Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. ze względu na szereg czynników jednorazowych, jednak bank zdołał ograniczyć pogorszenie wyników, zwiększając pozostałe strumienie przychodów oraz redukując koszty operacyjne i odpisy na utratę wartości, podała instytucja.

"Na wyniki w IV kw. 2015 r. w wysokości 53,0 mln zł ujemny wpływ miały następujące pozycje:

* 102,5 mln zł dodatkowej opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczonej na SK Bank w upadłości,

* 15,6 mln zł wkładu do nowo utworzonego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK),

* 12,2 mln zł kary wymierzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z związku z opłatami interchange.

* 10 mln zł rezerw netto na podatki i inne" - czytamy w komunikacie.

"Wspomniane powyżej jednorazowe obciążenia w połączeniu z trudniejszym otoczeniem sektora bankowego w Polsce w roku 2015, w tym niższymi stopami procentowymi oraz interwencjami regulacyjnymi w przypadku niektórych opłat, doprowadziły do zmniejszenia przychodów operacyjnych raportowanych przez grupę. Równocześnie jednak Bank Millennium zdołał częściowo zrekompensować ten spadek, zwiększając pozostałe strumienie przychodów oraz redukując koszty operacyjne i odpisy na utratę wartości" - czytamy dalej.

Bank wskazał, że raportowany wynik netto za sam IV kw. 2015 roku wyniósł 53 mln zł i obniżył się o 68% w stosunku do poprzedniego kwartału. Gdyby jednak pominąć obciążenia jednorazowe, zysk netto za IV kw. 2015 roku osiągnąłby 173,9 mln zł, co oznacza wzrost o 4,9% w stosunku do III kw. 2015 roku.

W całym 2015 r. bank miał 546,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 650,9 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w roku 2015 wyniósł 546,5 mln zł. Gdyby pominąć zdarzenia nadzwyczajne w IV kwartale, roczny zysk netto osiągnąłby 667,4 mln zł, co oznaczałoby wzrost o 2,5% r/r w porównaniu z 651 mln zł zysku netto w roku 2014. Zwrot z kapitału (ROE) bez pozycji jednorazowych osiągnął 11,1%, natomiast raportowane ROE: 9,1%" - czytamy dalej.

W całym 2015 r. przychody z działalności podstawowej obniżyły się jedynie o 3% r/r, pomimo niższych stóp procentowych i istotnej redukcji opłat dotyczących kart płatniczych. Bank podkreślił, że w IV kwartale wynik z odsetek kontynuował swoje stopniowe odbicie po osiągnięciu najniższego poziomu w II kwartale.

Koszty operacyjne bez rocznych opłat na rzecz BFG obniżyły się o 5,1% r/r, a o 2,2% r/r, gdyby uwzględnić te opłaty (które znacznie wzrosły - o 30 mln zł - w roku 2015).

Bank Millennium wskazał też na stabilny wskaźnik koszty/dochody bez jednorazowych obciążeń - wyniósł on w ub.r. 50,4% (53,9% po ich uwzględnieniu).

Wskaźnik kredytów z utratą wartości ukształtował się na poziomie 4,6%, a kredytów hipotecznych 2,1% (w tym przeterminowanych o ponad 90 dni 0,9%).

Koszt ryzyka wyniósł 52 punktów bazowych w stosunku do kredytów netto ? o 9 punktów bazowych mniej niż w roku 2014, podano także.

Łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 16,7%, a współczynnik kapitału podstawowego CET 1 - 16,4%.

Bank Millennium poinformował też, że wskaźnik kredyty/depozyty poprawił się w ub.r. do 87,3%.

Wzrost depozytów detalicznych sięgnął 5,8 mld zł, (+20%) r/r oraz 2,7 mld zł (+8%) kw/kw. Na koniec roku bank miał 1,369 tysięcy aktywnych klientów (+85 tysięcy w roku 2015).

Portfel pożyczek gotówkowych wzrósł o 19% rocznie, nowa sprzedaż 2,5 mld rocznie, podano także.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.