Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.02.2016 (ISBnews) - Skonsolidowana starta netto Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 3 mld zł w 2015 r., według wstępnych danych, natomiast szacowany wynik netto skorygowany o wartość odpisów środków trwałych to 4,3 mld zł zysku, podała spółka.

"Według wstępnych szacunków skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej skorygowany o wartość odpisów środków trwałych wyniesie około (+) 4,3 mld zł (zysk), natomiast skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej w 2015 roku wyniesie około (-) 3,0 mld zł (strata)" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z szacunkami spółki, wartość odpisów środków trwałych w ujęciu całorocznym, nie będzie istotnie różna od wielkości po 9 miesiącach 2015 r.

PGE szacuje skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące środki trwałe (EBITDA) w 2015 roku na około 8,2 mld zł.

"Powyższy szacunek uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w całym 2015 roku:

- Przychody z tytułu rekompensat KDT zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 546 mln zł,

- Rozwiązanie (zmniejszenie) rezerwy rekultywacyjnej, rezerwy aktuarialnej oraz rezerwy na PDO, łącznie zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 171 mln zł" - czytamy dalej.

Produkcja energii elektrycznej netto w 2015 roku w jednostkach wytwórczych PGE szacowana jest natomiast na 55,6 TWh. Zrealizowana przez grupę średnia cena hurtowa energii elektrycznej wyniosła 173 zł za MWh.

"Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie" - zastrzegła spółka.

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok zaplanowana jest na 16 lutego br.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.