Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Hawe oraz Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. (ORSS) uznają, że pozwy i roszczenia majątkowe spółki TP Teltech, Alcatel, a także województwa podkarpackiego dotyczące dotyczą realizacji robót na tzw. Etapie Budowy projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" są bezzasadne wobec czego ORSS podejmie adekwatne środki prawne mające na celu uchylenie postanowień, podało Hawe.

Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia Województwa Podkarpackiego wobec firmy Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. (ORSS) o zapłatę kwoty w łącznej wysokości 95 470 266,04 zł, co do których województwo podkarpackie zostało zwolnione ze świadczenia na podstawie umowy z 26 września 2013 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczącej realizacji projektu 'Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie' zawartej pomiędzy ORSS a Województwem Podkarpackim poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych ORSS do łącznej wysokości 95 470 266,04 zł i złożyć ww. kwotę na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Sąd postanowił także wyznaczyć województwu podkarpackiemu termin dwóch tygodni do wniesienia pozwu przeciwko ORSS o zapłatę na rzecz Alcatel, TP Teltech i Expando sp. z o.o. z siedzibą w Trzeszczynie roszczeń, co do których Województwo Podkarpackie zostało zwolnione ze świadczenia na podstawie Umowy PPP ? pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Podmiot zależny Hawe - Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. z (ORSS) poinformował, że otrzymał pozew wniesiony przez TP Teltech sp. z o.o. o zapłatę przez ORSS na rzecz TP Teltech należności głównej w wysokości 29 328 530,04 zł wraz z odsetkami do dnia zapłaty, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z pozwu wniesionego przez Alcatel-Lucent Polska sp. z o.o. dotyczący zapłaty przez ORSS na rzez Alcatel kwoty 62 451 776,41 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 28 stycznia 2016 oraz postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczeń majątkowych województwa podkarpackiego.

Wniesione pozwy i zabezpieczenia roszczeń majątkowych dotyczą realizacji robót na tzw. Etapie Budowy projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ? województwo podkarpackie".

"W ocenie emitenta oraz ORSS, ww postanowienia i roszczenia są bezzasadne, wobec czego ORSS podejmie adekwatne środki prawne mające na celu uchylenie postanowień" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem