Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 25-29 stycznia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja : Liczba przeniesionych numerów telefonów komórkowych wyniosła łącznie 715 070 w III i IV kw. 2015 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews

Telekomunikacja : Penetracja na rynku telefonii komórkowej w Polsce spadła do 146,1% na koniec grudnia 2015 r. ze 153,3% kwartał wcześniej (i wobec 149,7% przed rokiem), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Źródło: ISBnews

Aukcja LTE : Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wydał 19 decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości z pasm 800 MHz i 2,6 GHz, będących przedmiotem ubiegłorocznej aukcji LTE, podał urząd. Źródło: ISBnews

E-commerce : Wartość internetowego handlu między przedsiębiorstwami zwiększy się do ok. 225 mld zł w 2016 (wobec ok. 215 mld zł w ub.r.) szacuje Marketplanet - operator największej platformy handlowej B2B w Polsce. W kolejnych latach rynek może rosnąć w tempie 10-20% rocznie, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo : Co trzeci urząd nie ma na wyposażeniu podstawowego zabezpieczenia, jakim jest firewall. Główną barierą w rozwoju cyberbezpieczeństwa JST okazuje się ? zdaniem pytanych urzędników ? brak funduszy. Jednocześnie wykorzystanie środków unijnych na informatyzację jest niewystarczające: 87% urzędów finansuje inwestycje w infrastrukturę zabezpieczającą ze środków własnych. To najważniejsze wnioski z badania na temat cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonego na zlecenie firmy Fortinet. Źródło: spółka

E-commerce : Według SalesBee tylko 3 na 100 klientów gości e-sklepów dokonuje zakupu. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Virgin Mobile Polska : Pozyskało ok. 20 tys. nowych klientów w samym styczniu, co daje łącznie ok. 320 tys. klientów na koniec pierwszego miesiąca nowego roku. Operator liczy, że miesięczna dynamika przyrostu bazy będzie przyspieszać w kolejnych miesiącach, poinformowała ISBnews prezes Virgin Mobile Grażyna Piotrowska-Oliwa. Ponadto rozważa wyjście z aktualnym modelem biznesowym na kraje regionu. Źródło: ISBnews

Sygnity : Ministerstwo Finansów zaprosiło Sygnity do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych", podało Sygnity. Źródło: ISBnews

11bit Studios : Gra ?This War of Mine:The Little Ones" (TWoM:TLO), konsolowa wersja gry ?This War of Mine" (TWoM), weszła w dniu dzisiejszym do sprzedaży w sklepach na całym świecie, podała spółka. Premiera będzie miała decydujący wpływ na wyniki finansowe spółki w 2016 r. Źródło: ISBnews

Bloober Team : Planuje premiery 3 dużych tytułów gier w tym roku. Spółka może również pokazać pierwszy epizod swojej superprodukcji "Medium" pod koniec 2016, poinformował prezes Piotr Babieno. Źródło: ISBnews

Bloober Team : Jako jedyny wspólnik spółki iFun4all podjął decyzję w sprawie jej przekształcenia w spółkę akcyjną oraz przeprowadzenia procesu zmierzającego do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, podał Bloober Team. Źródło: ISBnews

iAlbatros : Spółka zależna SMT podniosła prognozy finansowe na lata 2016-2019, podała spółka. Zysk netto w 2016 ma wynieść 6,2 mln zł (wobec 4,2 mln zł wcześniej) i wzrosnąć w 2019 do 37 mln zł (wobec 28 mln zł wcześniej). Źródło: ISBnews

SMT : Planuje m.in. przeznaczenie kwot: 31,5 mln zł na skup akcji, ok. 49,5 mln zł na spłatę wybranych długoterminowych zobowiązań, ok. 23,3 mln zł na zakup akcji spółki zależnej iAlbatros, czy ok. 20 mln zł na finansowanie inwestycji na podstawie ramowego planu finansowania działalności operacyjnej i długoterminowego finansowania, podała spółka. Źródło: ISBnews

Sare : Ustaliło cenę emisyjną na poziomie 24,5 zł za jedną akcję i rozpoczęło zapisy, podała spółka. Źródło: ISBnews

The Farm 51 : Zapowiedział projekt gry pod tytułem "World War 3", przeznaczonej na rynek Free-to-Play, podała spółka. Źródło: ISBnews

Hawe Telekom : Spółka zależna Mediatela złożyła w sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (tzw. sanacja) mającego uchronić firmę przed upadłością, podał Mediatel. Źródło: ISBnews

Infermedica : Fundusz inwestycyjny Venture Incubator nabył udziały w spółce od Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, podały spółki. Źródło: ISBnews

Grupa Indata : Zapowiada rozwój portfolio usług i produktów, zwiększenie skali działalności oraz liczne akwizycje zarówno w Polsce, jak i w Europie, poinformował prezes Grzegorz Czapla. W efekcie spółka zamierza stać się jednym z największych podmiotów sektora teleinformatycznego na polskim rynku. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Zapłaci za częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz łącznie 3,168 mld zł, przy czym w poczet tej kwoty wlicza się wadium wniesione przed aukcją. Źródło: DM PKO BP

NetNet : Jak nieoficjalnie podaje Telko.in, NetNet ? spółka powiązana z Cyfrowym Polsatem wycofała swój wniosek o rezerwację bloku częstotliwości 800 MHz. Źródło: DM PKO BP

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa Indata : Zapowiada rozwój portfolio usług i produktów, zwiększenie skali działalności oraz liczne akwizycje zarówno w Polsce, jak i w Europie, poinformował prezes Grzegorz Czapla. W efekcie spółka zamierza stać się jednym z największych podmiotów sektora teleinformatycznego na polskim rynku. Źródło: ISBnews

eCard : Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił wykluczyć akcje spółki z obrotu giełdowego z dniem 2 lutego, podała giełda. Źródło: ISBnews

SMT : Ostateczna cena sprzedaży SMT Software Services przez Grupę SMT wyniosła 105,91 mln zł, podało SMT. Źródło: ISBnews

MCI : Internet Ventures - fundusz zarządzany przez Private Equity Managers (PEM) - oraz Bluerank inwestują w Prowly.com (Prowly), podał PEM. Źródło: ISBnews

Outbox : PwC Poland Services Limited złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Outbox, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Agora : Nabyła 106 udziałów w spółce GoldenLine sp. z o.o., stanowiących 53% kapitału zakładowego. Łączna cena nabycia wyniosła 8,48 mln zł. W wyniku transakcji Agora posiada już 89% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu GoldenLine, podała spółka. Agora zamierza skoncentrować w GoldenLine swoje działania z zakresu usług rekrutacyjnych i employer branding i planuje w najbliższym czasie zbyć na rzecz tej spółki swoje Centrum Kompetencyjne Praca. Źródło: ISBnews

Amadeus : Zakończył proces przejęcia od Accenture firmy technologicznej Navitaire, która specjalizuje się w oferowaniu rozwiązań informatycznych dla niskokosztowych linii lotniczych. Transakcja o wartości 830 mln USD otrzymała wszystkie niezbędne zgody. Źródło: spółka

Sygnity : CRON, który ujawnił się z ponad 5% zaangażowaniem w Sygnity, nie planuje obecnie wezwania na akcje tej spółki. Intencje transakcji mają być czysto kapitałowe. Źródło: DM PKO BP

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Sygnity : Ministerstwo Finansów zaprosiło Sygnity do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawa oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych", podało Sygnity. Źródło: ISBnews

Hawe : Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny doręczył Hawe wniosek spółki zależnej Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) o zawezwanie Hawe, Alcatel-Lucent Polska oraz TP Teltech do próby ugodowej w sprawie o solidarną zapłatę przez te firmy na rzecz ORSS kwoty 36,265 mln zł tytułem pokrycia kosztów utrzymania i eksploatacji sieci szerokopasmowej na terenie województwa podkarpackiego w związku z projektem "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie, podało Hawe. Źródło: ISBnews

Hawe : Alcatel-Lucent Polska złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Hawe i jego spółce zależnej Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) o zapłatę kwoty 55,99 mln zł zł, podało Hawe. Źródło: ISBnews

iAlbatros : Spółka zależna SMT podpisała umowę z Inria, francuskim ośrodkiem badawczym. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez iAlbatros usług hotelarskich na potrzeby wyjazdów służbowych pracowników Inria, podał SMT. Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi 4,4 mln euro. Źródło: ISBnews

Orange Polska : Wraz z należącą do niego spółką Integrated Solutions (IS) w 2016 roku będą inwestować w rozwiązania bezpieczeństwa IT. Już teraz z oferowanej przez IS i Orange usługi DDoS Protection korzysta ponad 20 instytucji finansowych w Polsce. Z kolei pod koniec 2015 roku firmy uruchomiły platformę Malware Protection, pierwszą na rynku usługę ochrony przed złośliwym oprogramowaniem z chmury. W planach są rozwiązania, którą będą zabezpieczać kolejne warstwy infrastruktury IT, systemy ochrony aplikacji webowych i Data Center. Źródło: spółka

Polkomtel : Według raportu będącego wynikiem zleconego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej badania jakości usług telefonii mobilnej w kategorii transmisji danych najszybszym był Internet Plusa. Źródło: spółka

T-Mobile : ?Odświeża i odmładza" swoją propozycję pre-paidową. Źródło: spółka

IBM CEE : Ma nowego szefa - obowiązki dyrektora zarządzającego IBM Central and Eastern Europe z rąk Davida La Rose przejmuje Michel Charouk. Źródło: spółka

IBM : Został wybrany przez PKO Bank Polski na dostawcę usług serwisu macierzy EMC. Tym samym specjaliści IBM dostarczają usługę polegającą nie tylko na wdrożeniu i utrzymaniu własnych urządzeń, ale również serwisowaniu innych systemów używanych w banku. Źródło: spółka

Surgecloud : Firma specjalizująca się w space marketingu, czyli łączeniu klasycznego handlu ze światem online, przeprowadziła wdrożenie w Starym Browarze w Poznaniu. Źródło: spółka

Cisco : Wprowadziło nową usługę Cloud Consumption as a Service, czyli rozwiązanie, które pozwala CIO na wykrycie i monitorowanie wykorzystania usług chmur publicznych w ich firmie. Źródło: spółka

PayPal : Przedłuża usługę zwrotu kosztów odesłania przedmiotu w Europie Środkowo-Wschodniej ? także w Polsce do końca 2016 roku. Źródło: spółka

Onex Group : Zamyka IV kw. 2015 roku pierwszym miejscem w sprzedaży Office 365 w Polsce. Ranking prowadzony przez Microsoft obejmuje wszystkich polskich partnerów firmy, kierujących swą ofertę do sektora MŚP. Źródło: spółka

Veeam Software : Dostawca rozwiązań, które zapewniają dostępność danych i usług IT w przedsiębiorstwach miał przychody z zamówień na poziomie 474 mln USD, co oznacza wzrost o 22% r/r. Źródło: spółka

Polsat : Stacja Muzo.fm czwartym najdłużej słuchanym radiem w rankingu ogólnopolskim w grupie komercyjnej. Źródło: spółka

Grupa 3S : Podpisała z Parkiem Naukowo - Technologicznym Euro-Centrum umowę na dzierżawę przez operatora 475m2 powierzchni data center. Źródło: spółka

Lexmark Inc. : Wprowadza na rynek siedem serii kolorowych drukarek laserowych A4 i inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych nowej generacji. Źródło: spółka

Hicron : Dostawca systemów IT dołączył do oferty nowy produkt: Hicron System Monitoring Tool. Źródło: spółka

Coolpad : Chiński producent smartfonów przedstawił dwa nowe smartfony: Porto S i Torino S, ogłaszając tym samym swoje wejście do Europy Zachodniej, poprzez otwarcie niemieckiego i szwajcarskiego rynku. Dzięki sukcesom w sprzedaży w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w trzecim kwartale 2015 roku, Coolpad mógł jednoznacznie określić swoje plany sprzedaży dla całej Europy. Firma zaprezentowała również nowe logo, kluczowe wizualizacje marki, oraz nowoczesny i modny wygląd najnowszych produktów. Źródło: spółka

SAP : Całoroczny przychód z subskrypcji oprogramowań w chmurze, nieoparty o standardy MSSF, oraz usług wsparcia wzrósł do 109% do wysokości 2,30 mld euro (2,00 mld euro przy walutach stałych, osiągając cele w wytycznych firmy). Całoroczny przychód z rozwiązań chmurowych i oprogramowań wzrósł do 20% (12% w walutach stałych, przekraczając cele w wytycznych firmy). Całoroczny zysk operacyjny nieoparty o standardy MSSF do 13% do wysokości 6,35 mld euro (5,903 mld euro przy walutach stałych, przekraczając cele określone w wytycznych firmy). Cel do 2017 r. ? przychód do 4,0 mld euro z subskrypcji oprogramowań w chmurze i usług wsparcia, nieoparty o standardy MSSF. Źródło: spółka

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem