Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Dom Development zawarł z Warbudem umowę dotyczącą wybudowania etapu I fazy 2 osiedla Premium zlokalizowanego w rejonie ul. Pełczyńskiego w Warszawie. Wynagrodzenie Warbudu wyniesie 46,25 mln zł netto, podał Dom Development.

Grupa kapitałowa Enea wypracowała w 2015 roku przychody na poziomie ok. 9,85 mld zł, EBITDA na poziomie 2,13 mld zł oraz stratę netto na poziomie 398,88 mln zł, podała spółka.

Grupa kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka wypracowała w 2015 roku 1,88 mld zł przychodów, 686,3 mln zł EBITDA oraz 279,63 mln zł straty netto według niezaudytowanych wyników, podała spółka.

Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 50,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 36,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova odnotowała 17,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit Systems odnotował 49,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 38,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Immofinanz sprzedał 10 mln akcji Buwog, stanowiących ok. 10% kapitału, po 17,1 euro za akcję, podała spółka.

Europejska Grupa Zakupowa złożyła do Sądu Rejonowego w Łodzi wniosek o upadłość Mirbudu obejmującą likwidację majątku. Mirbud uważa wniosek za bezzasadny, podała spółka.

Ferro odnotowało 22,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Taurona Polska Energia zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 175,25 mln zł z kapitału zapasowego w formie dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka.

Fortuna Entertainment Group wypracowała 19,5 mln euro zysku netto w 2015 r., według wstępnych niezrewidowanych wyników gospodarczych, co oznacza wzrost o 22,5% r/r, podała spółka.

CD Projekt odnotował 342,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vivid Games odnotował 7,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 0,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nowy program motywacyjny, proponowany przez zarząd CD Projektu, zakłada m.in. wypracowanie skonsolidowanych zysków netto Grupy z działalności kontynuowanej za lata 2016-2021 w wysokości 1,09 mld zł, podała spółka.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki SMT wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych wszystkich serii w celu ich umorzenia, podała spółka. Spółka ma przeznaczyć na ten cel co najmniej 66 mln zł.

Dom Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w V etapie osiedla Żoliborz Artystyczny, zwanym kolonią Zofii Nasierowskiej. Na terenie kolonii powstanie budynek liczący 117 lokali, które będą gotowe do przekazania mieszkańcom w III kwartale 2017, poinformowała spółka.

CD Projekt chce być w trójce najbardziej uznanych producentów gier wideo na świecie, zapowiedział prezes Adam Kiciński.

Amica Wronki planuje 2,5-2,6 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2016 r. wobec 2,09 mld zł w ub.r., poinformował wiceprezes ds. strategii Piotr Skubel.

Amica Wronki pracuje obecnie nad akwizycjami zarówno dystrybutorów sprzętu AGD, jak i podmiotów produkcyjnych, poinformował wiceprezes ds. strategii Piotr Skubel. Rozstrzygnięcia w kwestii akwizycji mogą wpłynąć na dywidendę, jednakże intencją spółki jest wypłata dywidendy nie niższej niż w poprzednich latach, dodał.

Tauron Polska Energia chce do końca II kw. br. opracować kształt nowej strategii, który zostanie wówczas przedstawiony do akceptacji organom korporacyjnym, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski. Przygotowanie zaktualizowanej strategii to jeden z głównych celów na ten rok.

Celem Taurona Polska Energia jest podniesienie poziomu wskaźnika długu netto do EBITDA w kowenantach do 3,5x z 3x, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.

Tauron Polska Energia spodziewa się spadku EBITDA w segmencie dystrybucji o ok. 160 mln zł w 2016 r. w wyniku skumulowanego oddziaływania wzrostu wartości regulacyjnej aktywów (WRA) i spadku średniego ważonego kosztu kapitału (WACC), poinformowali przedstawiciele spółki.

Tauron Polska Energia liczy, że elektrociepłownia w Stalowej Woli zostanie ukończona najpóźniej do 2018 r., pomimo trudności z realizacją inwestycji, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.

Nakłady inwestycyjne Taurona Polska Energia mogą być w 2016 r. niższe niż zaplanowano w strategii, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.

Oferta Mirbudu, o wartości 35,53 mln zł brutto, otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na budowę Liceum Ogólnokształcącego NR V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu, poinformowała spółka.

Private Equity Managers (PEManagers) ocenia, że marża EBITDA na ubiegłorocznym poziomie 60% jest do utrzymania, poinformował prezes Cezary Smorszczewski. Według jego słów, planowana propozycja zarządu w kwestii dywidendy za ub.r. powinna dać jedną z największych stóp na rynku, przekraczającą na dziś 12%.

Wartość aktywów netto funduszy oraz portfeli zarządzanych w ramach usługi asset management Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wynosiła łącznie 9 789,51 mln zł na koniec lutego br. Oznacza to, że w porównaniu z styczniem wzrosła o 4,16% (tj. o 390,76 mln zł), a od początku roku - o 5,35% (tj. o 497,21 mln zł), poinformowało TFI.

Tauron Polska Energia chciałby w przyszłości nadal wypłacać dywidendę, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Tauron Polska Energia zakłada, że do połowy marca spłaci kwotę pomocy publicznej przyznanej kopalni Brzeszcze, której zwrot jest wymagany, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.

Zarząd Kruka zdecydował o emisji obligacji serii AB1 o łącznej wartości nominalnej do 65 mln zł w ramach III programu emisji obligacji publicznych, podała spółka.

P.A. Nova chce w bieżącym roku ukończyć budowę dwóch obiektów handlowych i jednego przemysłowego oraz sfinalizować sprzedaż dalszych trzech obiektów przemysłowych, poinformowała prezes Ewa Bobkowska. Od ich sprzedaży może zależeć poziom wypłaconej dywidendy za 2015 r., choć ta będzie nie niższa niż rok wcześniej. W dalszej perspektywie spółka może sprzedać dwie galerie handlowe - w Kluczborku i Przemyślu.

Ailleron ma w tegorocznym backlogu już 59% planowanych przychodów wobec 43% rok wcześniej, poinformował dyrektor finansowy Łukasz Jaśkiewicz. Dotychczasowe tempo rozwoju nie jest satysfakcjonujące i firma ocenia, że ma potencjał do przyspieszenia.

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują o przeznaczeniu 10,77 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,06 zł na akcję, wynika z projektów uchwał za zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 12 kwietnia.

Zarząd TelForceOne podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów trwałych, który wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2015 w kwocie brutto 6 mln zł, podała spółka.

Solar Company S.A. osiągnął skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,7 mln zł w lutym, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za luty 2015 r. wyniosły 11,4 mln zł.

W Kompanii Węglowej (KW), Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) oraz Katowickim Holdingu Węglowym (KHW) trwają audyty, którym celem jest oszacowanie oszczędności w prowadzeniu spółek. Zespoły audytowe zostały powołane przez rady nadzorcze poszczególnych spółek na wniosek ministra energii, podał resort. Zespoły te będą pracować do końca marca 2016 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.