Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Hawe, podała spółka.

ČEZ planuje 14 marca br. wyemitować dwuletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 99 mln euro w ramach oferty prywatnej, podała spółka.

Akcjonariusze Asseco Business Solutions (Asseco BS) zdecydują o wypłacie 33,42 mln zł w formie dywidendy, tj. 1 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 20 kwietnia br.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku utrzymał w mocy decyzję Urzęfu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy określającą wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za 2011 r. oraz wykazującą zaległości w kwocie 112,5 mln zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła Domowi Maklerskiemu TMS Brokers zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wykluczyła akcje Cash Flow bezterminowo z obrotu giełdowego i nałożyła na spółkę karę w wysokości 250 tys. zł, podała Komisja.

P4, operator sieci Play, rozpoczyna "głęboką" modernizację swojej sieci i wprowadza 4G LTE Ultra wobec dotychczasowej 4G LTE, poinformował członek zarządu Bartosz Dobrzyński.

Skonsolidowany zysk netto GetBack wyniósł 120,3 mln zł w 2015 roku, co stanowi 272% wyniku z poprzedniego roku. Wyniki za 2015 rok pozwalają oczekiwać dużej dynamiki wzrostu także w najbliższej przyszłości, podała spółka.

Praire Mining Limited (PML) nie widzi zagrożeń dla pozyskania finansowania na budowę kopalni w ramach Lublin Coal Project, nie postrzega także sytuacji na rynku węgla jako zagrożenia, poinformowali przedstawiciele spółki.

Ursus zawarł ze spółką wchodzącą w skład grupy Iran Tractor Manufacturing Company (ITMCO), umowę na dostawy elementów do montażu ciągników o wartości ponad 5 mln USD, poinformowała spółka.

Spółka PGT, działająca pod nazwą Telefonia Polska Razem, zamierza złożyć zażalenie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) na postanowienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w związku z wydanym ostrzeżeniem, że spółka wprowadza konsumentów w błąd, informując, że reprezentuje dotychczasowego operatora, podała PGT.

Wybudowana przez Boruta-Zachem w funkcjonującej fabryce barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych w Bydgoszczy innowacyjna linia produkcyjna biosurfaktantów zostanie uroczyście otwarta 31 marca, podała spółka. Obecnie linia jest już w fazie rozruchu.

Grupa Lew chce rozpocząć jesienią wydawanie niebankowych kart kredytowych oraz kredytowych kart pożyczkowych jako pierwsza na rynku, poinformował prezes Andrzej Basiak. Firma będzie chciała pozyskać inwestora do projektu lub sfinansować go przez emisję obligacji.

Prairie Mining Limited (PML) planuje złożyć wniosek o koncesję wydobywczą dla Lublin Coal Project w I kwartale 2017 r. i rozpocząć budowę kopalni w 2018 r., poinformował Artur Kluczny, wiceprezes PD Co - polskiej spółki zależnej PML.

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla inwestycji Dmowskiego 19. Osiedle znajduje się na Kępie Mieszczańskiej tuż przy Odrze, w niedalekiej odległości od wrocławskiego Rynku, poinformowała spółka.

Vantage Development wybuduje osiedle na działce kupionej za 11,5 mln zł od wrocławskiego MPK. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu zabudowę wielorodzinną z małymi lokalami handlowo-usługowo-gastronomicznymi na parterze budynku, poinformowała spółka.

Zarząd Stalprofilu wnioskuje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 700 000,00 zł z zysku za 2015 r. tj. 0,04 zł na akcję, podał Stalprofil.

Archicom wprowadził do sprzedaży 152 mieszkania na osiedlu Księżno przy ul. Opolskiej we Wrocławiu, podała spółka. Docelowo - do 2019 r. - całe osiedle ma składać się z ok. 390 mieszkań.

Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w III etapie inwestycji Młody Grunwald przy zbiegu ulic Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej w Poznaniu. Do oferty trafi 108 mieszkań o powierzchniach 33-129 m2, poinformowała spółka.

Parcel Technik sfinalizował dwa przejęcia - Cerromachin i Inpost Finance SaRL - za łącznie 14,7 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Sfinalizowane przejęcia pozwolą firmie skoncentrować się na szybkim wprowadzeniu "skrytkomatów" na wybrane rynki.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) z zaskoczeniem przyjęła decyzję sądu o wszczęciu postępowania sanacyjnego Hawe Telekom. Analiza prawna potwierdza, że w pierwszej kolejności powinien być rozpatrzony wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Hawe Telekom złożony przez ARP w grudniu 2015 roku. Takie rozwiązanie w chwili obecnej wydaje się być bardziej uzasadnione ekonomicznie i korzystniejsze dla wierzycieli, podała ARP.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych zakończyła subskrypcję obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł, podała spółka. Firma zdecydowała również o wcześniejszym wykupie wszystkich 3 tys. obligacji serii C o wartości nominalnej 3 mln zł, podano w odrębnym komunikacie.

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie części mienia Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros używanej do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej za pośrednictwem oddziału Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce (Liberty Ubezpieczenia), podał urząd.

Wstępne studium wykonalności (Pre-Feasibility Study) Lublin Coal Project, należącego do spółki wydobywczej Prairie Mining, potwierdza żywotność techniczną i solidną ekonomię tego projektu przy zakładanym capex na poziomie 558 mln USD i średnim poziomie EBITDA 348 mln USD, wynika z komunikatu spółki.

LC Corp odnotował 108,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 76,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mennica Polska zakończyła proces weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów i zdecydowała o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku w odpisów na spółkę zależną - Metale Szlachetne jako korektę błędu lat poprzednich, podała spółka.

Według wstępnych szacunków grupa kapitałowa Es-System osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 184 ml zł w 2015 r., co oznacza wzrost o 9% r/r oraz zysk netto wysokości ok. 8,4 mln zł, tj. o 36% wyższy w skali roku, podała spółka.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło umowę z Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie której Altus przekaże nieodpłatnie do Raiffeisen TFI zarządzanie dwoma funduszami: FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, Subfundusz Raiffeisen SFIO Globalnych Możliwości, Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania oraz Subfundusz Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych, podał Altus.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.