Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd PKO Banku Polskiego przyjął nowe zasady polityki dywidendowej. Wskaźniki adekwatności kapitałowej określające kryteria dywidendowe wynoszą: łączny współczynnik kapitałowy powyżej 14,01% oraz współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 powyżej 13,82%, a także wskaźnik dźwigni powyżej 5%, podał bank w komunikacie.

Getin Noble Bank (GNB) zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto banku w roku obrotowym 2015 na podwyższenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu oraz systemu zarządzania produktem. Komisja oczekuje, że zakłady ubezpieczeń zastosują się do rekomendacji do 1 lipca 2016 r. albo poinformują KNF, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cele, dla realizacji których KNF wydała rekomendacje, podała Komisja.

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2015 rok i z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 18,55 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 kwietnia.

Midas rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie zysku za rok 2015 w wysokości 13,36 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Alterco z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie się ostateczna, podał urząd.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo ? Kredytowej w Knurowie i oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji tej Kasy w terminie 14 dni od dnia publikacji komunikatu, tj. do dnia 5 kwietnia 2016 r. włącznie, podała Komisja.

Docelowe moce produkcyjne wynoszące 2 mln felg rocznie w nowym zakładzie Uniwheels w Stalowej Woli zostaną osiągnięte na początku 2017 roku - rok wcześniej niż pierwotnie planowano, podała spółka.

Ursus ma portfel projektów w Afryce warty ok. 70 mln USD, poinformował prezes Karol Zarajczyk. W planach spółki jest dalszy rozwój działalności zarówno w obszarze produkcji ciągników, jak również ich dystrybucji i serwisu na kolejnych rynkach afrykańskich. Spółka liczy też na rozwój na Bliskim Wschodzie oraz w Iranie.

Sieć Best Western poszerzyła portfolio hoteli w Polsce o 5 nowych obiektów w 2015 r., podał Best Western. Na ten rok planuje m.in. otwarcie hotelu Best Western Plus Podklasztorze oraz nowego centrum konferencyjnego w Best Western Premier Hotel Forum Katowice.

Tameh Polska - spółka joint venture ArcelorMittal i Taurona Polska Energia - podpisał kontrakt z General Electric na budowę w formule "pod klucz" kompletnych instalacji odsiarczania (IOS) i odazotowania (SCR) spalin pięciu kotłów OPG-230 w Tameh Polska - ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej, podał Tauron. Wartość kontraktu to ok. 215 mln zł.

Carrefour Polska planuje w tym roku otworzyć 2 hipermarkety, 10 supermarketów oraz od 100 do 150 sklepów osiedlowych, z których większość będzie działać w modelu franczyzowym. Ważnym elementem strategii będzie także rozwój sklepu internetowego, którego oferta zostanie poszerzona o produkty food.

Rada nadzorcza Asseco Poland podjęła uchwały w sprawie powołania członków zarządu na nową pięcioletnią wspólną kadencję obejmującą lata 2017-2021. Na członka zarządu, do pełnienia funkcji prezesa zarządu powołany został Adam Góral, zaś do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu powołani zostali: Przemysław Borzestowski, Tadeusz Dyrga, Krzysztof Groyecki, Rafał Kozłowski, Marek Panek, Paweł Piwowar, Zbigniew Pomianek, Przemysław Sęczkowski, Robert Smułkowski.

Intel Technology Poland (ITP) podpisał ze spółką Allcon Investment umowę kupna gdańskiego kompleksu biurowego Allcon@park, obejmującego powierzchnię użytkową wynoszącą ok. 27 tys. m2, podała Allcon Investment.

Best nadal jest zainteresowane połączeniem z Kredyt Inkaso (KI) i w tym celu zamierza porozumieć się z akcjonariuszami tej spółki podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 5 kwietnia br., poinformował prezes Krzysztof Borusowski.

Lubella - firma należąca do Grupy Maspex Wadowice - przystąpiła do rozbudowy fabryki w Lublinie. Nową halę produkcyjno-magazynową buduje Strabag; ma ją ukończyć w stanie zamkniętym pod koniec 2016 r., podała spółka. Prace rozpoczynają tegoroczny program inwestycyjny Lubelli warty ok. 87 mln zł.

MCI Capital zamierza przeznaczać min. 2% wartości aktywów netto (NAV) na buy-back lub dywidendę począwszy od 2018 r., podała spółka. Fundusze, w które zaangażowany jest MCI, planują zrealizować od 450 mln zł do 1 mld zł nowych inwestycji w 2016.

Advent International - jeden z największych inwestorów typu private equity - ogłosił zakończenie trwającego zaledwie 6 miesięcy procesu zbierania funduszu Advent International GPE VIII Limited Partnership (GPE VIII), o łącznych zapisach w wysokości 13 mld USD (12 mld euro). Będzie koncentrował się m.in. na Polsce.

Zarząd CDRL zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy z zysku za 2015 r. w wysokości 0,85 zł na akcję, podała spółka.

Prace na budowie dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), zostały zrealizowane w 37%, podała spółka.

Griffin Real Estate wykorzysta 147 mln zł pozyskanych z emisji obligacji na finansowanie kolejnych akwizycji. Ocenia, że fundusz REIT stworzony z Redefine na bazie aktywów z portfela Echo może być docelowo upubliczniony i spodziewa się, że niedługo kolejny duży inwestor międzynarodowy dołączy do "rodziny Griffina", poinformował prezes Przemysław Krych.

Best planuje emisję obligacji o wartości 50 mln zł w ciągu najbliższych 2 miesięcy, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Krzysztofa Borusowskiego. Spółka jest przygotowana na uruchomienie kolejnego programu emisji obligacji.

Atal wprowadził do sprzedaży II etap inwestycji Nowy Targówek, zlokalizowanej przy ul. św. Wincentego w Warszawie, podała spółka. Planowany termin oddania II etapu to III kw. 2017 r.

Boryszew spodziewa się sprzedaży aktywów nieoperacyjnych za 120-130 mln zł w tym roku, poinformował prezes Piotr Szeliga.

Zarząd Banku Zachodniego WBK zaproponował przeznaczyć na dywidendę 587,56 mln zł z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2014 oraz 702,48 mln zł z zysku netto za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 13 zł na akcję, podała instytucja. BZ WBK poinformował też, że zwyczajne walne zgromadzenie zajmie się m.in. kwestią dywidendy 20 kwietnia.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Giełda.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia (PBDI), spółka zależna w 90% od Erbudu, działając w konsorcjum zawarła z Województwem Zachodniopomorskim,Umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki ? Darłowo. Wartość zakresu realizowanego przez PBDI wynosi 20,6 mln zł netto, poinformowała spółka.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) liczy, że w maju rozstrzygnie się kwestia pozwoleń dla nowej odkrywki w Ościsłowie, którą spółka uważa za niezbędną dla funkcjonowania Elektrowni Pątnów I, poinformował wiceprezes Tomasz Zadroga.

Boryszew spodziewa się, że zwiększy nakłady inwestycyjne do ok. 180 mln zł w tym roku wobec 140-150 mln zł w 2015 r., poinformował prezes Piotr Szeliga.

Boryszew chce poprawić wynik operacyjny (EBIT) segmentu motoryzacja o 50-60 mln zł w tym roku, poinformował prezes Piotr Szeliga.

Decyzja dotycząca budowy bloku gazowo-parowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) w Koninie będzie zależała od ceny gazu ustalonej w wyniku prowadzonych rozmów i powinna zostać podjęta w następnym kwartale, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Prime Minerals uzyskała zezwolenie na prowadzenie prac wydobywczych w kopalni rudy niklu na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Uruchomienie wydobycia planowane jest jeszcze w 2016 roku, poinformowała spółka.

Baltona pracuje nad rozszerzaniem skali działania o nowe lokalizacje swoich sklepów, a także zwiększaniem zaangażowanie na lotniskach, na których jest już obecna. Ponadto planuje uruchomić w maju br. pierwszą kawiarnię nowego formatu - Cavarious - na lotnisku w Katowicach, zapowiedział prezes Piotr Kazimierski.

Wszystkie testowane urządzenia, wyprodukowane w zakładach Grupy Famur, zostały pozytywnie ocenione przez przedstawicieli kontrahenta rosyjskiego, kopalni Szachtouprawlienie Tałdinskoje-Kyrgajskoje, gdzie spółka ma dostarczyć zmechanizowany kompleks ścianowy, poinformowała spółka.

Miraculum osiągnęło przychody w wysokości 4,7 mln zł w okresie styczeń-luty 2016 r., tj. o 6% więcej niż rok wcześniej. Marża wyniosła 1,9 mln zł o 21% więcej niż w ub.r., poinformowała spółka.

Getin Noble Banku nie planuje emisji akcji w celu wzmocnienia bazy kapitałowej i poprawy wskaźników wypłacalności, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

Rada nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) powołała z dniem 23 marca 2016 r. Włodzimierza Kocona na stanowisko wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa zarządu BGK, na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa, podała instytucja.

Strategia Polnordu "Na drodze wzrostu wartości" na lata 2016-2019, poza wskazanymi wcześniej celami operacyjnymi ponad 500 mln zł przychodów i sprzedaży min. 1,5 tys. mieszkań, zakłada też obniżenie zadłużenia spółki do około 100 mln zł na koniec okresu, wobec 437 mln zł obecnie, poinformował prezes Dariusz Krawczyk. Obniżaniu zadłużenia sprzyjać będzie m.in. sprzedaż zbędnych nieruchomości, z której spółka chce pozyskać łącznie 239 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowaa do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Mediatel, Petrolinvest i Hawe, podała Komisja.

Esotiq & Henderson zamierza w 2016 r. kontynuować strategię dynamicznego wzrostu sieci sprzedaży i rozwoju kanałów e-commerce, poinformował prezes Adam Skrzypek. Według jego zapowiedzi, sieć Esotiq urośnie o 50 sklepów, a FemeStage - o 5-10. W efekcie zysk netto w 2016 r. ma być "wyraźnie wyższy od zera".

ATM przeprowadza działania naprawcze i gruntowną transformację w kierunku "aktywnej sprzedaży", podała spółka.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) chce być przygotowany do decyzji o budowie bloków 3 i 4, a decyzję w tej sprawie podjąć wiosną przyszłego roku, poinformował prezes Aleksander Grad.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zakłada, że przygotowywany program poprawy efektywności na lata 2016-2018 przyniesie minimum 250 mln zł oszczędności, poinformował prezes Aleksander Grad.

Action liczy, że bieżący rok nie będzie gorszy niż w ubiegły, poinformował prezes Piotr Bieliński.

Getin Noble Bank będzie bardziej selektywnie podchodził do kredytowania, co oznacza, że w perspektywie 2018 roku jego suma bilansowa zmniejszy się o kilka miliardów złotych i będzie oscylowała poniżej 70 mld zł, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

Jarosław Myjak złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa PKO Banku Polskiego z dniem 22 marca 2016 r., podała instytucja.

Getin Noble Bank (GNB) złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o akceptację programu naprawczego, który może potrwać ok. 3 lata, poinformował prezes Krzysztof Rosiński.

Grupa HubStyle zakończyła rok stratą na poziomie ok. 9,15 mln zł (wobec 1,3 mln zł straty rok wcześniej), co jest głównie efektem odpisu wartości niematerialnych alokowanych w segmencie usług e-commerce. Odpis w wysokości 6,1 mln zł w całości obciążył wynik finansowy, poinformowała spółka.

Powołany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) w 2014 roku niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli (ORKE), po uzyskaniu wysokiej oceny w audycie przeprowadzonym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty, wchodzi na rynek z kompleksowym pakietem szkoleń dla szkół, poinformowała spółka.

Synektik podpisał umowę z Europejską Agencją ds. MŚP dedykowaną Komisji Europejskiej na dofinansowanie 100% projektu o wartości 3,68 mln euro.

Tauron Polska Energia podpisał porozumienia z obligatariuszami posiadającymi 39,64% łącznej wartości obligacji serii TPEA1119, w których zobowiązali się oni do głosowaniu przeciwko żądaniom wcześniejszego wykupu obligacji, o ile wskaźnik długu netto do EBITDA spółki nie przekroczy 3,5x, podała spółka.

Mirbud ma umowę na budowę budynku magazynowo-biurowego o wartości 3,12 mln euro netto (ok. 13,39 mln zł), poinformowała spółka.

Elektrobudowa liczy, że w kolejnych latach utrzyma rosnącą tendencję w zakresie wypłacanej dywidendy, poinformował ISBnews prezes Janusz Juszczyk. Zadeklarował też, że zmiany organizacyjne przeprowadzone w spółce na początku roku już przekładają się na jej efektywność.

Arcus odnotował 1,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM zakłada, że udział jego internetowego kanału sprzedaży zwiększy się do ok. 70-80% ogółu sprzedaży w 2016 r. wobec 67% odnotowanych w 2015 r., podała spółka.

Enter Air widzi bardzo dobre perspektywy dla swojej działalności, czego wyrazem jest m.in. oczekiwany wzrost wolumenu przewozów latem tego roku o ok. 10%, poinformował członek zarządu i dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki.

Archicom wypracował 42,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Zgodnie z polityką dywidendy połowa tej kwoty powinna trafić do akcjonariuszy.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zredukuje nakłady inwestycyjne do ok. 110 mln zł w 2016 r. wobec 418 mln zł w 2015 r. i 696 mln zł w 2014 r., podała spółka. W połowie roku spółka powinna przedstawić program poprawy efektywności.

Rank Progress chce w tym roku przeprowadzić znaczną redukcję zadłużenia, restrukturyzację operacyjną oraz rozpocząć kolejne procesy inwestycyjne, poinformował prezes Jan Mroczka.

Kerdos odnotował 126,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 7,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Integer.pl odnotował 4,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dekpol odnotował 12,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 17,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arteria celuje w zwiększenie aktywów zarządzanej grupy kapitałowej do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z branży w skali europejskiej, co ma nastąpić do końca 2017 roku, poinformował prezes Marcin Marzec.

Wikana odnotowała 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 30,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arteria odnotowała 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew odnotował 40,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto - z działalności kontynuowanej i zaniechanej - przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 109,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development odnotowało 3,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 13,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Action zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2015. Przewidywana wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1 zł, podała spółka.

Getin Noble Bank w strategii na lata 2016-2018 zakłada poprawę rentowności poprzez budowę banku relacyjnego. Cele finansowe banku to zwrot z kapitałów (ROE) brutto powyżej 10%, wskaźnik koszty do dochodów (C/I) poniżej 50% oraz wynik z odsetek wyższy o 300 mln zł od osiągniętego w 2015 r., podał bank w prezentacji. GNB chce podwoić liczbę klientów z aktywnych rachunkiem do 400 tys. w 2018 r.

ZM Henryk Kania odnotował 41,42 mln zł jednostkowego zysku netto w 2015 r. wobec 31,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 3,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 8,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka zamierza kontynuować rozwój sieci w krajach Europy Środkowej i Południowej.

Action odnotowało 23,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom w 2015 r. wobec 69,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień APS Energia na początku 2016 r. wynosił 19 mln zł, w tym 66% stanowiły zamówienia z rynku krajowego, podała spółka.

APS Energia odnotowała 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InPost odnotował 9,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 18,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

XI edycja Coface Country Risk Conference (CCRC), której gościem specjalnym będzie prof. Leszek Balcerowicz, odbędzie się 21 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Cube.ITG odnotowało 9,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 3,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vindexus odnotował 16,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W 2016 r. Atal planuje uruchomienie 20 nowych projektów, które łącznie obejmą budowę ok. 2 900 mieszkań (ok. 138 tys. m2 PUM), podała spółka.

Adiuvo Investments odnotowało 17,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Larq odnotowało 10,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Trakcji PRKiI wynosił (bez konsorcjantów) 1 591 mln zł na koniec ub.r., podała spółka.

PBG odnotowało 177,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 84,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trakcja PRKiI odnotowała 50,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 49,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank odnotował 44,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 360,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Vistula Group odnotowała 28,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord przyjął strategię na lata 2016-2019, zgodnie z którą chce m.in. wypracować ponad 500 mln zł przychodów w 2019 r. i osiągnąć sprzedaż na poziomie minimum 1,5 tys. lokali, podała spółka.

Indata odnotowało 6,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 136,43 mln zł skonsolidowanej straty netto za rok obrotowy w 2015 r. wobec 18,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank BPH odnotował 1 094,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 10,63 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Colian Holding będzie dokładać starań, utrzymać stabilny wzrost wyników i chce rozwijać się zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, zapowiedział prezes Jan Kolański.

Biomed Lublin odnotował 37,24 mln zł jednostkowej straty netto w 2015 r. wobec 0,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus odnotował 7,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay chce wprowadzić na rynek analizatory - biochemiczny Equisse i hematologiczny Hermes - w II półroczu tego roku, poinformował prezes Janusz Płocica. Równolegle prowadzi prace związane z wycofaniem akcji Orphée z NewConnect.

Marvipol odnotował 27,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 46,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Colian odnotował 66,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cognor odnotowało 14,83 mln zł skonsolidowanego straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 34 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum odnotowało 3,04 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2015 r. wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wszystkie działania spółki ukierunkowane są obecnie na jeden cel - osiągnięcie rentowności w 2016 roku.

Rafako zakłada wypracowanie zysku netto w tym roku, poinformowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

Cormay odnotował 5,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 42,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AAT Holding odnotował 15,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Próchnik odnotował 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 8,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Realizacja strategii Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) będzie wymagała nakładów rzędu 1,1 mld zł na zawieszoną obecnie modernizację bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów, 720 mln zł na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin i 284 mln zł na nowe kopalnie odkrywkowe, podała spółka.

Esotiq & Henderson odnotowało 2,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal odnotował 47,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 134,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 1 881,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 81,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Selvity wynosi obecnie 36 mln zł i jest o 13% wyższy od backlogu opublikowanego w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie backlog komercyjny (nie zawierający dotacji) wynosi 27,9 mln zł i jest o 57% wyższy niż w marcu ub.r., podała Selvita.

Best odnotował 81,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 58,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 31 grudnia ub.r. wynosiła blisko 4,6 mld zł wobec ok. 5,8 mld zł rok wcześniej, z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,3 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3,3 mld zł, podała spółka.

Rafako odnotowało 34,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 28,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - z działalności kontynuowanej i zaniechanej - wyniósł 34,07 mln zł wobec 22,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Czerwona Torebka odnotowała 63,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 4,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selvita odnotowała 6,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Elektrobudowy pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu dotyczącą przeznaczenie 18,99 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4 zł na akcję, podała spółka.

Echo Investment zamierza rozpocząć w tym roku realizację 114 tys. m2 powierzchni wynajmowanej oraz 994 mieszkań oraz oddać do użytkowania 138,1 tys. m2 powierzchni wynajmowanej i 387 mieszkań, podała spółka.

Zarząd spółki Groclin zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję za 2015 r., podała spółka.

Groclin odnotowało 43,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 18,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pragma Inkaso odnotowała 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atende odnotowało 10,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 8,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercator Medical odnotował 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

11 BitStudio odnotowało 11,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enter Air odnotował 33,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 17,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alma Market prognozuje jednostkowe przychody ze sprzedaży w 2016 r. powyżej 900 mln zł, a zysk netto na poziomie 7 mln zł, podała spółka w raporcie. W 2015 r. było to odpowiednio: 958,5 mln zł przychodów i 98,4 mln zł jednostkowej straty netto.

Alma Market odnotowało 149,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 13,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impexmetal odnotował 139,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 104,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rank Progress odnotowało 50,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 59,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd K2 Internet planuje udzielenie rekomendacji walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok w kwocie 1 zł na akcję, podała spółka.

TIM odnotował 4,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 21,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Solar Company odnotowało 4,09 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Feerum odnotowało 8,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 6,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DTP odnotowało 27,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

K2 Internet odnotowało 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa odnotowała 50,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 27,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 514,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 404,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jacek Obłękowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa PKO Banku Polskiego z dniem 21 marca 2016 r., podała instytucja.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem