Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy na paliwo gazowe dla PGNiG oraz PGNiG Obrót Detaliczny. Dla odbiorców hurtowych (kupujących gaz do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m3) średnia cena paliwa gazowego została obniżona o ok. 9,5% w przypadku gazu wysokometanowego oraz 8,3% dla gazu zaazotowanego. Natomiast PGNiG Obrót Detaliczny obniża cenę gazu ziemnego średnio o 5,5%, podał PGNiG.

PZU powinno stać się realnym narzędziem polskiej polityki gospodarczej i bezpiecznie akumulować oszczędności Polaków. Pozyskany w ten sposób polski kapitał posłuży do finansowania rozwojowych i rentownych projektów, uważa minister skarbu Dawid Jackiewicz. Plan ograniczenia kosztów i poprawy rentowności jest odpowiedzią na oczekiwania głównego akcjonariusza.

PCC Intermodal odnotowało 5,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch S.A.S., spółka zależna Comarchu, zleciła SNC-Lavalin S.A.S. realizację data center w Lille we Francji, podał Comarch.

Dom Development zawarł z Unibepem dwie umowy: na wybudowanie w Warszawie w ramach generalnego wykonawstwa trzech etapów inwestycji Żoliborz Artystyczny za 86,5 mln zł netto oraz na wybudowanie w Warszawie w rejonie ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego inwestycji "Saska III" za 84 mln zł netto, podał deweloper.

Akcjonariusze Orange Polska zdecydują o wypłacie łącznie 328 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 12 kwietnia.

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź odwołała ze składu zarządu Mirosława Laskowskiego i powołała na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji Piotra Walczaka, podała spółka.

PKP Cargo dokona odpisów o wartości 143,46 mln zł (po uwzględnieniu efektu podatkowego) w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2015 w związku z istotnym spadkiem cen złomu w IV kwartale, podała spółka.

Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydują o wypłacie 4,12 mln zł w formie dywidendy z zysku za 2015 r., co oznacza 0,9 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 12 kwietnia.

Standard & Poor's Ratings Services (S&P) obniżył długoterminowy rating korporacyjny New World Resources (NWR) do CCC- z CCC, podała agencja. Perspektywa ratingu jest negatywna.

Grupa Indata przejęła 25% udziałów w spółce Topyfi, działającej w branży analityki handlu detalicznego, podała Indata.

Macro Games chce podwoić w 2016 r. przychody oraz zwiększyć marżę EBITDA o co najmniej 10%, podała spółka. Finalizuje akwizycję spółki produkującej gry w USA.

Mennica Polska może w tym roku wyprodukować ponad 1 mld monet obiegowych dla emitentów z różnych krajów, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki.

Mennica Polska liczy, że w kwietniu powinna rozpocząć się realizacja dwóch inwestycji deweloperskich na warszawskiej Woli - I etapu Mennica Residence i wieżowca Mennica Legacy Tower, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki.

Alumetal zakłada utrzymanie obecnej polityki dywidendowej w kolejnych latach, w szczególności przy podziale zysku za 2016 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk.

Bank Pocztowy kontynuuje aktywną akwizycję klientów i chce pozyskać w tym roku 200 tys. nowych rachunków. Bank chce utrzymać także 20-procentowy wzrost salda udzielonych kredytów konsumpcyjnych. Oczekuje też utrzymania marży odsetkowej netto na poziomie ubiegłorocznym, tj. 3,6%, poinformował prezes Szymon Midera.

Alumetal zakłada, że osiągnie w tym roku zysk netto i EBITDA pozwalające na realizację III transzy programu opcji menadżerskich, czyli o co najmniej 10% wyższe niż w 2015 r., poinformował prezes Szymon Adamczyk.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych doręczył Hawe wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, obejmujący likwidację majątku, złożony przez spółkę pod firmą: SG Legal Sierota Gugała sp. j. z siedzibą w Warszawie (SG Legal), podała spółka.

Bank Pocztowy planuje emisję obligacji podporządkowanych na kwotę ok. 50 mln zł w II kwartale tego roku oraz publiczną emisję obligacji, skierowaną do klientów detalicznych. W tym roku bank będzie rozmawiać z akcjonariuszami o kolejnym dokapitalizowaniu, które pozwoliłoby powrócić do kredytowania dużych firm oraz udzielania kredytów mieszkaniowych na znacznie większą skalę, poinformowali przedstawiciele banku.

Best Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad dwoma funduszami należącymi do Kredyt Inkaso, podał Urząd.

Alumetal zdecyduje do końca roku o możliwym zwiększeniu zaangażowania we francuską spółkę SKTB Aluminium, poinformował prezes Szymon Adamczyk.

Nakłady inwestycyjne Alumetalu w tym roku wyniosą ok. 100 mmln zł, poinformował dyrektor finansowy Przemysław Grzybek. W 2015 r. Alumetal zwiększył nakłady inwestycyjne o 338% r/r do 47,3 mln zł.

Kerdos Group złożył do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy Wydziału X Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, poinformowała spółka.

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla trzech budynków, w których jest 269 lokali w ramach II etapu inwestycji Francuska Park w Katowicach - ich wydania już trwają, podała spółka. Jednocześnie niedawno została uruchomiona sprzedaż w ostatnim z budynków, tym samym oferta osiedla poszerzyła się o 104 lokale.

