Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 41,5% r/r do 409,6 mln zł w lutym 2016 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wykluczyła bezterminowo akcje MSX Resources SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW). Wykluczenia akcji spółki z obrotu nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, podała KNF.

Kruk przydzielił 150 000 obligacji kuponowych zwykłych o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł każda oraz o łącznej wartości emisyjnej 150 mln zł, podała spółka.

PKO Bank Polski w II kw. ubiegłego roku zapoczątkował trend poprawy wyników biznesowych i zakłada, że będzie on utrzymany w kolejnych kwartałach. Marża odsetkowa netto może się lekko poprawiać w tym roku, zaś wskaźnik koszty do dochodów (C/I) powinien zejść do poziomu poniżej 50% w perspektywie roku 2016-2017, poinformowali przedstawiciele banku.

Zarząd Synthosa zdecydował o rekomendowaniu radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2015 r., podała spółka.

PKO Bank Polski spełnia kryteria do wypłaty dywidendy wysokości do 50% zysku netto za 2015 r., poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.

Zarząd Impela zarekomenduje radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy za 2015 r., podała spółka.

PKO Bank Hipoteczny zamierza przeprowadzić w drugim kwartale tego roku benchmarkową emisję listów zastawnych w złotych rzędu ok. 1 mld zł, zaś w II połowie roku emisję w walucie obcej wartości ok. 250 mln euro, poinformował dyrektor ds. rozwoju i strategii PKO BP Paweł Borys.

Green Bus & Coach podpisała z prezydentem Włocławka list intencyjny ws. wspólnego działania na rzecz budowy zakładu produkcyjnego profili aluminiowych oraz fabryki konstrukcji pojazdów wartych łącznie ok. 500 mln zł. Spółka chce rozpocząć budowę jeszcze w tym roku, poinformował ISBnews członek zarządu Mateusz Marek Późniak.

Polski Fundusz Energetyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (PFE FIZAN), należący do Copernicus Capital TFI, złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Energia dla Firm, podał Urząd.

Eurocentrum Office Complex, należący do Grupy Capital Park, otrzymał pozwolenie na użytkowanie kolejnej części obiektu - budynku Delta, podała spółka.

PKO Bank Polski zamierza przedstawić w maju nową strategię, która będzie zakładała - oprócz rozwoju organicznego - również akwizycje, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

Fachowcy.pl Ventures pozyskał 73 nowe umowy abonamentowe w lutym i ma łącznie 1195 klientów, podała spółka.

Dalsza działalność Prairie Mining Limited (PML) będzie wymagała pozyskania dodatkowego finansowania w formie kapitału lub długu, podała spółka.

Prairie Mining Limited odnotowało 6,92 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II poł. 2015 r. wobec 1,07 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk nie prowadzi rozmów z Kredyt Inkaso w sprawie przejęcia tej spółki, poinformował członek zarządu Michał Zasępa.

Kruk planuje dalsze intensywne inwestycje w zakup portfeli wierzytelności i szacuje, że może na nie przeznaczyć nawet 1 mld zł w tym roku. Spółka oczekuje, że jej wynik netto w skali roku poprawi się, poinformowali przedstawiciele spółki.

Nakłady inwestycyjne Synthosa w 2016 r. wyniosą około 500 mln zł, podała spółka. Grupa planuje rozwój organiczny i może dokonywać akwizycji.

PKO BP odnotował 444 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 815 mln zł zysku w III kw. 2015, podał bank w prezentacji wynikowej.

SGB-Bank we współpracy z First Data prowadzi prace nad wdrożeniem nowej usługi dla klientów ? płatności w technologii Host Card Emulation (HCE), podano w komunikacie.

ZM Ropczyce odnotowały 13,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk odnotował 204,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 151,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synthos odnotował 426 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 357 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski odnotował 2 609,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3 254,12 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce proponują wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto wygenerowanego za 2015 rok w wysokości 0,9 zł na jedną akcję, podała spółka.

Promenady VII VD, spółka zależna Vantage Development, zawarła z firmą FSMnW Wrocław przedwstępną umowę w przedmiocie realizacji na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Zakładowej budynku mieszkalnego obejmującego 138 lokali, a następnie sprzedaży na rzecz FSMnW prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności wybudowanego budynku wraz z wykończeniem i wyposażeniem lokali, za cenę nie niższą niż 38,3 mln zł netto, podała spółka.

Action odwołał prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy na rok 2015,

Enea dokonała odpisów na ok. 1,7 mld zł w sprawozdaniu finansowym oraz niemal 2,09 mld zł w jednostkowym, wynika z komunikatu spółki.

Lubelski Węgiel Bogdanka przeprowadziła test wskazujący na utratę bilansowej wartości aktywów w wysokości 624,8 mln zł, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej z ...
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem