Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 28,5% r/r do 385,6 mln zł w styczniu 2016 r., podała spółka.

Med-Galicja zadebiutuje w poniedziałek 8 lutego na rynku NewConnect, podała giełda.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 8 lokali w styczniu, podała spółka. Na 31 stycznia 2015 r. spółka posiadała 84 zawarte umowy przedwstępne.

IMS zakończył i rozliczył skup akcji własnych w ramach II transzy Programu Skupu. W ramach tej transzy spółka nabyła 786 220 akcji, stanowiących 2,34% kapitału zakładowego i głosów, podał IMS.

CEZ uplasował w ramach prywatnej subskrypcji dwie transze dwuletnich obligacji ze zmiennym kuponem o łącznej wartości nominalnej 86 mln euro, podała spółka.

Lukoil Europe Holdings ? spółka koncernu Łukoil ? sprzedał sieć 230 stacji paliw w Polsce, na Litwie i na Łotwie na rzecz AMIC Energy Management, podały firmy.

Ursus otrzymał płatność za dostawę pierwszej partii ciągników, przyczep i części zamiennych do transportu trzciny cukrowej dla Ethiopian Sugar Corporation, wynoszącą 25,54 mln zł (6,55 mln USD), podała spółka.

Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), spółka pośrednio zależna od Stalexport Autostrady, podpisała z konsorcjum spółek z grupy Pavimental umowę na wymianę nawierzchni autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami za ryczałtowo 40,23 mln zł netto, podała spółka. W czasie remontu mogą obowiązywać skorygowane stawki za przejazd.

Popyt na obligacje Best serii L2 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł przekroczył liczbę oferowanych papierów dłużnych pierwszego dnia zapisów i tym samym okres subskrypcji zostaje skrócony do 5 lutego wobec 17 lutego wcześniej, a zapisy złożone 4 i 5 lutego zostaną proporcjonalnie zredukowane, podała spółka.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z konsorcjum Budimeksu (lider z 95% udziałem) i Ferrovial Agroman umowę na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów-Nowa Sól ? trzeci odcinek realizacyjny od km 299+350 do km 316+640 (Niedoradz - Nowa Sól Południe) za 153,22 mln zł netto, podała spółka.

Creamfinance Poland pozyskała z prywatnej emisji obligacji 1,796 mln zł i nie wyklucza kolejnych emisji, podała spółka.

Erne Ventures planuje w tym roku wprowadzenie na NewConnect swoich spółek portfelowych z branży gier - QubicGames i Huckleberry Studio, podała spółka.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez grupę Redan w styczniu 2016 r. wyniosła 38 mln zł i była o 11% wyższa w skali roku. Powierzchnia całej sieci sprzedaży grupy na koniec stycznia wyniosła 120,7 tys. m2, co oznacza wzrost o 11% r/r.

Immofinanz spodziewa się w przypadku pięciu moskiewskich obiektów handlowych odpisu skorygowanego walutowo na poziomie 400 mln euro w III kw. roku finansowego 2015/16, podała spółka.

Przychody Marvipolu w segmencie motoryzacyjnym, rozumiane jako wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego, spadły o 15% r/r w styczniu br. do 18 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Hawe powierzyła dotychczasowemu wiceprezesowi Pawłowi Paluchowskiemu pełnienie funkcji prezesa zarządu oraz delegowała członka rady nadzorczej Andrzeja Witkowskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, podała spółka.

Velto Cars w ramach subskrypcji akcji serii B przydzieliło 39 inwestorom 422 obligacje po cenie 10 tys. zł za jedną sztukę, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesi obrót akcjami spółki Lark.pl na rynku głównym od 12 do 24 lutego w związku ze scaleniem akcji, podał Lark.pl.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 9 398,75 mln zł na koniec stycznia br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów sięgnęła 9 292,31 zł mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade - według wstępnych danych - wzrosły o 31,91% w skali roku do 18,6 mln zł w styczniu br., podała spółka.

Tauron Dystrybucja planuje zbudować około 4 tys. km przyłączy, 5 tys. km odcinków linii elektroenergetycznych różnych napięć oraz 1,5 tys. szt. stacji elektroenergetycznych w latach 2016-2019. Spółka zmodernizuje też ponad 16 tys. km linii oraz ok. 3,5 tys. stacji elektroenergetycznych, poinformował prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem