Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

OPTeam zawarł z Politechniką Wrocławską umowę na wdrożenie platformy multiportalowej OPTIcamp EDU web360. System oprócz gruntownej przebudowy portalu internetowego uczelni pozwoli na utworzenie dodatkowych serwisów wybranych jednostek Politechniki i aplikacji intranetowych oraz centralne zarządzanie wszystkimi opublikowanymi treściami, podała spółka. Wartość umowy to ok. 2,3 mln zł.

Open Finance wyemitował trzyletnie obligacje na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 28 mln zł, podała spółka.

Wielton zarejestrował spółkę zależną Wielton GmbH w Niemczech, w celu zwiększenia i rozszerzenia sprzedaży na terenie Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii, podał Wielton.

Skanska osiągnęła w Polsce przychody w wysokości 5,5 mld zł w 2015 r. wobec 5,1 mld zł rok wcześniej oraz blisko 470 mln zł zysku operacyjnego w stosunku do 397 mln zł w roku poprzednim, podała spółka. Portfel zamówień Skanska w Polsce wynosi obecnie 2,4 mld zł.

Kredyt Inkaso planuje publiczną emisję obligacji w ramach programu na łączną kwotę do 100 mln zł. Spółka chciałaby dokonać emisji pierwszej transzy obligacji o wartości ok. 30-40 mln zł w maju br. W II półroczu zaś planuje wejście na nowy rynek zagraniczny - do Serbii, poinformował ISBnews prezes Paweł Szewczyk.

Zarząd Kompanii Węglowej (KW) samodzielnie zdecyduje o wypłacie pracownikom 14. pensji w dwóch ratach, podała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 232,65 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę drogi ekspresowej S5 Wrocław - Poznań na odcinku Leszno Płd (z węzłem) - Kaczkowo, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK zdecydowała, że do czasu powołania nowego prezesa banku, przewodniczący RN Gerry Byrne nadal będzie pełnił funkcję prezesa zarządu banku, podała instytucja.

Grupa Kęty sfinansuje ewentualne akwizycje gotówką lub długiem, nie planuje natomiast emisji akcji ani obligacji, poinformował ISBnews członek zarządu Adam Piela.

British Automotive Łódź (BAŁ) - spółka zależna Marvipolu - zawarła z niemiecką firmą wynajmującą samochody Moonde UG umowę ramową sprzedaży do 220 samochodów za przewidywane do 65 mln zł, podał Marvipol.

Grupa Kęty skupi się na rozwijaniu segmentów wyrobów wyciskanych, systemów aluminiowych i opakowań giętkich, podczas gdy segmenty usług budowlanych i akcesoriów budowlanych stanowić będą wsparcie dla głównej działalności, poinformował prezes Dariusz Mańko.

Oferta ZUE, warta 32,5 mln zł brutto, została - po uwzględnieniu odwołania złożonego przez spółkę - uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) za najkorzystniejszą w przetargu na prace torowe w Poznaniu na linii kolejowej nr 272, podało ZUE. Poprzednia decyzja PKP PLK wykluczała ZUE z powodów proceduralnych.

Sonel rozpoczął działania związane z zawiązaniem w USA ( stan Delaware) spółki Sonel Test & Measurement, poinformowała spółka.

Ronson Development sprzedał już ponad połowę ze 147 mieszkań dostępnych w III etapie inwestycji Espresso na warszawskiej Woli, poinformowała spółka. Ronso planuje wprowadzenie do sprzedaży IV etapu tego projektu w kwietniu.

Dzięki nowym instalacjom rafineria Grupy Lotos w Gdańsku zamiast oleju opałowego wyprodukuje więcej paliw motorowych spełniających wszystkie normy ekologiczne oraz koks, poinformowała spółka.

LS Tech-Homes podpisał umowę o wartości 11,8 mln zł na dostawę innowacyjnych materiałów budowlanych do montażu 130 mobilnych domków turystycznych w chorwackim mieście Omis, poinformowała spółka.

Nestlé chce zwiększyć zatrudnienie w otwartej w marcu 2015 roku fabryce karmy dla zwierząt Nestlé Purina w Nowej Wsi Wrocławskiej o 300 osób z obecnych 500 do końca tego roku, poinformowała firma.

Wielton otworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) w Wieluniu, będące zapleczem inżynieryjno-naukowym dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wsparcia rozwoju produktów grupy. Inwestycja kosztowała ok. 22 mln zł i przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności Wieltonu, poinformował prezes Mariusz Golec.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) zamierza w połowie 2016 roku rozpocząć rozbudowę Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu. Inwestycja ma zostać częściowo zrealizowana do końca br. dostarczając ok. 11,5 tys. m2 powierzchni magazynowej. W roku 2017 rozbudowa będzie kontynuowana i przyniesie dodatkowe ok. 13,5 tys. m2 w kolejnej hali magazynowej. Łączna wartość projektu wyniesie 33 mln zł, podała spółka.

Reaktory 1 i 2 należącej do CEZ elektrowni jądrowej Dukovany będą dostarczać energię elektryczną od 13 lutego, podała spółka.

PKP S.A. w ramach programu modernizacji w 2015 r. przeprowadziła 22 inwestycje o łącznej wartości 298 mln zł. Cztery inwestycje to tzw. IDS-y, których koszty są znacznie mniejsze niż przy standardowej modernizacji, rozważane są kolejne poinformował członek zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Ergis odnotował 37,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza PKP Cargo wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. handlowych i członka zarządu ds. operacyjnych, podała spółka.

Pani Teresa Medica złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na zniesienie dematerializacji wszystkich akcji, podała spółka.

Zarząd Benefit Systems przyjął politykę dystrybucji zysków na lata 2016-2019, która zakłada przeprowadzenie w każdym roku skupu akcji własnych o wartości co najmniej połowy zysku netto spółki za poprzedni rok obrotowy, podała spółka. Polityka dystrybucji zysków będzie obowiązywać począwszy od zysku za 2015 rok.

DahliaMatic - spółka zależna Infovide-Matrix - zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na usługi asysty technicznej i konserwacji programów Oracle, podała spółka. Łączne wynagrodzenie netto wyniesie 20,34 mln zł.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem