Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

KGHM Polska Miedż prowadzi prace nad weryfikacją założeń strategicznych i priorytetyzacją portfela inwestycyjnego, podała spółka.

KGHM Polska Miedź planuje na ten rok 2,53 mld zł inwestycji rzeczowych i 1,49 mld zł inwestycji kapitałowych, podała spółka.

KGHM Polska Miedź zakłada, że w 2016 r. średnia cena miedzi spadnie do 5 000 USD/t, a cena srebra do 14 USD/troz, podała spółka. Produkcja miedzi w koncentracie w grupie spadnie o 1,4% r/r, a miedzi elektrolitycznej ? spadnie o 9% r/r.

J.W. Construction odnotowało 5,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 8,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza PCC Rokita zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy wysokości 4,48 zł za 2015 rok, podała spółka.

KGHM Polska Miedź odnotowała 5 012 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 2 450 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zweryfikowała dodatkowy wymóg kapitałowy dla mBanku, związany z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie skonsolidowanym odpowiednio: dla współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 obniżenie z 3,29 pkt proc. do 2,79 pkt proc. oraz dla łącznego współczynnika kapitałowego obniżenie z 4,39 pkt proc. do 3,72 pkt proc., podał bank. Dodatkowo KNF zalecił bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego przez bank w 2015 roku.

Spółka Pani Teresa Medica złożyła wniosek o wykluczenie akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) począwszy od 22 marca br., podała spółka.

Rada nadzorcza Torpolu powołała Grzegorza Grabowskiego na stanowisko prezesa z dniem 23 marca, podała spółka.

M.W. Trade przeprowadziło w trybie prywatnym emisję 30 000 dwuletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C2016 o łącznej wartości 30 mln zł, podała spółka.

Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka, od 1 kwietnia br. podniesie pensje swoim pracownikom o 12,5% z 2 000 zł do 2 250 zł brutto, podała spółka w komunikacie. Tym samym zainwestuje w wynagrodzenia pracowników w 2016 roku dodatkowo ponad 80 mln zł.

Zysk netto eurobanku wyniósł 134 mln zł w 2015 roku wobec 235 mln zł rok wcześniej. Marża odsetkowa netto wyniosła 4,7% i była niższa o 0,6 pkt proc.w skali roku. eurobank pozyskał w ub. roku 140 tys. nowych klientów, podał bank.

ES-System spodziewa się kontynuacji wzrostu sprzedaży krajowej i eksportowej w 2016 r., dzięki koniunkturze na rynku i rosnącemu zainteresowaniu klientów. Spółka liczy także na dalszy wzrost udziału oświetlenia LED w sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

Polski rynek e-commerce będzie się rozwijał, starając się dorównać rynkom zachodnim, uważa prezes eobuwie.pl Marcin Grzymkowski. Jednak wprowadzenie podatku obrotowego może mieć negatywne konsekwencje dla niektórych uczestników rynku, jeśli nie obejmie w równym stopniu spółek zagranicznych.

Miraculum dokonało wcześniejszego wykupu 2 tys. obligacji serii Z5 o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł, podała spółka.

Globe Trade Centre (GTC) ma szerokie możliwości finansowania akwizycji nowych obiektów do swojego portfela i obecnie prowadzi kilka zaawansowanych negocjacji w sprawie inwestycji wartych po 20-30 mln euro, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Erez Boniel.

Piotr Dyka złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu LPP, poinformowała spółka.

Neuca zamierza kontynuować proces przejęć przychodni lekarskich i zakłada, że przeznaczy na ten cel kwotę ok. 30 mln zł w tym roku. Zarząd ocenia, że rozwój nowych linii biznesowych będzie kontrybuował pozytywnie do tegorocznego zysku netto, który spółka prognozuje na poziomie 110 mln zł, poinformowali przedstawiciele zarządu. Neuca zamierza zbudować platformę e-commerce dla aptek, które współpracują ze spółką.

Pegas Nonwovens spodziewa się rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji nowej linii produkcyjnej na początku II kwartału 2017 r., poinformował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów Pegas Nonwovens František Řezáč.

Zarząd Pelionu zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2015 r. i przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Rada dyrektorów Pegas Nonwovens zamierza rekomendować dywidendę na poziomie 1,25 euro na akcję, poinformował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów Pegas František Řezáč.

Asseco Poland ocenia, że jego wieloletnia strategia rozwoju się sprawdza i należy być jej wiernym, a dodatkowo obecnie jest zgodna ze strategią dla państwa ogłoszoną przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, poinformował prezes Asseco Poland Adam Góral.

Ursus podpisał aneks do umowy z Ethiopian Sugar Corporation, obejmujący dostawę 27 ciągników, 54 przyczep do transportu trzciny cukrowej oraz części zamiennych, o łącznej wartości 5,021 mln USD, poinformowała spółka.

Pegas Nonwovens prognozuje wypracowanie 43-49 mln euro zysku EBITDA w tym roku (wobec 44,3 mln euro w ub.r.) i liczy na utrzymanie wyników finansowych w 2016 r. na poziomie zbliżonym do odnotowanych w poprzednich dwóch latach, poinformował dyrektor generalny i członek rady dyrektorów spółki František Řezáč.

Radpol ocenia, że zakładany w strategii poziom 300 mln zł przychodów nie jest realnym celem na 2016 r., ale chce zwiększyć poziom sprzedaży r/r i stabilnie zwiększać udział eksportu w przychodach, poinformował prezes Daniel Dajewski.

Radpol planuje ok. 4-5,2 mln zł oszczędności z wdrożonych programów oszczędnościowe w tym roku, chce też zredukować wskaźnik długu netto do EBITDA do poziomu znacznie poniżej 3x, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Sieć dyskontowa TXM textilmarket otworzy w tym roku w sumie ok. 25 sklepów w Polsce i 30 za granicą, zapowiedział wiceprezes Redanu Bogusz Kruszyński.

Pegas Nonwovens odnotował 8,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 6,6% r/r, podała spółka.

Dom Development rozpoczyna sprzedaż 237 mieszkań w ramach II etapu osiedla Premium w Warszawie. Docelowo inwestycja planowana jest na około 1000 mieszkań, poinformowała spółka.

BNP BGŻ Paribas oczekuje, że w tym roku poniesie większość z 200 mln zł kosztów integracji z Sygma Bankiem, które są jeszcze zaplanowane do końca 2017 roku. Bank planuje, że połączenie operacyjne nastąpi do końca tego roku, a obecnie jest w trakcie szacowania zarówno kosztów, jak i synergii związanych z tym procesem, poinformowali przedstawiciele zarządu BNP BGŻ Paribas

ABC Data spodziewa się, że dywidenda za 2015 rok będzie nie mniejsza niż za rok 2014, poinformowała prezes Ilona Weiss.

Białostocka spółka SoftwareHut połączy się z LemonTea. Wspólnie działać będą pod nazwą SoftwareHut, a LemonTea pozostanie brandem, poinformowały firmy.

Połączenie Famuru i Kopeksu może zaowocować powstaniem "narodowego championa", który podbije rynki światowe, uważają przedstawiciele zarządów obu spółek. Jeśli proces będzie przebiegać zgodnie z oczekiwaniami, jest szansa na przeprowadzenie transakcji w sierpniu, a pierwsze efekty współpracy powinny być widoczne już w momencie formalnego przejęcia przez Famur kontroli nad Kopeksem.

Grupa Wirtualna Polska (Grupa WP), spółka zależna Wirtualna Polska Holding, zawarła z Waptore Holdings Limited i Opoka FIZ jako sprzedającymi, umowę nabycia 200 udziałów TotalMoney.pl Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów za 14,5 mln zł, wynika z komunikatu Wirtualnej Polski.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił pożyczki Raiffeisen-Leasing w wysokości 255 mln zł (60 mln euro) przeznaczonej dla sektora MSP. Środki mają trafić do przedsiębiorców pragnących zmniejszyć wydatki energetyczne, poprzez wymianę urządzeń na nowe i bardziej wydajne, poinformował bank w komunikacie.

Ulma Construcction Poland odnotowała 5,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Neuki zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za ub.r. w wysokości 5 zł na akcję, podała spółka.

Redan odnotował 13,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Opcja Allegro Kurier InPost wdrożona wspólnie przez InPost i Allegro zyskuje nawet 20% użytkowników z tygodnia na tydzień, poinformował wiceprezes InPost Sebastian Anioł. Już 16% wszystkich aukcji oferuje formy dostarczenia zamówionych produktów przez InPost.

CDRL - właściciel marki Cocodrillo - uruchomił wersje sklepu internetowego coccodrillo.eu przeznaczone na rynki Niemiec i Austrii, poinformowała spółka.

Immofinanz odnotował 144,44 mln euro straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. r. fin. 2015/2016 (maj 2015-styczeń 2016) wobec 128,79 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy będzie koncentrować się na obniżaniu wszelkich możliwych kosztów, jednocześnie utrzymując dotychczasowy poziom produkcji w Tunezji, a w Rumunii skupi się na zagospodarowywaniu odkrycia z Moftinu-1001, podała spółka. Rozważa pozyskanie partnera do joint venture, który współfinansowałby projekt Moftinu.

Serinus odnotował 52,15 mln USD skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 45,76 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Obligacje serii C notowanej na NewConnect spółki LZMO zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 21 marca, podała giełda.

Krzysztof Jędrzejewski - większościowy akcjonariusz Kopeksu - podpisał warunkową umowę przewidującą sprzedaż większościowego pakietu akcji spółki na rzecz spółki celowej TDJ, podał Kopex.

Neuca prognozuje osiągnięcie 110 mln zł zysku netto (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) w 2016 r., podała spółka.

Zarząd Radpolu postanowił rekomendować walnemu zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku netto za 2015 r. na kapitał zapasowy, podała spółka.

Radpol odnotował 2,39 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 9,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 190,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 777,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DNB Bank Polska zamknął rok 2015 r. zyskiem netto na poziomie 56,4 mln zł wobec 40,7 mln zł w 2014 r., podała instytucja.

BGŻ BNP Paribas odnotował 13,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 138,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Getin Holding odnotował 138,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem (tj. z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 173,92 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Fabryki Mebli Forte odnotowały 84,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 75,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ES-System odnotował 1,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Helios z grupy Agora podpisał z Blue City umowę w sprawie powstania wielosalowego kina w centrum handlowo-rozrywkowym w Warszawie. Uruchomienie multipleksu zaplanowane jest na drugą połowę 2017 r., podały spółki.

Cyfrowy Polsat zdecydowanie wzmacnia segment usług wideo online i rozbudowuje zespół przeznaczony do rozwijania tych usług, podała spółka.

Midas uważa, że cena w wezwaniu Polkomtela odpowiada wartości godziwej, podała spółka.

ABC Data odnotowała 46,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Open Finance odnotował 28,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 25,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca odnotowała 101,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 93,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Robyga zatwierdziła propozycję zarządu dotyczącą rekomendowania walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom spółki za 2015 rok w wysokości 0,2 zł na jedną akcję, podała spółka.

Robyg odnotowała 79,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 44,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) powołała Pawła Dziekońskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu, podała giełda.

PCC Rokita odnotował 84,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 71,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Poland zdecydowało o podjęciu działań w celu połączenia ze spółką zależną Infovide-Matrix, podało Asseco.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi wynosi 5 025 mln zł, podała spółka w raporcie.

Zarząd spółki Asseco Poland podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania radzie nadzorczej Asseco wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 3,01 zł na jedną akcję, podało Asseco.

Asseco Poland odnotowało 365,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 358,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem