Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews) - Saldo wpłat i wypłat funduszy inwestycyjnych z oferty Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych po raz pierwszy od dwóch miesięcy było ujemne i wyniosło -0,2 mld zł w lutym. W przypadku rozwiązań skierowanych do szerokiego grona odbiorców już po raz 9. z rzędu miała miejsce przewaga wypłat nad wpłatami. Ich bilans sprzedaży wyniósł w lutym -0,19 mld zł, podały Analizy Online.

Ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowano w przypadku 3 z 4 największych segmentów rynku. Wyjątkiem okazały się fundusze gotówkowe i pieniężne, które odnotowały 0,16 mld zł bilans sprzedaży.

"W tym segmencie mieliśmy do czynienia z dużymi różnicami pod względem salda wpłat i wypłat. Większość funduszy gotówkowych i pieniężnych zakończyło luty z dodatnim bilansem sprzedaży. Wśród nich najlepiej wypadły Arka Prestiż Gotówkowy (0,14 mld zł) oraz Pioneer Gotówkowy (+0,11 mld zł). Wynik całego segmentu byłby znacznie wyższy, gdyby nie duża skala wypłat z funduszu UniKorona Pieniężny, którego bilans sprzedaży w lutym wyniósł blisko -0,3 mld zł. Jednocześnie było to najniższe miesięczne saldo tego rozwiązania od czerwca 2012 r." - czytamy w raporcie.

W przypadku trzech pozostałych segmentów o dużym udziale w całym rynku mieliśmy do czynienia z przewagą wypłat nad wpłatami. Jednym z nich były fundusze akcyjne, które już po raz 3. z rzędu odnotowały ujemny bilans sprzedaży (-0,11 mld zł). Wynikało to jednak w głównej mierze z wycofywania środków z rozwiązań akcji zagranicznych (-0,25 mld zł w lutym).

Istotny wpływ na wynik całego segmentu miało saldo wpłat i wypłat dwóch funduszy o dużych aktywach - PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) oraz NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO), z których klienci wycofali łącznie prawie 0,15 mld zł.

"Z zupełnie inną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy akcji polskich. W lutym, po raz pierwszy od 4 miesięcy odnotowały one dodatni bilans sprzedaży (+0,14 mld zł). Nie było to jednak związane z masowym napływem środków w obliczu odbicia na krajowej giełdzie. Niemal cały wynik tego segmentu został osiągnięty przez wysokie saldo wpłat i wypłat funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych (działającego na rynku od 2013 r.), który ma za sobą udaną emisję certyfikatów w lutym" - czytamy dalej.

Złą passę w minionym miesiącu kontynuowały fundusze dłużne. Luty był już 12 miesiącem ujemnego bilansu sprzedaży tego typu rozwiązań (-0,3 mld zł).

Klienci w największym stopniu wycofywali środki z funduszy dłużnych polskich, zarówno tych, których zarządzający inwestują głównie w papiery skarbowe, jak i funduszy dłużnych korporacyjnych. Saldo wpłat i umorzeń bliskie zera odnotowały natomiast rozwiązania dłużne zagraniczne.

Odbicie na krajowej giełdzie nie skłoniło klientów TFI do inwestycji w fundusze mieszane, z których wycofano w lutym blisko -0,18 mld zł.

"Na tle całego segmentu bardzo dobrze wypadły rozwiązania aktywnej alokacji, których zarządzający inwestują głównie na GPW. W lutym ich bilans sprzedaży przekroczył +70 mln zł. Wynikało to jednak z wysokiego salda funduszu BGŻ Dynamiczny (ponad 80 mln zł), którego aktywa od czasu uruchomienia (maj 2014 r.) nie przekraczały 5 mln zł" - czytamy także.

W przypadku pozostałych grup funduszy mieszanych odnotowano przewagę wypłat nad wpłatami. W największym stopniu dotyczyło to funduszy polskich stabilnego wzrostu (-0,13 mld zł w lutym). Tylko klika rozwiązań o tym profilu ryzyka zakończyło miesiąc z przewagą wpłat nad wypłatami.

Dodatni bilans sprzedaży w lutym odnotowały jeszcze 3 segmenty o niewielkim udziale w rynku ? fundusze surowcowe, sekurytyzacyjne oraz ochrony kapitału.

"W przypadku trzeciego z wymienionych wysokie saldo wpłat i wypłat (+64 mln zł) tradycyjnie już wynikało głównie z dużej popularności Quercusa Ochrony Kapitału. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy rynku surowców (+81 mln zł w lutym). Najwięcej środków trafiło do tych rozwiązań, których zarządzający inwestują w złoto, ale wysokie saldo wpłat i wypłat to przede wszystkim efekt dużej popularności rozwiązania Investor Gold Otwarty (+78 mln zł)" -podsumowano w materiale.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem