać marżę odsetkową na poziomie ok. 3,5% w tym roku. Ewentualne podwyżki cen usług i produktów bankowych będą podyktowane dynamiką rynku i konkurencją, poinformował pełniący obowiązki prezesa BZ WBK Gerry Byrne.

M.W. Trade wyemitowała w trybie prywatnym trzyletnie, niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii A2016 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

Bank Zachodni WBK jest w zaawansowanym procesie poszukiwań nowego prezesa banku, poinformował wiceprezes i pełniący obowiązki prezesa Gerry Byrne. Nominacja powinna nastąpić niedługo, dodał.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła spółkę Fund Distribution na liście ostrzeżeń publicznych, podała Komisja.

Konsorcjum w składzie Kopex Machinery - spółka zależna Kopeksu - i Famur podpisało z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) umowę na dostawę ścianowych sekcji obudów i przenośników zgrzebłowych dla KWK "Knurów -Szczygłowice" Ruch Szczygłowice" za 60,29 mln zł netto, podał Kopex.

Bank Zachodni WBK oczekuje, że koszt ryzyka spadnie w tym roku w porównaniu z ubiegłym rokiem do ok. 80 punktów bazowych. Bank chce rosnąć po stronie kredytowej szybciej niż rynek, dla którego prognozuje wzrost akcji kredytowej o ok. 5%, poinformował wiceprezes i pełniący obowiązki prezesa Gerry Byrne.

Bank Zachodni WBK oczekuje, że spadek jego zysku w tym roku będzie niższy niż oczekiwany w sektorze spadek na poziomie 30%, poinformował wiceprezes i pełniący obowiązki prezesa Gerry Byrne.

Erbud przyjął politykę dywidendową, która przewiduje, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu, po ocenie wniosku przez radę nadzorczą, wypłatę dywidendy na poziomie od 30% do 50% wyniku finansowego netto, z uwzględnieniem aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej spółki oraz Grupy, podał Erbud.

Synektik szacuje, że osiągnął wzrost przychodów o 6% r/r do poziomu 83,4 mln zł w 2015 r. Jednocześnie szacowany wynik EBITDA wyniósł 3,8 mln zł wobec 9,3 mln zł rok wcześniej, poinformowała spółka.

Stalprodukt chce skupić akcje stanowiące 5,33% udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniające do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu w ramach II transzy programu buy-back, poinformowała spółka. Cena za jedną akcję została ustalona na 250 zł za jeden walor.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Zachodniego WBK wyniósł 48,4% na koniec IV kw. po wyłączeniu transakcji jednorazowych wobec 47,3% rok wcześniej. Koszty wzrosły o ponad 15% w skali roku, ale po wyłączeniu powtarzalnych obciążeń ustawowych, pozostały stabilne r/r, podał bank.

Kwartalna marża odsetkowa netto Banku Zachodniego WBK w ub. roku utrzymywała się na relatywnie stabilnym poziomie, oscylując wokół 3,5-3,6%, podał bank. Stabilizacja marży z lekką tendencją wzrostową w drugiej połowie roku to przede wszystkim efekt korzystnego rozwoju wolumenów biznesowych.

Santander odnotował 1 460 mln euro skorygowanego skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 1 455 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Internet Ventures - fundusz zarządzany przez Private Equity Managers (PEM) - oraz Bluerank inwestują w Prowly.com (Prowly), podał PEM.

Bank Zachodni WBK odnotował 277,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 445,23 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny doręczył Hawe wniosek spółki zależnej Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) o zawezwanie Hawe, Alcatel-Lucent Polska oraz TP Teltech do próby ugodowej w sprawie o solidarną zapłatę przez te firmy na rzecz ORSS kwoty 36,265 mln zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania i eksploatacji sieci szerokopasmowej na terenie województwa podkarpackiego w związku z projektem "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie, podało Hawe.

Zdzisław Filip zastąpił Łukasza Brzózkę na stanowisku prezesa Tauron Wydobycie, a Robert Zasina objął stanowisko prezesa Tauron Dystrybucja, zastępując Marka Kleszczewskiego, wyniku z komunikatu Taurona.

Akcjonariusze spółki PGNiG Termika odwołało prezesa Marka Deca i członka zarządu Jacka Chodkowskiego, a w ich miejsce powołano Wojciecha Dąbrowskiego na prezesa, Tomasza Wilczaka na członka zarządu - wiceprezesa zarządu ds. technicznych, Michała Machlejda na członka zarządu - wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych, podało PGNiG.

Rada nadzorcza Poczty Polskiej odwołała prezesa Jerzego Jóźkowiaka oraz członków zarządu Janusza Wojtasa i Piotra Michalskiego. Jednocześnie rada delegowała do pełnienia funkcji prezesa Marka Chibowskiego, wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, podała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem