Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Alumetal Poland, jednostka zależna Alumetalu, ma umowę z Federal-Mogul Gorzyce dotyczącą wzajemnych dostaw stopów i wiórów aluminiowych w 2016 roku, podał Alumetal. Wartość umowy oszacowano na ok. 200,55 mln zł.

Trakcja PRKiI utworzyła odpis aktualizujący wartość firmy oraz zawiązała rezerwę, co wpływa na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2015 o kwotę 40,1 mln zł, podała spółka.

Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia (PBDI), spółki zależnej Erbudu, zawarło z Gminą Legnica umowę o całkowitej wartości 48,65 mln zł netto, podał Erbud.

Bank BPH przewiduje, że całkowite koszty restrukturyzacji wyniosą do 212 mln zł, przy czym do 177 mln zł zostanie poniesionych w 2015 roku i do 35 mln zł będzie poniesionych począwszy od 2016 roku i dotyczy aktywów trwałych w oddziałach, podała instytucja.

Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited, EMF Holding 2 B.V., Marek Ondrejka, Krockella Limited, Krockella s.r.o. oraz EMF Holding 4 B.V. wezwali do sprzedaży 25,99 mln akcji Empik Media & Fashion (EMF), stanowiących 24,6% kapitału zakładowego, po 3,49 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

Rada nadzorcza Kredyt Inkaso powołała na nową, trzyletnią kadencję, obejmującą lata 2016-2019, dwóch dotychczasowych członków zarządu, tj. Pawła Roberta Szewczyka - na funkcję prezesa zarządu i Jana Pawła Lisickiego - na funkcję wiceprezesa zarządu, podała spółka.

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za 2015 r. kwoty 611 486 928,00 zł, tj. 98,6% jednostkowego zysku netto, podał bank. Powyższa propozycja oznacza, że proponowana dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosiłaby 4,68 zł.

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły w 18,5 mln zł w lutym i były o 2,1% wyższe w skali roku. Marża na sprzedaży detalicznej grupy wyniosła 50,2% w lutym i była wyższa o 3,2 pkt proc. w skali roku, podało Gino Rossi.

Akcjonariusze Alior Banku zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 30 marca.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadza do notowania od 4 marca br. nowy kontrakt terminowy, na akcje spółki Eurocash. Po rozszerzeniu oferty notowanych będzie 28 kontraktów na pojedyncze akcje, podała Giełda.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) mogło w IV kw. 2015 roku odnotować skonsolidowany wynik netto od 105 mln zł straty do 163,8 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 12,97 mln zł zysku wobec 686 mln zł zysku netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Cena ropy powinna wzrosnąć do około 45-50 USD/bbl na koniec roku, uważa prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz.

Grupa Lotos chce zwiększać udział ropy innej niż rosyjska w całkowitych dostawach tego surowca. Możliwe jest zawarcie kolejnych kontraktów m.in. na ropę saudyjską, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Grupa Lotos nadal monitoruje rynek pod kątem akwizycji w segmencie wydobywczym, ale nie jest to dla spółki celem na ten rok, poinformował wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Zbigniew Paszkowicz.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z konsorcjum firm Porr Polska Infrastructure i Polbud-Pomorze umowę na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. Wartość podpisanej umowy wynosi 645,6 mln zł brutto, podała Dyrekcja.

Wilbo podpisało z firmami Gadus i A&D umowy sprzedaży nieruchomości wraz z budynkami w Gdyni oraz wszystkich aktywów związanych z produkcją ryb mrożonych panierowanych o wartości 20 mln zł netto. Zaktualizowana strategia spółki na lata 2016-2017 zakłada m.in. koncentrację na zwiększeniu sprzedaży podstawowej grupy asortymentowej, czyli konserw rybnych, podała spółka.

Asseco Business Solutions (Asseco BS) będzie pracowało nad zwiększaniem wysokomarżowych przychodów, ze szczególnym naciskiem na sprzedaż zagraniczną, poinformował wiceprezes Piotr Masłowski.

Obligacje serii PPE Ghelamco Invest, które będą oferowane w drodze oferty publicznej kierowanej do inwestorów indywidulanych oraz instytucjonalnych, będą miała łączną wartość nominalną do 50 mln zł i cenę emisyjną 99,6-99,86 zł, podała spółka. Zapisy ruszą 4 marca.

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł z Eneą Wytwarzanie porozumienie do umowy wieloletniej, w formie umowy rocznej, na dostawę węgla energetycznego w 2016 roku, podała spółka. Wartość dostaw w tym roku wyniesie 760,1 mln zł netto.

Ten rok przyniesie dwie transakcje przejęcia aktywów na rynku bankowym w Polsce, w tym jedna z nich będzie paneuropejska, uważa prezes Alior Banku Wojciech Sobieraj.

Alior Bank nie zamierza schładzać akcji kredytowej i chce udzielać 1,25 mld zł kredytów kwartalnie, oczekując równomiernego wzrostu zarówno w kredytach dla firm, jak i dla klientów detalicznych, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. Łącznie bank chce w tym roku sprzedać kredyty o wartości 5 mld zł.

Ronson zamierza rozbudować swoją ofertę do poziomu 1 100 - 1 200 mieszkań w porównaniu do 872 lokali w ofercie na koniec 2015 r., poinformował dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.

