Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.02.2016 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 11,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 13,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,41 mln zł wobec 15,77 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniósł odpowiednio: 22,74 mln zł wobec 22,28 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,72 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 165,47 mln zł rok wcześniej.

"Czwarty kwartał roku to tradycyjnie najlepszy okres dla segmentu Integracja systemów. Segment ten wypracował w ostatnich trzech miesiącach 2015 roku wynik operacyjny wyższy niż w poprzednich trzech kwartałach łącznie i porównywalny do wyniku za czwarty kwartał 2014 roku. Czwarty kwartał 2015 roku był również udany dla pozostałych segmentów. Rozwiązania w sektorze bankowym oraz Rozwiązania w obszarze płatności utrzymały wysoki udział w strukturze przychodów i wyniku operacyjnego, kontynuując obserwowany od kliku kwartałów wzrost znaczenia własnych produktów i usług w Grupie ASEE" - czytamy w raporcie.

W IV kw. kwartale 2015 roku przychody ze sprzedaży wyrażone w PLN spadły o 26 mln (16%) a wyrażone w EUR o 6,5 mln (16%) w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku.

W całym 2015 r. spółka miała 43,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 39,04 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 487,21 mln zł w porównaniu z 500,93 mln zł rok wcześniej.

"Mimo, że wartość rocznych skonsolidowanych przychodów Grupy ASEE pozostała na podobnym poziomie jak w 2014 roku, ich struktura w 2015 roku uległa istotnym zmianom. Rosły przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług w segmentach Rozwiązania w sektorze bankowym oraz Rozwiązania w obszarze płatności przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży infrastruktury i rozwiązań stron trzecich prezentowanych w segmencie Integracja systemów" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Piotr Jeleński.

Obserwowany od kilku kwartałów trend wzrostu znaczenia własnych produktów i usług w Grupie ASEE wpłynął na zwiększenie marży zysku brutto ze sprzedaży do poziomu 25,7% w 2015 roku, co oznacza wzrost o 2,2 pkt proc. r/r, podano także

Spółka podała, że wynik netto za 2015 rok grupa osiągnęła dzięki konsekwentnemu zwiększaniu sprzedaży własnych produktów i usług, poprawie efektywności, realizacji innowacyjnych projektów oraz wchodzeniu na nowe rynki.

Marża zysku netto wzrosła o 1,1 pkt proc. i w całym 2015 roku wyniosła 8,9%.

Poprawa wyników finansowych ASEE w roku 2015 przełożyła się na wzrost stóp zwrotu z kapitału własnego oraz z aktywów. ROE za okres ostatnich 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 roku wyniosła 6,4% (wzrost o 0,5 punktu procentowego) natomiast ROA osiągnęła poziom 5,1% (wzrost o 0,3 pkt proc.).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 55,3 mln zł wobec 18,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.

(ISBnews)

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.