Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Mennica Polska zakończyła proces weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów i zdecydowała o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku w odpisów na spółkę zależną - Metale Szlachetne jako korektę błędu lat poprzednich, podała spółka.

"W efekcie podjęta została decyzja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku w pozycji 'wynik lat ubiegłych' (korekta błędu 2014 roku):

- odpisu trwałej utraty wartości akcji spółki zależnej Mennica - Metale Szlachetne S.A. w kwocie 9.994.341,00 zł;

- odpisu aktualizującego wartość pożyczki udzielonej spółce zależnej Mennica - Metale Szlachetne S.A. wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 14.749.933,33 zł.

Odpisy w ww. kwotach zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 w kapitale własnym jako korekta błędu lat poprzednich (korekta 2014 roku)"- czytamy w komunikacie.

Zarząd Mennicy Polskiej podjął jednocześnie decyzję o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku w pozycji "wynik lat ubiegłych" odpisu aktualizującego wartość spornej należności z tyt. VAT przysługującej jednostce zależnej Mennicy - Metale Szlachetne S.A. za miesiące wrzesień - grudzień 2012 roku oraz zwrot dochodzonej na drodze sądowej kwot zapłaconych wynikających z decyzji Urzędu Skarbowego wydanych za powyższe okresy, w łącznej kwocie 165.129.141,00 zł. Odpis ww. należności zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015 w kapitale własnym jako korekta błędu lat poprzednich (korekta 2014 roku).

Spółka podała, iż powyższe korekty wynikają z dokonania ponownej oceny roszczenia o zwrot z tytułu podatku VAT w spółce zależnej Mennica - Metale Szlachetne w łącznej kwocie 165.129.141,00 zł wg stanu na 31 grudnia 2015 roku.

"Podejmując decyzję o dokonaniu w/w odpisów zarząd spółki kieruje się zasadą ostrożnego osądu, tj. decyzja została podjęta pomimo, że zgodnie z wiedzą zarządu, jednostce zależnej Mennicy - Metale Szlachetne S.A. przysługuje roszczenie o zwrot należności z tyt. VAT za miesiące wrzesień - grudzień 2012 roku w łącznej kwocie 165.129.141,00 zł, dochodzone na drodze sądowej" - czytamy dalej.

Mennica podkreśliła, że opisane odpisy utraty wartości aktywów trwałych oraz odpisy aktualizujące wartość aktywów obrotowych mają charakter księgowy - niepieniężny i nie wpływają na płynność spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Ostateczne wartości odpisów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 roku, których publikacja jest planowana na 11 marca 2016 r.

Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Planuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.