Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - DT Partners (DTP) ocenia, że cena 4,90 zł zaproponowana w wezwaniu na akcję spółki ogłoszonym przez PRA Group Polska odpowiada wartości godziwej spółki, a wezwanie jest zgodne z interesem DTP, poinformował zarząd spółki w stanowisku.

"Zarząd spółki zwraca uwagę, że cena oferowana w wezwaniu jest o 15,8% wyższa od wartości księgowej spółki przypadającej na jedną akcję, która na koniec III kw.2015 roku wynosiła 4,23 zł. Cena w wezwaniu implikuje wartość przedsiębiorstwa (enterprises value, EV) w wysokości 208,15 mln zł, co przekłada się na 8,26xEV/12 EBITDA gotówkowa. Biorąc pod uwagę wskaźnik EV/EBITDA implikowana cena oferowana wezwaniu spółki jest o 87% wyższa w stosunku do rynkowej wyceny Kredyt Inkaso SA oraz zbliżona do wyceny Kruk SA, cieszącego się premią charakterystyczną dla lidera rynku"- czytamy w dokumencie.

Przy ocenie ceny oferowanej w wezwaniu zarząd spółki wziął pod uwagę zarówno obecną sytuację spółki, jak również uwarunkowania zewnętrzne, w tym tendencje na rynku wierzytelności w Polsce, podano także.

W ocenie zarządu, rosnąca konkurencja na rynku związana m.in. z ekspansją międzynarodowych grup zarządzania wierzytelnościami oraz powiązana z nią postępująca konsolidacja rynku w kolejnych latach skutkować będą wzrostem cen zakupu portfeli wierzytelności, wywierając mocną presję na rentowność działalności.

"Zarząd spółki postrzega wzywającego jako wartościowego partnera strategicznego, który mógłby wesprzeć rozwój spółki w przyszłości. Ponadto zarząd spółki wierzy, że w przypadku dojścia do skutku transakcji nabycia akcji w ramach wezwania, DTP SA wzmocni swoją pozycję na rynku polskim oraz będzie mógł skuteczniej i efektywniej realizować strategię rozwoju" - czytamy dalej.

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii zarządu wezwanie jest zgodne z interesem spółki.

PRA Group Polska pod koniec lutego ogłosiła wezwanie na 100% akcji DTP po cenie 4,9 zł za jedną akcję. W ramach wezwania PRA zamierza nabyć 35 714 000 akcji DTP, stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Zapisy zaplanowano na 18 marca - 18 kwietna br. Przewidywany dzień rozliczenia to 26 kwietnia br. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski Banku Handlowego.

Warunkiem realizacji wezwania jest złożenie zapisów na 80% akcji DTP, uzyskanie bezwarunkowej zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podjęcie przez walne zgromadzenie DTP uchwały o wypłacie dywidendy.

Wcześniej Paged podał, że jego spółka zależna Paged Capitał zawarła umowę z PRA Group Inc. oraz PRA Group Polska, w której zobowiązała się do sprzedaży 17 668 566 akcji DTP, stanowiących 49,47% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, pod warunkiem ogłoszenia wezwania przez PRA.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

PRA Group to międzynarodowa grupa zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami. Na polskim rynku obecna jest od 2014 r. W procesie windykacji na terenie Polski PRA Group korzysta z usług lokalnych podmiotów.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem