Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty w I kwartale tego roku jedynie w segmencie kredytów konsumpcyjnych, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP).

W I kwartale 2016 r. nieliczne banki przewidują nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej dla firm (z wyjątkiem kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw gdzie nie planują zmian) oraz nie oczekują wzrostu popytu.

NBP podał, że ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw w IV kw. ub.r. Kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw nie zmieniły się. W niewielkim stopniu zaostrzone zostały również niektóre warunki udzielania kredytów, tj. marże kredytowe dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem oraz pozaodsetkowe koszty kredytu.

"Ankietowane banki zaostrzenie polityki kredytowej uzasadniały głównie bieżącą lub oczekiwaną sytuacją kapitałową banków oraz ryzykiem branży. W IV kwartale 2015 r. popyt obserwowany przez banki na kredyty dla przedsiębiorstw nie zmienił się" - czytamy w raporcie.

W I kwartale tego roku banki deklarują dalsze zaostrzanie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych oraz przewidują istotny spadek popytu na te kredyty.

"W IV kwartale 2015 r., pierwszy raz od końca 2014 r., banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Do głównych przyczyn wzrostu popytu banki zaliczyły nowelizację programu 'Mieszkanie dla Młodych' oraz obowiązywanie od początku 2016 r. wyższego poziomu minimalnego wkładu własnego klienta" - czytamy dalej.

Banki podwyższyły marże kredytowe oraz obniżyły maksymalny dopuszczalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu w IV kwartale ub.r. Do głównych przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej banki zaliczyły ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą, wejście w życie nowych zapisów Rekomendacji S odnośnie do minimalnej wysokości wkładu własnego, likwidację BTE oraz zalecenie KNF dotyczące szacowania zdolności kredytowej.

W segmencie kredytów konsumpcyjnych w IV kwartale br. polityka kredytowa nie zmieniła się istotnie. Natomiast w I kwartale 2016 r. banki oczekują dalszego wzrostu popytu przy niewielkim złagodzeniu polityki kredytowej.

W IV kwartale niektóre banki dokonały niewielkich zmian w warunkach udzielania kredytów konsumpcyjnych: obniżyły marże kredytowe i podniosły pozaodsetkowe koszty kredytu. Spowodowane było to niskim poziomem stóp procentowych NBP i dążeniem banków do utrzymania zyskowności tego rodzaju kredytów. W IV kwartale 2015 r. ankietowane banki odczuły wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.

Informacje zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie grudnia ub. r. i stycznia br. wypełniło 25 banków, o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86%.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.