Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews) - Składka przypisana brutto Uniqa Polska spadła do 1,15 mld zł na koniec ub. roku wobec 1,3 mld zł rok wcześniej, a zysk brutto sięgnął 67,2 mln zł, co oznacza wzrost o 60% r/r. Uniqa Polska spodziewa się wzrostu przypisu składki ubezpieczycieli w tym roku pomimo nowych obciążeń dla branży, poinformował prezes spółek Uniqa w Polsce Andrzej Jarczyk.

Uniqa podała, że strategia rozwoju rentownych linii biznesowych w połączeniu ze zmianą struktury portfela (zmniejszenie udziału ubezpieczeń komunikacyjnych) oraz aktywnym zarządzaniem kosztami i dostosowywaniem ich poziomu do sprzedaży pozytywnie przełożyła się na wynik finansowy.

Zysk brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 67,2 mln zł w 2015 r. wobec 42,1 mln zł rok wcześniej i był najwyższy w historii.

"Na początku 2015 roku poinformowaliśmy, że rok 2014 był najlepszym rokiem w naszej historii, jeśli chodzi o zysk. Zapowiadaliśmy również, że dalej chcemy poprawiać nasz wynik. I udało się to w 2015 r., z czego jesteśmy bardzo zadowoleni" - powiedział Jarczyk, cytowany w komunikacie.

Dodał, że dla obu spółek Uniqa miniony rok był trudny nie tylko ze względu na trwającą wojnę cenową, zmiany w prawie i nowe wytyczne dla branży, ale również intensywne zmiany wewnątrz organizacji. Zmieniły się m.in. procesy czy struktura sprzedaży.

Uniqa Polska zebrała 1,15 mld zł składki przypisanej w ub. roku wobec 1,3 mld zł rok wcześniej. W spółce majątkowej przypis wyniósł 1,01 mld zł i zmniejszył się o 6,5% r/r. Z kolei w spółce życiowej wyniósł 141,7 mln zł wobec 228,4 mln zł rok wcześniej.

Spadek przypisu składki w spółkach Uniqa nie dotyczył wszystkich linii biznesowych. Z sukcesem rozwijała się sprzedaż ubezpieczeń korporacyjnych, dla sektora mieszkalnictwa, a także życiowych ze składką regularną (zarówno indywidualnych, jak i grupowych).

Spadek składki w spółce majątkowej wynika przede wszystkim ze zmniejszenia sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Uniqa stale utrzymuje ceny tych ubezpieczeń na poziomie zapewniającym pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego. W minionym roku przyniosło to efekt w postaci spadku przypisu składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych o 10%. Trend spadkowy uległ już częściowemu odwróceniu w IV kw. ub. roku, w którym to spółka zanotowała 4,5-proc. wzrost składki w tej linii biznesu.

"Spodziewamy się dalszych znaczących podwyżek cen w OC. Dodatkowym bodźcem do podniesienia cen może być wprowadzenie tzw. podatku Religi. Jak informują media w ostatnim czasie, Ministerstwo Zdrowia planuje, że część pieniędzy pochodzących ze sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń OC zasili szpitalne oddziały ratunkowe. Jakiejkolwiek wysokości podatek automatycznie przełoży się na podwyżkę cen. A trzeba pamiętać, że od tego roku część ubezpieczycieli odprowadza już do budżetu tzw. podatek bankowy, czyli podatek od aktywów" - zaznaczył Jarczyk.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), po trzech kw. 2015 r. rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce (OC i AC) zanotował stratę techniczną na poziomie 642,1 mln zł. Według szacunków Uniqa, w całym 2015 r. strata ta może zbliżyć się nawet do 1 mld zł.

Prezes podkreślił, że Uniqa nadal rośnie w najbardziej rentownych liniach biznesowych, czyli ubezpieczeniach korporacyjnych oraz dla segmentu mieszkalnictwa, w którym jest liderem na rynku.

Życiowa spółka Uniqa również zakończyła 2015 r. najlepszym wynikiem w historii. Zysk finansowy brutto liczony zarówno według polskich, jak i międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 7 mln zł i zwiększył się o 2,1 mln zł r/r. Wpływ na to miała m.in. ścisła kontrola poziomu ponoszonych kosztów, optymalizacja procesów biznesowych oraz rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną.

Wartość składki regularnej wyniosła 108,7 mln zł wobec 110,1 mln zł rok wcześniej. Największe tempo wzrostu wynoszące ponad 47% spółka zanotowała w indywidualnych ubezpieczeniach na życie, ale rosła także sprzedaż ubezpieczeń pracowniczych (wzrost o 6^).

"W ubezpieczeniach na życie zamierzamy być stale obecni w trzech segmentach - grupowym, bancassurance i indywidualnym. Stawiamy na rozwój typowo ochronnych i prostych produktów życiowych. Z początkiem marca wprowadziliśmy dwa nowe indywidualne ubezpieczenia na życie. W kolejnych miesiącach wyjdziemy z nową ofertą pracowniczą, dla grup liczących od 3 do 9 osób" - powiedział prezes.

Uniqa Polska spodziewa się wzrostu przypisu składki ubezpieczycieli w tym roku pomimo nowych obciążeń.

"W tym roku na rentowność branży, a tym samym na rentowność Uniqa, wpływ będzie miał długotrwały efekt wojny cenowej, tzw. podatek bankowy oraz być może inne podatki, które planuje wprowadzić rząd. Spodziewamy się jednak wzrostu przypisu składki w branży, a jego skala będzie zależeć od skali podwyżek cen" - uważa Jarczyk.

Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - Uniqa Insurance Group AG.

(SBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem