Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.02.2016 (ISBnews) - Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek mBanku wyniosły 102,6 mln zł w IV kw. 2015 r., co oznacza spadek o 7,6% kw/kw i o 8,9% r/r, przy umiarkowanej poprawie jakości aktywów, podała instytucja.

"Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadły do poziomu 102,6 mln zł, przy umiarkowanej poprawie jakości aktywów. W rezultacie poziom kosztów ryzyka w IV kwartale 2015 roku wyniósł 52 punkty bazowe w porównaniu do 57 punktów bazowych kwartał wcześniej" - czytamy w raporcie.

Bank zwrócił też uwagę na wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 187,7 mln zł (tj. 40,4%, w porównaniu do poprzedniego kwartału) do poziomu 651,9 mln zł, z powodu zaksięgowania wpłat mBanku i mBanku Hipotecznego przeznaczonych na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w kwocie 141,7 mln zł oraz utworzenia rezerwy na wpłatę do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 52,1 mln zł. "W konsekwencji, wskaźnik kosztów do dochodów w IV kwartale 2015 roku wyniósł 58,7% w porównaniu do 47,4% w III kwartale 2015 roku. Z wykluczeniem wspomnianych wyżej kosztów jednorazowych koszty działalności spadły kwartalnie o 1,4%" - podano w raporcie.

W IV kw. 2015 r. ROE brutto ukształtowało się na poziomie 12,9% (wobec 14,7% w III kwartale 2015 roku), zaś ROE netto - na poziomie 11,2% (wobec 11,6% w III kwartale 2015 roku).

"Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku pozostawały na bezpiecznym poziomie. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2015 roku wyniósł 17,3%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 14,3%" - czytamy dalej.

mBank podkreślił też, że wzrost organiczny i ekspansja biznesowa były kontynuowane, co przejawiało się w zwiększeniu bazy klientów indywidualnych do 4 947 tys. (+83 tys. klientów w porównaniu do III kwartału 2015 roku) oraz we wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 19 562 klientów (+473 klientów w porównaniu do III kwartału 2015 roku).

"Wartość pożyczek i kredytów netto na koniec IV kwartału 2015 roku wyniosła 78 433,5 mln zł i była niższa o 973,7 mln zł, tj. 1,2%, w porównaniu do końca września 2015 roku. Zmiana ta wynikała głównie ze spadku wolumenu kredytów korporacyjnych, podczas gdy wolumen kredytów detalicznych nieznacznie wzrósł. Z wykluczeniem transakcji reverse repo / buy sell back wartość kredytów i pożyczek netto wzrosła o 0,1% w ujęciu kwartalnym" - napisano w raporcie.

Wartość depozytów klientów w IV kwartale ub.r. wzrosła o 3,3% kw/kw i wyniosła 81 140,9 mln zł. Wzrost ten spowodowany był głównie przez wzrost depozytów klientów detalicznych, który wyniósł 8,7%, podał bank. W tym okresie depozyty klientów korporacyjnych nieznacznie spadły do poziomu 34 423,9 mln zł.

"W wyniku powyższych zmian, wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 96,7%, najniższym od powstania banku" - podsumowano w dokumencie.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.