Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w marcu o 4% r/r i wyniosły 10,198 mln zł, podała spółka. Narastająco po pierwszych trzech miesiącach roku przychody wyniosły 27,8 mln zł wobec 25,6 mln zł rok wcześniej.

Vantage Development planuje sprzedaż ponad 700 lokali i przekazanie ok. 500 w całym 2016 r., poinformował prezes Edward Laufer.

FM Bank PBP - działający dotychczas pod markami Bank SMART i BIZ Bank - rozpoczął sprzedaż nowej oferty consumer finance w kanale internetowym oraz w sieci pośredników. Bank rozpoczął również budowę sieci franczyzowej, która do końca roku będzie liczyła kilkadziesiąt punktów, poinformował dyrektor Jacek Biskup.

Dom Development sprzedał, według wstępnych danych, 615 lokali netto i przekazał 256 lokali w I kwartale br. Oznaczało to wzrosty odpowiednio o 32% r/r i o 35%, r/r podała spółka. Prezes Jarosław Szanajca uważa, że silna dynamika sprzedaży r/r w pierwszych trzech miesiącach zapowiada kolejny dobry rok dla spółki.

Hawe Telekom złożył w sądzie spis wierzytelności będących przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego, podała spółka.

Fortum analizuje możliwości dalszego rozwoju po akwizycji Grupy Duon, a decyzję w sprawie dalszego notowania spółki na giełdzie podejmie w ciągu 3-4 miesięcy, poinformował Matti Saario, wiceprezes Fortum ds. relacji z klientami.

Archicom sprzedał 215 mieszkań w I kw. br., tj. o 44% więcej r/r, podała spółka.

Polityka dywidendowa Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zakłada przeznaczanie do 50% skonsolidowanego zysku na dywidendę, podała spółka.

Industrial Milk Company (IMC) w ramach podnoszenie efektywności zainwestowała w samojezdne opryskiwacze John Deere oraz ciągniki Fendt za łącznie 3,5 mln USD, poinformowała spółka.

Briju ocenia, że tegoroczne czynniki rynkowe zarówno w segmencie surowcowym, jak i jubilerskim będą nadal sprzyjające dla dalszego rozwoju biznesu, poinformował prezes Przemysław Piotrowski.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 4,33 USD/baryłkę w marcu 2016 r. wobec 4,32 USD/baryłkę w lutym i 10,32 USD/baryłkę w marcu 2015 r., podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w marcu br. 4,9 USD/b w porównaniu do 4,5 USD/b miesiąc wcześniej. W marcu 2015 r. marża wynosiła 9,4 USD/b, podała spółka.

Grupa Lotos wydobyła ponad 2,5 mln baryłek (ok. 350 tys. ton) ekwiwalentu ropy naftowej (boe) w I kwartale br. wobec ok. 1 mln boe rok wcześniej. Trzy czwarte wydobycia pochodzi ze złóż w Norwegii, pozostałe z koncesji na Bałtyku i Litwie, podała spółka.

Pierwotna oferta publiczna maksymalnie 2 320 062 akcji oferowanych Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych. Cena maksymalna została ustalona na 66,5 zł, wynika z prospektu emisyjnego. Oferowane akcje stanowią 49% kapitału spółki.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wzrosła do 3 756,9 mln zł na koniec marca wobec 3 542 mln zł miesiąc wcześniej, podała spółka.

Remedis podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii FM1 o wartości 1,15 mln zł, poinformowała spółka.

Perma-Fix Medical planuje wprowadzić akcje na rynek Nasdaq w USA jeszcze w tym roku, podała spółka.

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 4,46 mln zł w marcu 2016 r., co oznacza wzrost o 22% w skali roku, podała spółka.

LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 453 firmy w marcu do łącznie ponad 14,5 tys., podała spółka.

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Dayli Polska złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego, podała spółka.

Hawe oraz Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. (ORSS) uznają, że pozwy i roszczenia majątkowe spółki TP Teltech, Alcatel, a także województwa podkarpackiego dotyczące dotyczą realizacji robót na tzw. Etapie Budowy projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" są bezzasadne wobec czego ORSS podejmie adekwatne środki prawne mające na celu uchylenie postanowień, podało Hawe.

Miraculum dokonało przydziału 1 639 obligacji serii AF1 o łącznej wartości nominalnej 1,639 mln zł, podała spółka.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w marcu 2016 r. wyniósł 10,7 TWh wobec 16,8 TWh rok wcześniej. W okresie styczeń-marzec br. wolumen obrotu wyniósł 33,34 TWh wobec 45,67 rok wcześniej, podała giełda.

Łączna wartość obrotów na rynku Catalyst w marcu 2016 r. wyniosła 185,17 mln zł, co oznacza spadek o 5,9% w skali roku, podała giełda. W okresie styczeń-marzec łączna wartość obrotów spadła o 4,4% r/r do 560,41 mln zł.

Akcjonariusze Magellana zdecydują o przeznaczeniu kwoty 12,31 mln zł z zysku za 2015 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,85 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 29 kwietnia.

Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect w marcu br. spadła o 32,7% r/r do 146 mln zł, podała giełda. Narastająco w okresie styczeń-marzec wartość obrotów spadła o 24,9% r/r do 391,71 mln zł.

Wojas nabył 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Wojas Bel sp. z o.o. zarejestrowaną według prawa białoruskiego. Cena nabycia wynosi 100 zł i zostanie pokryta przez Wojasa gotówką lub przelewem, podała spółka.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 17,43 mld zł w marcu br., co oznacza spadek o 18,9% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-marzec łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 45,9 mld zł i była o 18,3% niższa niż rok wcześniej.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem