Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego przyjął nowe zasady polityki dywidendowej. Wskaźniki adekwatności kapitałowej określające kryteria dywidendowe wynoszą: łączny współczynnik kapitałowy powyżej 14,01% oraz współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 powyżej 13,82%, a także wskaźnik dźwigni powyżej 5%, podał bank w komunikacie.

Zarząd przyjął w nowym brzmieniu "Zasady zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim SA oraz w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA", które obejmują swym zakresem między innymi kwestie polityki dywidendowej.

"Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat z zysku banku dla akcjonariuszy w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej, z uwzględnieniem dodatkowego zabezpieczenia kapitałowego. Polityka dywidendowa uwzględnia czynniki związane z działalnością banku i spółek grupy kapitałowej, a w szczególności wymogi i rekomendacje nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej" - czytamy w komunikacie.

Bank wskazał, że zasady uległy zmianie w związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 grudnia 2015 r. stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków w 2016 roku za 2015 rok, rekomendującego wyższe poziomy minimalne miar adekwatności kapitałowej umożliwiające wypłatę dywidendy oraz wprowadzającego nowy warunek wypłaty dywidendy - poziom dźwigni finansowej.

"W związku z powyższym, zgodnie z zasadami wskaźniki adekwatności kapitałowej określające kryteria dywidendowe wynoszą:

- łączny współczynnik kapitałowy powyżej 14,01% oraz

- współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 powyżej 13,82%,

- wskaźnik dźwigni powyżej 5%" - czytamy dalej.

Bank podał, że zasady zostały już zatwierdzone przez radę nadzorczą.

"Ogólnym założeniem polityki dywidendowej banku jest stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i grupą kapitałową banku, stosownie do określanych w oparciu o przyjęte kryteria możliwości finansowych banku i grupy kapitałowej banku. Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury funduszy własnych banku i grupy kapitałowej banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej" - czytamy dalej.

Na początku marca wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski poinformował, że bank spełnia kryteria do wypłaty dywidendy wysokości do 50% zysku netto za 2015 r.

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego przeznaczyli zysk netto za 2014 r. na kapitały zapasowy i rezerwowy. W 2014 r. akcjonariusze PKO BP zdecydowali o przeznaczeniu 937,5 mln zł na dywidendę tytułem zysku za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję.

W całym 2015 r. bank miał 2 610 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 254 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 2 571,14 mln zł wobec 3 079,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,61% na koniec 2015 r. wobec 12,96% rok wcześniej. Współczynnik Tier1 wzrósł do 13,27% wobec 11,71% rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Wicej
    Komentarze
    Zaloguj si
    Chcesz do낢czy do dyskusji? Zosta naszym prenumeratorem