Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 10.02.2016 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szacuje skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA całego 2015 roku na poziomie ok. 6,1 mld zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 36,5 mld zł, podała spółka. W samym IV kw. ub. roku na poziomie grupy PGNiG mogło zanotować wynik EBITDA w wysokości ok. 0,77 mld zł przy przychodach na poziomie ok. 9,77 mld zł.

"Zarząd PGNiG przekazuje wstępne skonsolidowane wyniki finansowe w 2015 roku. Według wstępnych szacunków wybrane skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał 2015 roku wyniosą:

- skonsolidowane przychody Grupy PGNiG na poziomie ok. 9,77 mld zł,

- skonsolidowany wynik EBITDA Grupy PGNiG w wysokości ok. 0,77 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Według spółki powyższy szacunek uwzględnia m.in. zawiązane w IV kw. 2015 odpisy aktualizujące oraz spisane w koszty wydatki dotyczące:

- środków trwałych w budowie dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych - ok. 0,36 mld zł, w tym spisanie sejsmiki i odwiertów negatywnych - ok. 0,08 mld zł (segment Poszukiwanie i Wydobycie),

- środków trwałych związanych z wydobyciem węglowodorów - ok. 0,15 mld zł (segment Poszukiwanie i Wydobycie),

- zapasu gazu wysokometanowego - ok. 0,22 mld zł (segment Obrót i Magazynowanie),

a także ujemny wynik realizacji instrumentów zabezpieczających - ok. 0,11 mld zł, w tym dotyczące kosztów gazu 0,13 mld zł (segment Obrót i Magazynowanie), które łącznie pomniejszą wynik operacyjny grupy PGNiG w IV kwartale 2015 roku o około 0,84 mld zł.

Odpisy aktualizujące są efektem cyklicznej oceny wartości odzyskiwalnej aktywów, podała także spółka.

"Dokonanie odpisów na aktywach dotyczących poszukiwań i oceny zasobów mineralnych oraz na majątku wydobywczym wynika z analizy przyszłych przepływów pieniężnych, w której wzięto pod uwagę aktualne ścieżki cenowe produktów, spodziewane zmiany w otoczeniu regulacyjnym (w tym obciążeń podatkowych) oraz zaktualizowane, długoterminowe prognozy produkcji. Konieczność utworzenia odpisów zidentyfikowano na aktywach w Polsce i Norwegii" - czytamy także.

Spółka podkreśliła także, że wysokość odpisu na zapas gazu wysokometanowego była wynikiem dwóch czynników: utraty kaloryczności gazu w PMG Wierzchowice i wyceny rynkowej zapasów gazu wysokometanowego w oparciu o prognozowane ceny sprzedaży.

"Jednocześnie zarząd informuje, że szacowany skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA całego 2015 roku wynosi ok. 6,1 mld zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 36,5 mld zł" - czytamy dalej.

"Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych zarządowi PGNiG wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień 2015 roku przez spółkę i jej jednostki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania, i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków" - podkreśliła spółka w komunikacie.

Wyniki skonsolidowane nie zostały poddane jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą podlegać takiej weryfikacji zgodnie z przepisami prawa.

Powyższe szacunki przychodów oraz wyniku operacyjnego będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego emitenta za rok 2015 w dniu 4 marca 2016 roku, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem