Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Getin Noble Bank wyemitował 35 tys. obligacji serii PP5-II o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podał organizator emisji Noble Securities. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) instytucji.

Akcjonariusze ING Bank Śląskiego zdecydowali o wypłacie kwoty 559,43 mln zł, czyli 4,30 zł brutto na akcję, na dywidendę, wynika z uchwał walnego.

FTF Galleon, należący do Michała Sołowowa, ogłosił wezwanie na 57 442 618 akcji Rovese, stanowiących 7,08% w kapitale zakładowym, po 2,61 zł za sztukę, podała spółka.

KSG Agro ma wstępny list intencyjny z międzynarodowymi kredytodawcami (w tym ECA, bankami i międzynarodowymi dostawcami) dotyczący restrukturyzacji zobowiązań w kwocie 20 mln USD, podała spółka.

Elzab odnotował 10,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 24,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza PKP Cargo powołała w skład zarządu Grzegorza Fingasa, Pawła Olewnika i Jarosława Klasę z dniem 1 kwietnia br., podała spółka.

Chemoserwis-Dwory dokonał emisji 27 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 27 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o przeznaczeniu 21,79 mln zł na dywidendę, co daje 0,42 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.

Główni akcjonariusze Bestu dokapitalizowali spółkę kwotą 36,5 mln zł poprzez emisję 1,36 mln nowych akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej w wysokości 26,78 zł za jeden walor, podała spółka. Celem emisji jest dalsza ekspansja, a w szczególności zakup nowych portfeli wierzytelności.

Przewozy PKP Cargo spadły o 3,5% r/r według masy do 7,3 mln ton i o 3,5% według pracy przewozowej do 2 mld tonokilometrów w lutym br., podała spółka, powołując się na dane GUS.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Salini Impregilo umowę na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Skomielna Biała - Rabka Zdrój wraz z nowym odcinkiem DK 47 Rabka Zdrój - Chabówka za 615,07 mln zł brutto, podała Dyrekcja.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne ocenia, że aktualny tegoroczny backlog pozwala na optymizm, jeśli chodzi o poziom przychodów na koniec bieżącego roku, poinformował prezes Krzysztof Kniszner. Spółka poinformuje na początku maja planach dywidendy za ub.r.

Rada nadzorcza Grupy Lotos niedługo oceni możliwość dalszej współpracy z prezesem spółki Pawłem Olechnowiczem i pozostałymi członkami zarządu, poinformował minister skarbu Dawid Jackiewicz.

Selvita zawarła umowę z Merck KGaA (Niemcy), której przedmiotem jest rozwój i komercjalizacja cząsteczek terapeutycznych w obszarze onkologii, podała spółka. Łączna kwota płatności dla Selvity w przypadku pomyślnego rozwoju i komercjalizacji leku przez Merck i zrealizowania wszystkich możliwych kamieni milowych wyniesie maksymalnie 16,5 mln euro (70,43 mln zł).

Jedenastu wykonawców jest zainteresowanych wykonaniem instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów w Elektrociepłowni Lublin Wrotków - oddziale spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna należącej do grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podało PGE GiEK. Umowa z wybranym wykonawcą ma być podpisana w III kw. 2016 r.

Zaktualizowana strategia ZPC Otmuchów zakłada pozyskiwanie środków na inwestycje m.in. poprzez sprzedaż niektórych aktywów - zarówno marek, jak i zakładów produkcyjnych, także w ramach całych spółek, poinformował prezes Mariusz Popek. Otmuchów nie prowadzi jednak na razie negocjacji nt. dezinwestycji.

Plaza Centers N.V. sfinalizowała transakcję sprzedaży centrum handlowego Liberec Plaza w Republice Czeskiej za 9,5 mln euro, podała spółka.

Zarząd spółki Marka podjął uchwałę o niedojściu do skutku emisji i niedokonaniu przydziału obligacji serii L3, podała firma.

T-Mobile Austria wybrał Comarch na dostawcę skonsolidowanego rozwiązania Next Generation Network Inventory.

ZPC Otmuchów zakłada, w ramach zaktualizowanej strategii, osiągnięcie dwucyfrowej dynamiki wzrostu przychodów w strategicznych segmentach w latach 2016-2020, poinformował prezes Mariusz Popek. Ponadto spółka celuje w osiągnięcie dwucyfrowej marży EBITDA i podwojenie udziału eksportu w przychodach ogółem (czyli do blisko 40%) do 2020 r.

Arctic Paper spodziewa się zakończenia procedur związanych z zamknięciem zakładu w Mochenwangen do końca roku. W dalszej perspektywie możliwe jest zbycie terenu, poinformował prezes Wolfgang Lübbert.

Arctic Paper ma optymistyczne oczekiwania co do poprawy wyników w 2016 r., m.in. dzięki kontynuacji program poprawy efektywności; może też wprowadzić kolejne podwyżki cen, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Arctic Paper planuje w tym roku wyższe nakłady inwestycyjne w segmencie papieru niż w 2015 r., jednak nie przekroczą one poziomu amortyzacji, poinformowała członek zarządu i dyrektor finansowa Małgorzata Majewska-Śliwa.

i2 Development chce uruchomić w tym roku 14 inwestycji na terenie Wrocławia. Obejmują one 1250 mieszkań w podwyższonym standardzie i segmencie premium oraz 180 lokali użytkowych, poinformował wiceprezes Marcin Misztal.

CEZ otrzymał licencję na dalsze - bezterminowe - użytkowanie bloku 1 elektrowni jądrowej Dukovany od Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Nuklearnego, podała czeska spółka.

