Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Uruchomienie przez Best TFI właśnie teraz procedury uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji związanej z przejęciem zarządzania dwoma funduszami należącymi do Kredyt Inkaso (KI) nie jest przypadkowe i nosi znamiona działania wrogiego spółce, wyrażającego intencję pozbawienia KI kontroli nad znaczącymi składnikami jej majątku, służącymi prowadzeniu podstawowej działalności operacyjnej, uważa Kredyt Inkaso.

"W ocenie zarządu spółki, ujawnienie zamiaru przejęcia zarządzania funduszami jest ewidentnym przejawem działania, którego ewentualne skutki (tj. realizacja tego zamiaru) byłyby całkowicie sprzeczne z interesem spółki, powodując istotne osłabienie efektywności biznesowej spółki" - czytamy w oświadczeniu KI.

KI podkreśla, że samo wyrażenie przez prezesa UOKiK zgody na przejęcie zarządzania funduszami nie przesądzałoby o dokonaniu tego rodzaju operacji, gdyż jakiekolwiek decyzje w tym zakresie należą do samej spółki, jako jedynego uczestnika obu funduszy i bez akceptacji spółki (kierowanej obecnie przez dwuosobowy zarząd) organ zarządzający funduszy, tj. Allianz TFI S.A., nie może zawrzeć umowy w sprawie przejęcia zarządzania.

Zarząd Kredyt Inkaso zapowiada przeciwstawianie się wszelkimi przewidzianymi prawem metodami jakimkolwiek wrogim wobec niej działaniom, w tym wszelkim działaniom, których skutkiem mogłoby być w przyszłości niekorzystne rozporządzenie mieniem spółki.

KI wskazuje, że zamierzone przez Best TFI przejęcie kontroli nad funduszami Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ma być konsekwencją wydanej przez prezesa UOKiK decyzji z 19 listopada 2015 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu Best S.A. oraz Kredyt Inkaso.

UOKiK podał wczoraj, że 14 marca br. Best Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło do Urzędu wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad dwoma wymienionymi powyżej funduszami należącymi do Kredyt Inkaso.

"Zarząd spółki jednoznacznie stwierdza, że zamierzone przejęcie zarządzania nie znajduje żadnego uzasadnienia w aktualnym stanie relacji spółki z Best S.A. lub jakimikolwiek podmiotami powiązanymi z Best S.A." - czytamy dalej.

Uzyskanie decyzji prezesa UOKiK z 2015 r. było bowiem konsekwencją wcześniejszych uzgodnień obu spółek co do przeprowadzenia procesu połączenia w drodze przejęcia KI przez Best S.A., czego wyrazem było w szczególności zawarcie 28 września 2015 r. umowy o współpracy. Przebieg dalszych negocjacji ujawnił jednak istotne rozbieżności, co skłoniło KI do podjęcia decyzji o zaniechaniu kontynuowania rozmów w sprawie połączenia (zarząd KI nie osiągnął z Betsem konsensusu w zakresie ustalenia szczegółowych warunków połączenia, w tym w przedmiocie ustalenia parytetu wymiany akcji spółki na akcje Best). W efekcie, 5 stycznia KI wypowiedział umowę o współpracy i uległa ona rozwiązaniu.

"Tym samym, aktualnie nie obowiązują żadne uzgodnienia uzasadniające podejmowanie przez którąkolwiek ze stron dalszych czynności zmierzających do realizacji procesu połączenia. Zarząd spółki jednoznacznie wskazuje, że nie jest obecnie zainteresowany połączeniem z Best S.A. i nie toczą się żadne rozmowy na ten temat, a wszelkie inicjatywy w tym zakresie, jakie byłyby lub są podejmowane przez inne podmioty, w tym powiązane z Best S.A., nie mają poparcia ze strony spółki" - czytamy także.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem