Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Skanska Property Poland rozpoczyna realizację projektu biurowego High Five przy ulicy Pawiej w Krakowie, poinformowała spółka.

Eurocash odnotował 230,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 183,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elemental Holding odnotował 45,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 31,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Exol odnotowało 14,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Briju odnotowało 17,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 12,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydują o wypłacie 7,37 mln zł, czyli 0,65 zł na akcję, dywidendy za 2015 rok, wynika z projektów uchwał zwołanego na 15 kwietnia.

Comarch i Comarch S.A.S mają kredyt inwestycyjny w kwocie 8 mln euro w banku BGŻ BNP Paribas na finansowanie i refinansowanie 100% kosztów netto budowy data center zlokalizowanego w Lille we Francji, ale nie więcej niż 83,5% łącznych kosztów netto realizacji całej inwestycji, podała spółka.

Rada nadzorcza powołała zarząd na kolejną pięcioletnią kadencję w niezmienionym składzie, z Jackiem Tarczyńskim jako prezesem zarządu, podała spółka. Wiceprezesami zarządu nadal będą Krzysztof Wachowski i Radosław Chmurak.

Złożenie przez Energę i PGE Polską Grupę Energetyczną warunkowych ofert inwestycji w Polską Grupę Górniczą (PGG) nie ma bezpośredniego wpływu na ich rating, podała agencja ratingowa Fitch Ratings.

PKP Cargo zarekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia poniesionej jednostkowej straty netto w kwocie 114,12 mln zł z zysków lat przyszłych oraz w przedmiocie rekomendowania niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2015, podała spółka.

Wynik finansowy 2015 r. nie odzwierciedla szerokiego zakresu prac prowadzonych obecnie przez J.W. Construction Holding, będzie on jednak widoczny w zysku następnych kwartałów, wynika z wypowiedzi członka rady nadzorczej nadzorującego Pion Ekonomiczny i Biuro Relacji Inwestorskich Małgorzaty Szwarc-Sroki.

Orion Investment odnotował 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 8,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ursusa, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii P i Q, podał urząd.

Atlas Estates odnotował 22,77 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 32,68 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Societe Generale nie zamierza wychodzić z inwestycji w Polsce i sprzedawać eurobanku, poinformował SocGen w reakcji na dzisiejsze doniesienia medialne, jakoby grupa rozglądała się za kupcem dla swojego polskiego aktywa.

Rynek e-commerce potrzebuje innowacji - np. w nowych formułach płatności czy logistyce, uważa Karol Dudij z Unified Factory. Branża potrzebuje również automatyzacji wszelkich procesów związanych z obsługą klienta.

W należącej do Enei Elektrowni Kozienice przeprowadzono udaną próbę wodną kotła nowego bloku energetycznego o mocy 1 075 MW, podał jeden z wykonawców inwestycji Polimex-Mostostal.

Comarch podpisał umowę z firmą Budimex na realizację VI etapu inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie (SSE7) oraz przebudowę budynku SSE6 na łącznie 74 mln zł netto, podała spółka.

ZUE zawarła z PKP PLK umowę na wykonanie prac w Poznaniu za 26,4 mln zł netto, podała spółka.

EuroRating zaprzestaje począwszy od dziś prowadzenia oceny ratingowej ryzyka kredytowego spółki Synthos i wycofuje nadany jej rating kredytowy w związku z wycofaniem jej przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20, podał EuroRating.

PKP Cargo uważa za priorytety zakończenie wojny cenowej w transporcie kolejowym i rywalizację jakością; odejście od pionizacji i centralizacji zarządzania na rzecz większych kompetencji oddziałów terenowych oraz zwiększenie znaczenia przewozów rozproszonych, poinformował prezes Maciej Libiszewski. Prezes, który objął stanowisko w połowie stycznia, przedstawił dziś kierunki rozwoju dla spółki.

KGHM Polska Miedź podtrzymuje zamiar utrzymania wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 2x, poinformował wiceprezes ds. finansowych Stefan Świątkowski.

KGHM Polska Miedź podtrzymuje, że w 2016 r. chce osiągnąć docelowe zdolności produkcyjne fazy I chilijskiego projektu Sierra Gorda. Trwają prace zmierzające do decyzji dotyczącej II fazy projektu, poinformował wiceprezes ds. rozwoju Mirosław Biliński.

KGHM Polska Miedź zakłada, że na poziomie operacyjnym (EBITDA) projekt Sierra Gorda będzie neutralny w tym roku, poinformowała dyrektor naczelna ds. kontrolingu i analiz ekonomicznych Renata Wiernik-Gizicka.

Lubelski Węgiel Bogdanka zamierza złożyć odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) dotyczące oddalonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi na decyzję ministra środowiska o odmowie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Lubelskie Zagłębie Węglowe - obszar K-6 i K-7", poinformowała spółka.

KGHM Polska Miedź nie zakłada konieczności dokonywania odpisów aktualizacyjnych w 2016 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Stefan Świątkowski.

Wirtualna Polska Holding przedstawi w tym roku swoją politykę dywidendową, poinformowała członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Elżbieta Bujniewicz-Belka.

Wirtualna Polska Holding zakłada, że może zwiększyć wskaźnik dług netto/EBITDA do ok. 2x wobec 1,7x na koniec 2015 roku, co i tak pozwala na istotny potencjał sięgania po finansowanie dłużne przy dynamicznie rosnącej EBITDA i planach akwizycyjnych, wynika z wypowiedzi członka zarządu i dyrektor finansowej Grupy Elżbiety Bujniewicz-Belki.

Projekt telewizyjny Wirtualnej Polski ma ruszyć na przełomie 2016/2017 roku i ma być rentowny w drugim roku działalności, poinformował prezes Wirtualna Polska Holding Jacek Świderski.

KGHM Polska Miedź nie wyklucza wypłaty dywidendy w tym roku i nie zakłada rewizji polityki dywidendowej w ramach rewizji strategii, poinformowali przedstawiciele spółki.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) chce podzielić się z akcjonariuszami większością wypracowanego w 2015 roku zysku netto, poinformował prezes Piotr Osiecki.

Polski Koncern Mięsny Duda (PKM Duda) zmniejszył dług odsetkowy o 7% r/r w ub.r. (do 183,2 mln zł), poinformował wiceprezes ds. finansowych Rafał Oleszak.

Polski Bank Komórek Macierzystych ogłosił zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji w I połowie br. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowała spółka.

Ferrum zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji z prawem poboru i zmiany statutu spółki w związku z aktualizacją strategii, podała spółka.

Krynicki Recykling odnotował 7,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

FAM Grupa Kapitałowa (FAM GK) odnotowała 9,38 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 17,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargi Lubelskiego Węgla Bogdanka na niekorzystne dla niej decyzje ministra środowiska dotyczące przyszłości złoża "Lublin" i tym samym potwierdził wyłączne prawo pierwszeństwa przysługujące PD Co - spółce zależnej Prairie Mining Limited (PML), do zawarcia umowy użytkowania górniczego i uzyskania koncesji wydobywczej, podał PML.

CDRL odnotowało 13,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum podjęło chwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji obligacji serii AF1 o wartości 1,848 mln zł, podała spółka.

Mo-Bruk odnotował 2,42 mln zł skonsolidowanego straty netto w 2015 r. wobec 4,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GetBack przydzielił obligacje serii BF o wartości nominalnej 6,497 mln zł, podała spółka.

Grupa Eurocash zawarła przedwstępną umowę zakupu 100% akcji EKO Holding - właściciela sieci ponad 250 małych supermarketów zlokalizowanych głównie w południowo-zachodniej Polsce od spółki PelicanVentures. Docelowo, Eurocash zamierza zarządzać siecią EKO w partnerstwie z franczyzobiorcami z regionów działania tej sieci, podał Eurocash.

Rawlplug odnotował 20,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 13,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekaes odnotował 20,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Awbud odnotował 5,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego Duda (PKM Duda) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2015 r., podała spółka.

Wawel odnotował 92,87 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 88,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polski Koncern Mięsny Duda (PKM Duda) odnotował 15,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 22,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 27,61 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 12,17 mln zł zysku rok wcześniej (dane porównywalne), podała spółka w raporcie.

Kino Polska TV rekomenduje przeznaczenie 19,82 mln zł na dywidendę z zysku 2015 roku i lat poprzednich, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

Erbud zawarł z VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XII - spółką zależną Vantage Development - umowę na budowę kompleksu mieszkalnego we Wrocławiu za 52,79 mln zł netto, podała spółka.

4fun Media odnotował 2,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 6,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PMPG Polskie Media odnotowały 5,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wittchen odnotował 27,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 27,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kino Polska TV odnotowało 17,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 14,16 mln zł rok wcześniej. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - z działalności kontynuowanej i zaniechanej - wyniósł 16,42 mln zł wobec 13,08 w 2014 r., podała spółka w raporcie.

Work Service odnotowało 41,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem - przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz zysku mniejszości) w 2015 r. wobec 52,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo odnotowało 31,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 75,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Auto Partner - spółka planująca ofertę publiczną akcji i debiut na GPW w I połowie 2016 roku - chce w kolejnych latach m.in. kontynuować dotychczasowe tempo rozwoju, otwierać po ok. 9 nowych filii w Polsce rocznie i tworzyć kolejne marki własne, poinformował ISBnews prezes Aleksander Górecki.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.