Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.03.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleca utrzymanie przez Grupę Kapitałową Banku BGŻ BNP Paribas funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,72 p.p., który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,54 p.p.), podał bank.

"W związku z powyższym na koniec 2015 r. zalecane przez KNF minimalne współczynniki kapitałowe banku, uwzględniając dodatkowy wymóg kapitałowy, w ujęciu skonsolidowanym powinny wynosić co najmniej: współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 - 9,54% oraz łączny współczynnik kapitałowy TCR - 12,72%. Współczynniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym pozostają bez zmian i powinny wynosić co najmniej: Tier 1 - 9,53%, a TCR - 12,71%" ? czytamy w komunikacie.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku bank spełniał wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym, podano również.

"Według stanu na 31 grudnia 2015 roku, współczynniki kapitałowe T1 oraz TCR banku w ujęciu jednostkowym wynosiły odpowiednio 12,12% i 13,78%, a w ujęciu skonsolidowanym wynosiły odpowiednio: 11,76% i 13,45%.

Natomiast, od 1 stycznia 2016 r. minimalne współczynniki kapitałowe banku uwzględniając dodatkowy wymóg kapitałowy oraz nowe wymogi nadzorcze z tytułu bufora zabezpieczającego powinny wynosić co najmniej:

a) W ujęciu jednostkowym:

? Tier 1 - 10,78%

? TCR - 13,96%.

b) W ujęciu skonsolidowanym:

? Tier 1 - 10,79%

? TCR - 13,97%" ? czytamy dalej.

We wspomnianym piśmie KNF bank otrzymał ponadto zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego przez bank w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, podano również.

"Biorąc pod uwagę powyższe zalecenia, zarząd oraz rada nadzorcza banku zaproponują aby zwyczajne walne zgromadzenie banku podjęło decyzję o przeznaczeniu całości zysku netto banku wypracowanego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku na zwiększenie funduszy własnych" ? wskazano również.

Według banku, zaliczenie w styczniu 2016 r. jako zobowiązań podporządkowanych do funduszy uzupełniających banku (Tier 2), środków pieniężnych w wysokości 440 mln zł oraz 40 mln euro, które bank pozyskał z realizacji umów pożyczek podporządkowanych zawartych z BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu w dniu 29.12.2015 r, pozwala na utrzymanie funduszy własnych na poziomie pozwalającym spełnić zalecane przez KNF na rok 2016 minimalne wymogi kapitałowe, zaznaczono w informacji.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.