Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.02.2016 (ISBnews) - Grupa Lotos zawiązał odpis aktualizujący bilansową wartość zapasów na poziomie skonsolidowanym na kwotę ok. 0,23 mld zł, która obniży skonsolidowany wynik operacyjny za IV kw. 2015 r., podała spółka.

"W związku z obniżką notowań cen ropy i produktów rafineryjnych, spółka zawiązała odpis aktualizujący bilansową wartość zapasów z uwagi na różnicę między kosztem wytworzenia, a cenami możliwymi do uzyskania (ang. 'net realisable value') zgodnie z MSR 2. Szacowana wartość odpisów dokonanych na poziomie skonsolidowanego raportowanego wyniku operacyjnego (wg MSSF) wyniosła około 0,23 mld zł, obniżając skonsolidowany raportowany wynik operacyjny" - czytamy w komunikacie.

Przeszacowanie (zwiększenie) zadłużenia grupy kapitałowej Lotos denominowanego w walutach obcych, wynikające z osłabienia złotego, wyniosło około 0,2 mld zł, co uwzględniając stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń negatywnie wpłynie na rachunek zysków i strat powiększając pozycję kosztów finansowych o szacunkową kwotę 0,07 mld zł, podano także.

"W związku ze stosowaną w grupie kapitałowej Lotos wyceną kosztów zużycia surowców i półproduktów liczoną przy wykorzystaniu metody tzw. średniego ważonego kosztu (zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej), oraz silnie malejącym trendem notowań cen ropy naftowej, oczekiwana przez zarząd wartość tzw. efektu LIFO (szacunkowa różnica między wyceną kosztów zużycia zapasów wg MSSF a wyceną zużycia zapasów wg. metodologii LIFO obliczonej zgodnie z metodologią, opisaną przez spółkę w raporcie bieżącym nr 29/2006) wyniosła ok. 0,025 mld zł (wynik operacyjny wg LIFO wyższy niż wynik operacyjny raportowany)" - czytamy dalej.

Lotos podkreślił, że opisany powyżej efekt LIFO uwzględnia wartość odpisów (ok. 0,23 mld zł) i została pomniejszona o szacunkową wartość teoretycznych odpisów obliczonych w oparciu o metodologię LIFO w wysokości 0,44 mld zł.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.