Alior Bank finalizuje rozmowy w sprawie uzyskania gwarancji na portfel kredytów korporacyjnych, których uzyskanie ma spowodować wzrost wskaźnika Tier 1 do wymaganego regulacjami poziomu 10,25% na koniec I kwartału, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.

Alior Bank ocenia, że osiągnięcie zysku netto na poziomie 322 mln zł - tj. konsensusu rynkowego - w tym roku będzie trudne, ale nie niemożliwe, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.

Budżet Ronsona na zakupy nowych gruntów w 2016 r. wynosi 70 mln zł. Do kwoty tej nie wliczają się spłaty z tytułu już zawartych umów na działki, które mogą wynieść ok. 45 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński.

JHM Development sprzedał aktami notarialnymi 14 lokali w lutym, w tym 8 mieszkań i 6 garaży, podała spółka. Na 29 lutego 2016 r. spółka posiadała 89 zawartych umów przedwstępnych.

Zarząd Ronsona widzi możliwość wypłaty w drugiej połowie roku dywidendy za 2015 r. w kwocie "istotnie wyższej" niż za 2014 r., w przypadku pomyślnej realizacji celów spółki, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński.

Ronson spodziewa się, że wyniki finansowe spółki w 2016 r. będą bardzo dobre, choć rozpocznie się on od bardzo słabego I kwartału, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński.

Zarząd Asseco Business Solutions zaproponuje radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 33,42 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendy, tj. wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka.

Joint Polish Investment Fund, na który Adiuvo wywiera znaczący wpływ poprzez spółkę zależną Adiuvo Management podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia uprzywilejowanych akcji serii A spółki pHase2 microtechnologies Inc. z siedzibą w Wilmington, Delaware w USA, poinformowała spółka.

Przygotowywana obecnie strategia Grupy Lotos na lata 2016-2020 będzie zakładała dalszy rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia, przy jednoczesnej poprawie efektywności finansowej, podała spółka.

Segment handlowy Grupy Lotos przekroczył zakładany w strategii na lata 2011-2015 30-proc. udział w rynku i 10-proc. udział w krajowej sprzedaży detalicznej na koniec ub.r., podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w lutym br. 4,5 USD/b w porównaniu do 6,6 USD/b miesiąc wcześniej. W lutym 2015 r. marża wynosiła 6,9 USD/b, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w lutym 2016 roku przez Monnari Trade wzrosły o 30,08% r/r do 16 mln zł w lutym br., podała spółka.

Alior Bank odnotował 40 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 101 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.

Liczba klientów Alior Banku osiągnęła poziom 2,996 milionów na koniec 2015 roku, co oznacza wzrost o 16,3% w skali roku.

Sąd Rejonowy w Łomży uznał za zakończenie postępowanie układowe MNI, a układ z wierzycielami za wykonany, podała spółka.

Ronson Europe zakłada, że może dokonać ponad 1000 przekazań lokali w 2016 r. (wobec 696 w ub.r.), co przełoży się na "znaczącą poprawę" wyników finansowych w ujęciu rocznym, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Celem Ronsona na 2016 r. jest także ponownie sprzedaż ponad 900 lokali (przy 906 sprzedanych w ub.r.).

Pomimo wielu negatywnych czynników, które będą wpływać w br. na kondycję polskich banków, Alior Bank nie zamierza zejść ze ścieżki wzrostu. Jednym z celów banku jest rozwój obecnych i nawiązywanie kolejnych strategicznych aliansów z wiodącymi światowymi firmami, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.

Komputronik Biznes - spółka zależna Komputronika - podpisał z PKO Bankiem Polskim umowę na sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i serwis urządzeń, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to 40 mln zł netto.

PKM Duda wydzierżawił Cedrobowi zakład produkujący wędliny w Ciechanowcu, podała spółka. Roczna wartość czynszu wynosi 1,68 mln zł netto.

Ronson Europe odnotował 17,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 15,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wskaźnik koszty/dochody Alior Banku ukształtował się w 2015 r. na poziomie 51,1% wobec 49,4% w 2014 r. Koszty działania grupy wyniosły 1 107,9 mln zł i wzrosły o 19,7% w skali roku, tj. o 4,1 pkt proc. więcej od wzrostu przychodów, podał bank.

Netia zdecydowała o rozpoczęciu kolejnego etapu odkupu akcji własnych, w ramach którego nabędzie do 20% akcji po cenie nie wyższej niż 4,5 zł za akcję i kosztem maksymalnie 50 mln zł, podała spółka.

Alior Bank odnotował 309,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 322,74 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Asseco Business Solutions odnotowało 33,51 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 28,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biedronka odnotowała 641,1 mln euro zysku EBITDA w 2015 r., co oznacza wzrost o 11,9% r/r i stanowiło 80% wyniku EBITDA całej Grupy Jeronimo Martins (JM), podało JM. W 2016 r. JM planuje inwestycje na poziomie 550-650 mln euro, z czego ok. 45% przeznaczone będzie na Biedronkę.

Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w IV kw. 2015 roku 312,2 mln zł, zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 486,4 mln zł, podała spółka.

Grupa Lotos odnotowała 391,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 1 276,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem