Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Z relacji przewodniczącego i członka rady nadzorczej Kredyt Inkaso wynika, iż poczuli się szantażowani przez prezesa spółki Best i jego doradcę prawnego, którzy grozili im poważnymi problemami prawnymi, finansowymi i wizerunkowymi, podał Kredyt Inkaso. Według relacji członków RN, mieli ich szantażować w celu skłonienia do rezygnacji z zasiadania w RN spółki.

"Celem przedstawicieli Best SA było skłonienie wybranych aktualnych członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso SA do złożenia rezygnacji, co w konsekwencji mogłoby umożliwić przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso SA przez Best SA; przedstawiciele Best SA ujawnili podczas omawianych spotkań, iż wraz z kancelarią prawną mają już opracowany plan dalszych działań wobec Kredyt Inkaso SA i jej obecnego Zarządu" - czytamy w komunikacie.

Żaden z członków rady nadzorczej Kredyt Inkaso nie złożył rezygnacji z pełnionej funkcji, podkreślono także.

19 lutego 2016 roku, odbyło się posiedzenie rady nadzorczej KI, które zakończyło się około godziny 16.00. Bezpośrednio po zakończonym posiedzeniu RN, z inicjatywy prezesa Best SA Krzysztofa Borusowskiego miały miejsce dwa spotkania członków rady nadzorczej KI, tj. przewodniczącego RN Ireneusza Chadaja oraz członka RN Marka Gabryjelskiego z Krzysztofem Borusowskim oraz jego doradcą prawnym. Według oświadczeń wymienionych wyżej członków RN KI złożonych zarządowi, w trakcie spotkań miało dojść do zdarzeń określanych przez nich jako próba szantażu.

"Z relacji i oświadczeń pana Ireneusza Chadaja oraz Pana Marka Gabryjelskiego wynika, iż podczas obu opisanych powyżej spotkań przedstawiciele Best SA przedstawili wymienionym członkom RN KI projekty pozwów skierowanych przeciwko nim, jakie miałyby być złożone, jeśli nie podpiszą oświadczeń o rezygnacji z pełnionych funkcji w RN KI. Jednocześnie przedstawiciele Best SA forsowali podpisanie przez członków RN KI zobowiązań do zachowania w tajemnicy odbywanych spotkań pod groźbą kary w wysokości 100 tys. zł" - czytamy dalej w komunikacie.

"Zarząd KI pragnie uspokoić akcjonariuszy KI, iż przewodniczący RN zwołał na piątek, 3 marca br., posiedzenie RN, na którym obecny skład RN podejmie uchwałę o wyborze zarządu KI nowej kadencji oraz zweryfikuje kwestię niezależności poszczególnych członków RN. Z obserwacji Zarządu KI oraz odczuć członków RN KI wynika bowiem, iż w 7-osobowej Radzie aż 3 jej członków już obecnie może być powiązanych z Best SA" - napisano także.

Best podał na początku stycznia, że wypowiedzenie przez Kredyt Inkaso (KI) umowy o negocjacjach i współpracy odebrał jako element budowania pozycji negocjacyjnej w procesie ustalania parytetu wymiany akcji przy połączeniu spółek. Podkreślił, że bezpośrednio oraz pośrednio pozostaje największym akcjonariuszem KI i będzie dążyć do połączenia spółek.

Best posiada bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex 4 268 134 sztuk akcji Kredyt Inkaso, uprawniających do wykonywania 32,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KI.

Best jest obecnie największym pojedynczym akcjonariuszem Kredyt Inkaso, ale by przegłosować na walnym zgromadzeniu KI decyzje, musiałby mieć co najmniej 60% głosów.

Do Generali OFE - drugiego największego akcjonariusza należy 15,05% udziałów w głosach, a do trzeciego - AvivaInvestors - 8,93% udziałów.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem