Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Pragma Inkaso odnotowała 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej proforma wyniósł 5,65 mln zł w 2015 roku. Sprawozdanie z zysków i strat proforma zostało sporządzone za 2015 r. bez uwzględniania odpisów aktualizujących wartość wierzytelności w spółce zależnej Pragma Faktoring wynikających z transakcji sprzed 2014 r., dotyczących produktów w obecnym modelu biznesowym nie oferowanych i nie realizowanych, w szczególności wysokonominałowej transakcji z 2013 r. o charakterze incydentalnym i wyjątkowym (zabezpieczenie gwarancją bankową). W w/w danych ujęte są bieżące odpisy. Dane proforma w ocenie zarządu spółki lepiej odzwierciedlają jej obecną działalność i jej wyniki, podano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,22 mln zł wobec 12,61 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu pro forma, zysk EBIT za 2015 r. wyniósł 15,71 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 572,76 mln zł w 2015 r. wobec 512,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 4,71 mln zł wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.