Proximus z Grupy Indata dostarczy sprzęt komputerowy dla spółki z Grupy Tauron o wartości 27 mln zł, poinformowała spółka.

i2 Development zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości nie niższej niż 50% osiągniętego zysku netto, a następnie w kolejnych latach zwiększać poziom rekomendowanej wypłaty dywidendy, podała spółka.

Zarząd Hawe w ciągu najbliższych dni odwoła się od wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o ustanowienie zarządcy do wykonywania praw korporacyjnych, podało biuro prasowe Mediatela. W opinii zarządu spółki, wniosek jest nieskuteczny, ponieważ w Hawe od 7 marca br. trwa postępowanie sanacyjne a spółka ma już wyznaczonego zarządcę.

PCC Consumer Products Kosmet podjął uchwałę o przedterminowym wykupie wszystkich obligacji serii A oraz o wszystkich obligacji serii B, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obu serii obligacji wynosi 4,16 mln zł.

Oferta publiczna akcji Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK), która została zawieszona w styczniu br., zostanie wznowiona - rozpocznie się od budowy księgi popytu, która będzie prowadzona 11-12 kwietnia, podała spółka. Oczekiwane wpływy brutto z emisji 1,13 mln akcji serii I to ok. 23,7 mln zł.

Olympic Entertainment Group (OEG) zlikwiduje w tym roku swoją holenderską spółkę zależną Siquia Holding B.V., która nie prowadziła działalności biznesowej, podało OEG.

Zarząd PKM Duda podjął decyzji w zakresie likwidacji oddziału spółki w Hucie oraz zakończeniu działalności w zakresie uboju wołowego, podał Koncern.

Unibalaton Sp. z o.o. - spółka zależna Unidevelopment - nabyła 80% prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,4543 ha oraz 100% prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,1 ha, położonych w Warszawie w Dzielnicy Praga Południe przy ulicy Kapelanów Armii Krajowej, poinformowała spółka. Na zakupionych działkach planowana jest inwestycja mieszkaniowej pod nazwą "360 Etap II" z usługami i garażem podziemnym.

Medicalgorithmics podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji krótkoterminowych serii A0 zwykłych na okaziciela, zerokuponowych (dyskontowych), zabezpieczonych, o łącznej wartości 48 mln zł, poinformowała spółka.

Spółka celowa Medicalgorithmics nabyła 75% udziałów w firmie Medi-Lynx Cardiac Monitoring z siedzibą w Plano (Texas, USA). Wartość transakcji to 34,1 mln USD. W celu pomostowego sfinansowania transakcji spółka wyemitowała zabezpieczone obligacje krótkoterminowe o wartości nominalnej 48 mln zł, podał Medicalgorithmics.

Zarząd KRKA rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2,65 euro na akcję z zysku za 2015 rok, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do zeszłorocznej dywidendy, podała spółka. Walne w sprawie podziału zysku zostało zaplanowane na 7 lipca.

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) zdecydowała o emisji od 1 tys. do 1,5 tys. obligacji 2,5-letnich na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1,5 mln zł, podała spółka.

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) poda nowe terminy oferty publicznej akcji serii D w terminie do 30 kwietnia 2016 r., podała spółka.

Grupa Larq prognozuje, że w tym roku jej skonsolidowane przychody wzrosną do 68,2 mln zł, a zysk EBITDA wyniesie 9,5 mln zł wobec odpowiednio 43,9 mln zł przychodów i 3,3 mln zł straty na poziomie EBITDA w 2015 roku, podała spółka. Prognoza zakłada dynamiczny rozwój kluczowych spółek z grupy m.in. podwojenie skali działalności Nextbike Polska, dwucyfrowy wzrost przychodów i EBITDA Synergic oraz dwucyfrowy przyrost liczby klientów Brand24, poinformował członek zarządu Mikołaj Chruszczewski.

MOL dokonał odkrycia złóż węglowodorów w Bloku Karak w Pakistanie, podała spółka.

PHN SPV 33 - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) - zawarła przyrzeczoną umowę nabycia od spółki Torus prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej nr 409 i prawa własności posadowionego budynku biurowego klasy A o powierzchni ok. 25 tys. m2, będącego drugą fazą kompleksu Alchemia, podała spółka. Wartość zawartej transakcji wyniosła 60,6 mln euro (257,2 mln zł).

Akcjonariusze Vistal Gdynia zdecydują o przeznaczenie na dywidendę kwoty 5,68 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,40 zł na akcję podczas walnego zgromadzenia, zaplanowanego na 29 kwietnia, wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o pozostawieniu zysku netto za 2015 rok w banku i przeznaczenie w całości kwoty 311,4 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

Zaktualizowana strategia ZPC Otmuchów zakłada - jako cel strategiczny - skokową poprawę rentowności poprzez: wzrost i dywersyfikację sprzedaży realizowanej do głównych klientów w obszarze private label i B2B, wzrost poziomu innowacyjności (m.in. dopasowanie do nowych trendów żywieniowych) oraz wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem, podała spółka. W latach 2016-2017 Grupa planuje przeznaczyć na inwestycje kwotę 40-60 mln zł, przy równoczesnych dezinwestycjach wybranych aktywów wytwórczych.

Oferta publiczna do 2 mln akcji i2 Development, z której oczekiwane wpływy wyniosą do 58 mln zł, rozpocznie się podaniem przedziału cenowego lub ceny maksymalnej 11 kwietnia, podano w prospekcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.