Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 21.03.2016 (ISBnews) - Alma Market dokonała odpisów aktualizacyjnych i utworzyła rezerwy, które zmniejszą skonsolidowany wynik netto o kwotę 99,98 mln zł, a wynik jednostkowy - o 49,33 mln zł, podała spółka.

"Zgodnie z MSR 36, zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu testu na utratę wartości aktywów na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 r. W rezultacie przeprowadzonego testu na utratę wartości, zidentyfikowano utratę wartości aktywów trwałych w łącznej wysokości 36,599 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Zarząd dokonał także analizy obowiązujących umów w celu oceny, czy któreś z nich nie stanowią umów rodzących obciążenia, w wyniku której utworzył rezerwę na umowy rodzące obciążenia w łącznej kwocie 24 300 tys. zł.

Z kolei wyceny spółek zależnych zmniejszą pozycję inne całkowite dochody o łączną kwotę 37 405 tys. zł.

Wycena spółki zależnej Paradise Group Sp. z o.o. wykazała natomiast istotne obniżenie ujmowanej dotychczas wartości tej spółki, co ma to związek głównie z istotnym ograniczeniem jej działalności w 2015 roku i planowanym dalszym ograniczeniem działalności w 2016 roku. "W rezultacie został ujęty spadek wartości spółki Paradise Group sp. z o.o. w kwocie 78 695 tys. zł, który będzie mieć wpływ w spółce na wynik w pozycji inne całkowite dochody. Uzyskana wycena spółki Paradise Group sp. z o.o. wpłynęła również na decyzję zarządu o konieczności dokonania odpisu na trwałą utratę wartości na całą kwotę wartości firmy Paradise Group Sp. z o.o. prezentowaną dotychczas w kwocie 50 650 tys. zł w sprawozdaniu skonsolidowanym" - czytamy dalej.

W związku ze zmianą sposobu prezentacji i podejścia do ujęcia wycenionych w wartości godziwej aktywów finansowych największy wpływ na zmianę wartości udziałów miała wycena spółki zależnej Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska, której wartość wzrosła o 25 999 tys. zł, podano także.

"Dokonane odpisy aktualizacyjne i utworzone rezerwy po uwzględnieniu podatku odroczonego będą mieć następujący negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe w 2015 roku: zmniejszą wynik netto skonsolidowany o kwotę 99 978 tys. zł, co wpłynie na zmniejszenie skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 99 978 tys. zł" ? wskazano.

Odpisy i rezerwy zmniejszą także jednostkowy wynik netto o kwotę 49 328 tys. zł i zmniejszą inne całkowite dochody jednostkowe o kwotę 30 298 tys. zł, co wpłynie na zmniejszenie jednostkowych kapitałów własnych Alma Market o kwotę 79 626 tys. zł.

Zarząd wskazał także, że na konieczność aktualizacji wartości aktywów wpływ miały negatywne trendy rynkowe w branży sprzedaży detalicznej, skutkujące spadkiem poziomu przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Miały na to istotny wpływ czynniki deflacyjne, ale także nietrafione lokalizacje części sklepów spółki, które trwale zaniżają jej rentowność.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów deweloperskich. Spółka jest notowana na GPW od 1994 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem