Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Grupa Duon odnotowała 24,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 23,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 33,59 mln zł wobec 29,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 861,46 mln zł w 2015 r. wobec 635,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 16,84 mln zł wobec 5,97 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2015 roku przychody Grupy wyniosły 861,5 mln zł, co oznacza wzrost o 35% względem roku 2014 r. Wynik EBITDA wyniósł 42,3 mln zł wobec 36,4 mln zł w 2014 roku, natomiast zysk netto w 2015 roku osiągnął wartość 24,4 mln zł. Tym samym zrealizowaliśmy założone cele i osiągnęliśmy zapowiadane przez nas wyniki finansowe" - napisał prezes Mariusz Caliński w liście do akcjonariuszy.

W minionym roku przychody wygenerowane w segmencie obrotu stanowiły 82,4% ogółu przychodów Grupy w porównaniu do 73,7% rok wcześniej i 59% dwa lata wcześniej. Podobnie jak w 2014 roku, najszybciej rosła sprzedaż gazu TPA. Duon odnotował ponad trzykrotny wzrost wielkości sprzedaży względem ubiegłego roku, z poziomu 693 GWh w 2014 roku do 2 122 GWh, a liczba odbiorców gazu TPA zwiększyła się z 966 do 3700.

"Sprzyjała temu sytuacja rynkowa ułatwiająca pozyskiwanie odbiorców gazu TPA oraz niskie ceny gazu na giełdach i hubach, dzięki którym mogliśmy oferować gaz w atrakcyjnych cenach" - wyjaśniono.

EBITDA segmentu obrotu wyniosła 23 mln zł, tj. o 4% więcej niż w roku ubiegłym.

Segment infrastruktury, charakteryzujący się zupełnie inną dynamiką rozwoju niż segment obrotu, w ubiegłym roku wygenerował 151,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, a więc o 9,4% mniej niż w 2014 roku, podała także spółka.

"Spadek wolumenów sprzedażowych był uwarunkowany czynnikami pogodowymi i niższą konsumpcją kilku dużych odbiorców przemysłowych, spowodowaną w znacznej mierze zmianą planów produkcyjnych względem roku ubiegłego" - wskazano w raporcie.

Pomimo nieznacznie niższych przychodów, EBIT i EBITDA segmentu infrastruktury wzrosły w 2015 roku w porównaniu do roku 2014 odpowiednio o 58% i 36%.

"Na taki rezultat wpłynęło zmniejszenie kosztów pozyskania gazu w efekcie obniżenia się cen rynkowych, co przełożyło się na wyższe marże jednostkowe, oraz uruchomienie możliwości importowych LNG z Kaliningradu pod koniec 2014 roku" - podsumowano.

Grupa Duon prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce na zasadzie TPA (Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest jednym z największych podmiotów prywatnych prowadzących detaliczny obrót energią elektryczną i gazem. Ponadto, prowadzi hurtową sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Spółka dostarcza także gaz sieciowy oraz skroplony (LNG) z wykorzystaniem swej własnej infrastruktury. Od 2007 roku spółka notowana jest na GPW.

W marcu br. Fortum Holdings nabyło w wezwaniu 111,89 mln akcji Grupy Duon, uprawniających do 93,35% głosów na walnym zgromadzeniu.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.