Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w IV kw. 2015 r. mógł wynieść od 345 do 404 mln zł przy konsensusie na poziomie 376 mln zł wobec 691 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Synektik odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. 2015 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Łączna wartość odpisów z tytułu przeprowadzonych przez KGHM Polska Miedź testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 494 mln USD (1 927 mln zł), podała spółka. Dokonane odpisy nie wpłyną na realizację polityki dywidend.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ciechu zwołane na 7 marca br. zdecyduje o zmianach w radzie nadzorczej spółki, wynika z projektów uchwał na walne.

Łączna wartość odpisów z tytułu przeprowadzonych przez KGHM Polska Miedź testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 494 mln USD (1 927 mln zł), podała spółka. Dokonane odpisy nie wpłyną na realizację polityki dywidend.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 14 905,8 mln zł na koniec stycznia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 14 372,8 mln zł.

ARP Venture - należące do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) - zainwestuje 12 mln zł w polską spółkę SKB Drive Tech, producenta innowacyjnych systemów napędowych dla sektora transportu publicznego, specjalistycznego kołowego, przemysłu ciężkiego i wydobywczego oraz branży wojskowej, poinformowała Agencja.

Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", dokonały odpisu aktualizującego wartość majątku - instalacji przerobu tłuszczów w wysokości 18,4 mln zł, co ma wpływ na wynik EBIT za 2015 Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" na poziomie - 18,4 mln zł oraz na wynik netto - 14,9 mln zł, podały Puławy.

Strabag Infrastruktura Południe oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisały umowę na realizację zadania nr 1 w ramach kontraktu "Kontynuacja i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła "Paszków" z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy", podał Strabag. Wartość kontraktu wynosi 249,5 mln zł netto.

Selvita podpisała umowę, na mocy której wyspecjalizowana w bioinformatyce spółka zależna - Ardigen - wdroży system Starlims w laboratoriach Grupy Enea, podała Selvita.

Wartość ubiegłorocznych transakcji nieruchomości w Polsce sięgnęła łącznie 4,1 mld euro, podała firma JLL. Był to drugi najlepszy wynik w historii rynku.

Panattoni Europe wybuduje obiekt produkcyjny dla norweskiego koncernu motoryzacyjnego Kongsberg Automotive. Obiekt będzie liczyć ponad 6,3 tys. m2 i powstanie w Koluszkach w centralnej Polsce. Inwestycja wystartowała w styczniu, a jej finalizacja planowana jest na czerwiec br., podało Panattoni.

Druga dostawa skroplonego gazu ziemnego dotarła dzisiaj do terminalu LNG w Świnoujściu, podał Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

Play wpłacił do Skarbu Państwa ponad 1,7 mld zł za częstotliwości nabyte w celu budowy nowoczesnej i możliwie najlepszej sieci LTE, podała spółka. Z końcem marca liczba stacji ma przekroczyć 200, zaś do końca półrocza - ponad 1000.

Pierwsze notowanie obligacji wyemitowanych przez J.W. Construction Holding odbędzie się w piątek, 12 lutego, poinformowała spółka.

Serinus Energy Inc. ostatecznie zamknął transakcję sprzedaży posiadanych aktywów na Ukrainie i otrzymał łącznie środki pieniężne w kwocie wynoszącej 32,8 mln USD, podała spółka.

Od momentu uruchomienia usługi w czerwcu 2015 roku InPost obsłużył ponad 4 miliony przesyłek kurierskich, a blisko 98% z nich zostało doręczonych już następnego dnia po nadaniu, poinformowała spółka.

RWE Polska zainstalowała moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 12 kW na stołecznych budynkach koncernu, podała spółka.

Dynamika wzrostu sprzedaży we wszystkich centrach Factory wyniosła w 2015 r. 11%, zaś odwiedzalność zwiększyła się o 15%, podała Grupa Neinver, która zarządza centrami. W ubiegłym roku liczba klientów powiększyła się o 2,4 mln do 15,4 mln.

Gaz-System podpisał umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych dla gazociągu relacji Czeszów-Wierzchowice o średnicy 1000 mm i długości 14 km, poinformowała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Wittchen w styczniu br. wyniosły 8,8 mln zł i były wyższe o 14% r/r, poinformowała spółka.

Audioteka zamknęła emisję prywatną akcji, w której udział wzięli m.in. Ondrej Tomek - twórca centrum.cz, jak również grono polskich inwestorów i przedsiębiorców, w tym m.in. Przemysław Gacek - założyciel Pracuj.pl, który zwiększył swoje zaangażowanie w Audiotekę, podała spółka. Finansowanie pozyskano przy wycenie 75 mln zł.

Marvipol zawarł 38 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w styczniu, tj. o 65% więcej niż rok wcześniej. Wartość zawartych umów wyniosła 14 mln zł.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego w stosunku do spółki zależnej Kerdos Group - Dayli Polska, podał Kerdos.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Hawe kary administracyjnej wobec podejrzenia naruszenia art. 56 ustawy o ofercie, podało Hawe.

Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów złożył w Sądzie Rejonowym w Legnicy V Wydział Gospodarczy pismo cofające w całości wniosek Open Finance o ogłoszenie upadłości Hawe Telekom, będącej spółką zależną Mediatela, podał Mediatel.

InPost otrzymał skargę Skarbu Państwa - Centrum Usług Wspólnych (instytucja gospodarki budżetowej), działającego w imieniu Jednostek Administracji Publicznej (skarżąca) o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z powodu nieważności postępowania wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania wyroku, podał InPost.

Minister energii odwołał ze składu rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Krzysztofa Dreslera i Stanisława Kluzę. Jednocześnie powołał do składu rady IX kadencji Roberta Ostrowskiego i Krzysztofa Mysiaka, podała spółka w dwóch odrębnych komunikatach.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem