Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zatwierdzony przez radę nadzorczą "Program postępowania naprawczego Banku Ochrony Środowiska S.A.", podał bank. Przed walnym zgromadzeniem, zwołanym na 27 kwietnia BOŚ przedstawi główne założenia strategii do 2020 r.

Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) proponuje, by w przypadku decyzji akcjonariuszy o skupie akcji przeprowadzić ten proces do 30 czerwca, zaś w przypadku decyzji o wypłacie dywidendy dniem jej wypłaty również byłby ostatni dzień czerwca br., podała spółka.

PGE Dystrybucja przedstawiła plany dotyczące inwestycji poszczególnych oddziałów na 2016 r. Według zestawienia przesłanego ISBnews do 2020 r. spółka wyda 8 mld zł czyli średnio ponad 1,5 mld zł rocznie.

PGE opiera swoje plany inwestycyjne głównie na węglu, na którym bazuje bezpieczeństwo energetyczne Polski, jednak planuje także inwestycje w wiatraki o łącznej mocy 421 MW do 2020 r., poinformował Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE ds. rozwoju. Enea bierze pod uwagę akwizycje projektów OZE, natomiast Tauron i Energa nie mają planów rozwoju tego segmentu.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) złożyła wniosek do sądu o ustanowienie w spółce Hawe zarządcy do wykonywania praw korporacyjnych z praw udziałowych w spółkach zależnych od Hawe, podała spółka.

Capital Park liczy na rozpoczęcie realizacji projektu rewitalizacji Fabryki Norblin - ArtN - na przełomie 2016/2017 r., poinformował członek zarządu ds. inwestycyjnych Marcin Juszczyk.

Capital Park pracuje nad nowymi produktami inwestycyjnymi z branży nieruchomości, poinformował członek zarządu ds. inwestycyjnych Marcin Juszczyk. Na bazie Eurocentrum i Royal Wilanów może stworzyć spółkę, która może docelowo, w zależności od decyzji legislacyjnych, stać się funduszem REIT, który mógłby zostać upubliczniony na GPW.

Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydowali o połączeniu z Sygma Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska na BGŻ BNP Paribas na zasadach określonych w planie połączenia, podał bank.

Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (NSFIZ) zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę zakupu portfela wierzytelności zabezpieczonych i niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 92,4 mln zł za cenę 23,96 mln zł, podała spółka.

Newag zawarł z województwem małopolskim umowę na dostawę 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), w tym 4 w wersji pięcioczłonowej i 8 w wersji czteroczłonowej, wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat od daty odbioru, za 226,96 mln zł netto, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny i2 Development sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B, podała Komisja.

Marek Ondrejka złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Empik Media & Fashion (EMF), podał Urząd.

Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Raiffeisen Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym (SFIO), podał Urząd.

Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie kwoty 29,79 mln zł z zysku za 2015 rok wynoszącego w sumie 30,49 mln zł na skup akcji własnych przy proponowanej cenie 9,50 zł za jedną akcję lub wypłatę dywidendy w wysokości 0,47 zł na akcję, poinformowała spółka.

Bloober Team zakłada, że bieżący rok dla dewelopera gier będzie znacznie lepszy od 2015 roku, poinformował prezes Piotr Babieno. Podtrzymał plan przejścia na GPW z NewConnect w II półroczu.

Fundusz Jeremie Seed Capital województwa Zachodniopomorskiego FIZ, zarządzany przez IQ Pomerania z grupy kapitałowej IQ Partners, zainwestował blisko 1 mln zł w portal turystyczny Triverna.pl, podała spółka.

Rafako spodziewa się utrzymania przychodów i nieznacznie wyższej rentowności w 2016 r. w stosunku do ubiegłego roku, poinformował wiceprezes Jarosław Dusiło. Według niego, rok upłynie w spółce pod znakiem stabilnej marży i przychodów w projekcie Jaworzno oraz budowania portfela na kolejne lata.

Ponad 3/4 pracodawców w Polsce (76%) nie posiada programów rozwoju dostosowanych do osób w wieku 50+, wynika z badań przeprowadzonych przez Work Service. Według OECD, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat wynosi w Polsce 41%, podczas gdy średnia dla krajów OECD to 55%.

Ronson Development sprzedał sprzedał już połowę z 301 mieszkań dostępnych w inwestycji City Link, która zlokalizowana jest przy ulicy Wolskiej w Warszawie, poinformowała spółka.

Grupa Maspex Wadowice sfinalizowała transakcję zakupu 100% udziałów w spółce Rio Bucovina - producencie wody na rynku rumuńskim. Umowa dotyczy przejęcia trzech zakładów produkcyjnych w Vatra Dornei, Timisoara, Giurgiu oraz marki wód mineralnych Bucovina, do której należy 14% rynku wody w Rumunii, podała spółka.

Mediona - spółka zależna Banca Farmafactoring - ponownie przedłużyła zapisy na akcje Magellana w wezwaniu ogłoszonym 8 stycznia - tym razem do 5 maja - ze względu na fakt, że nie uzyskała ona zezwolenia Banku Włoch na nabycie spółki, podał Magellan.

Wniosek o upadłość Mirbudu złożony przez Europejską Grupę Zakupową (EGZ) został oceniony jako bezzasadny przez zarząd i wspólników EGZ, podał Mirbud. Wniosek został wycofany przez składającego.

Bloober Team planuje premierę gry z gatunku cyberpunk horror pod tytułem ">observer_" planowana jest w drugiej połowie 2016 r., podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakwalifikowała akcje 23 spółek do Listy Alertów, podała Giełda.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podejmą decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji 22,25-43,67 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 kwietnia, podała instytucja.

Labo Print rozpocznie w kwietniu cyfrowy druk etykiet i ich sprzedaż, podała spółka. Celem jest pozyskanie odbiorców w kraju i w Europie Zachodniej.

Umowa Kino Polska TV (KPTV) i Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "Piksel" dot. ZoomTV weszła w życie, wynika z komunikatu Kino Polska.

Space Investment Strzegomska 3 Spółka z o.o. - sp. k. - jednostka zależna Archicomu - zawarła umowę przedwstępną na zakup nieruchomości w północnej części Wrocławia, która pozwala na budowę ok. 550 mieszkań, podała spółka.

Astarta Holding odnotowała 15,94 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 68,08 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Paged rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 31 mln zł, co da wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podała spółka.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.