Łączna szacunkowa wartość przetargów w krajowej i zagranicznej infrastrukturze szynowej, w których startuje ZUE, to ok. 16 mld zł, poinformował wiceprezes Marcin Wiśniewski.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie GPW) określił w uchwale, że pierwszy dzień notowań obligacji Bestu serii L2 został wyznaczony na piątek, 18 marca 2016 r., podała spółka.

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w lutym br. wyniosła 27,27 tys. ton wobec 8,52 tys. ton rok wcześniej i 40,67 tys. ton w styczniu 2016 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio wzrost o 219,9% r/r i spadek o 32,9% m/m.

Energa, decydując o dywidendzie, weźmie pod uwagę plany inwestycyjne. Rekomendację w sprawie podziału zysku za 2015 r. zarząd wyda do końca kwietnia, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Podstawowy capex Energi w 2016 r. będzie nieco wyższy niż zrealizowany w 2015 r. kiedy wyniosły one 1,58 mld zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Mariusz Rędaszka. Inwestycje mogą się jednak okazać większe, jeśli spółka zdecyduje się zrealizować nowe projekty.

Energa jest zainteresowana budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Energa jest zainteresowana inwestycją w Polską Grupę Górniczą (PGG), jednak chce najpierw ocenić potencjał rynkowy takiej decyzji, poinformował wiceprezes ds. finansowych Mariusz Rędaszka.

Energa jest zainteresowana aktywami kogeneracyjnymi EdF, jeśli zostaną one wystawione na sprzedaż, poinformował prezes Dariusz Kaśków.

Grupa Inpro podpisała 49 umowy przedwstępne netto w lutym br., czyli o ponad 4% więcej niż rok wcześniej, poinformowała spółka.

Alior Bank, aby pozostać na ścieżce dalszego wzrostu, potrzebuje kapitału i PZU będzie wspierać bank w tym zakresie, poinformował prezes PZU Michał Krupiński.

PZU chce wypracować w tym roku zysk netto lepszy od ubiegłorocznego, poinformował członek zarządu Przemysław Dąbrowski.

PZU przedstawi w połowie roku zaktualizowaną strategię działania grupy do 2020 r. Jednym z celów finansowych jest redukcja kosztów o ok. 20%, a także powrót rentowności w najbliższych latach do poziomu 20% dzięki koncentracji na podstawowej działalności, poinformowali przedstawiciele spółki. PZU nie rezygnuje z akwizycji i wypłacania dywidendy.

Mennica Polska rozpoczęła sprzedaż mieszkań w ramach pierwszego etapu budowy Mennica Residence. W pierwszym etapie stołecznej inwestycji powstanie 188 mieszkań, poinformowała spółka.

IMS posiada obecnie 2 952 284 akcji własnych. Zgodnie z propozycją zarządu, która musi jeszcze zostać zaakceptowana przez radę nadzorczą, 2 mln z nich zostanie zaoferowane pracownikom, w cenie 1,62 zł za sztukę. Akcje nabyte przez pracowników będą objęte dwuletnim zakazem sprzedaży, poinformowała spółka.

Zarząd Alumetalu zdecydował zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 2,55 zł na jedną akcję, podała spółka.

Alumetal odnotował 77,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 58,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CEZ spodziewa się, że wynik EBITDA w 2016 r. wyniesie 60 mld CZK, podała spółka.

CEZ odnotował 20,74 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 22,4 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet przeprowadził test wskazujący na utratę bilansowej wartości aktywów i dokonał w związku z tym odpisów w wysokości ok. 13 mln zł, podała spółka.

Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała z dniem 14 marca br. powołała do zarządu spółki Józefa Rojka i Tomasza Hinca, podała spółka.

Grupa Duon odnotowała 24,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 23,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Pocztowy odnotował 33,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 43,64 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Energa zwiększy nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucji o 4,5% r/r do 1,2 mld zł w 2016 r., podała spółka. Jednocześnie spodziewa się negatywnego wpływu regulacji na rentowność segmentu.

Tendencje w wypracowanych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wynikach finansowych w 2015 r. "wymagają stanowczych działań", a sytuacja Grupy jest "impulsem do zmiany", uważa prezes Michał Krupiński.

Energa planuje w tym roku dokonać aktualizacji strategii i kierunków rozwoju grupy, zapowiedział prezes Dariusz Kaśków.

Energa zmniejszyła produkcję energii elektrycznej brutto do 4 136 GWh w 2015 r. wobec 5 103 GWh w 2014 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (OZE) wyniosła 1 743 GWh w 2015 r. wobec 1 808 GWh rok wcześniej.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 2 342,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 2 967,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alior Bank może zawrzeć umowę w sprawie przejęcia Banku BPH w najbliższych dniach - jeszcze w tym lub na początku następnego tygodnia, wynika z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej".

Energa odnotowała 137 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 181 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Budimeksu zdecydował zarekomendować walnemu zgromadzeniu w br. podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 8,14 zł na jedną akcję, podała spółka.

Zarząd ZUE rekomenduje walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie 7,6 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2015 na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,33 zł na jedną akcję, podała spółka.

Portfel zamówień ZUE w obszarze robót budowlano-montażowych wynosi obecnie 597 mln zł netto i obejmuje lata 2016-2019, podała spółka. Rok temu ZUE informowało, że jego backlog wynosił 760 mln zł.

ZUE odnotowało 17,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MLP Group odnotował 74,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 54,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem