Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Kredyt Inkaso ustalili liczbę członków rady nadzorczej na 7 osób i powołali w skład nowej rady czterech członków, którzy już w niej zasiadali, jednego zgłoszonego przez Quercus TFI oraz dwóch zgłoszonych przez Gamex, należący do Bestu - w tym Piotra Urbańczyka, który został także delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego akcjonariusze Kredyt Inkaso wybrali do rady nadzorczej Ireneusza Chadaja, Marka Gabryjelskiego, Tomasza Mazurczaka oraz Andrzeja Soczka, tj. osoby, które zasiadały już w poprzedniej radzie nadzorczej spółki.

W ramach głosowania grupami Gamex, który w 100% należy do Bestu, największego akcjonariusza KI, posiadającego prawie 33% udziałów w KI, w związku z posiadaną liczbą akcji (ponad 3 mln sztuk) mógł wskazać dwóch członków rady nadzorczej i dokonał wyboru Karola Szymańskiego oraz Piotra Urbańczyka.

"Mając na względzie konieczność wzmocnienia nadzoru grupa deleguje Piotra Urbańczyka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych" - powiedział podczas nadzwyczajnego walnego mecenas z ramienia Gameksu Radosław Kwaśnicki.

Best poparł także kandydaturę Piotra Woźniaka, zgłoszonego przez Quercus TFI, mniejszościowego udziałowca KI.

Akcjonariusze nie wybrali natomiast zgłoszonych przez Best kandydatów - Mirosława Gronickiego oraz Mariusza Banaszuka.

W nadzwyczajnym walnym wzięło udział 64 akcjonariuszy, reprezentujących 11,5 mln akcji, stanowiących ok. 88% kapitału i głosów na walnym.

"Istnieją wątpliwości, czy spółka ma już radę nadzorczą. Naszych wątpliwości nie budzą tylko dwie osoby wybrane przez grupę oraz osoba pana Piotra Woźniaka. Mój mocodawca jest zainteresowany konstruktywnym dialogiem bez udziału osób, które ten dialog torpedują" - powiedział Kwaśnicki po wyborze RN.

Sytuacja nie dość że się nie poprawiła, to mamy wrażenie, że się jeszcze pogorszyła, stwierdził.

Zarząd KI odniósł się do zarzutu ze strony prezesa Best o prowadzenie działalności konkurencyjnej.

"Nie prowadziłem i nie prowadzę działalności konkurencyjnej. A jeśli chodzi o wszelkie insynuacje to zapraszam pana Borusowskiego do sądu. Chętnie przedstawię dowody, że zakazu konkurencji nie łamię" - powiedział prezes KI Paweł Szewczyk. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej złożył także wiceprezes Jan Lisicki.

Akcjonariusze nie podjęli uchwały w sprawie pozbawienia prezesa i wiceprezesa KI premii rocznej za rok kończący się 31 marca 2016 r. Tę uchwałę zaproponował Gamex.

Walne nie przyjęło także uchwały dotyczącej przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa.

Wcześniej zarząd poinformował, że w spółce jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, który obejmuje całą infrastrukturę IT. Będzie on trwał do końca kwietnia. Audyt jest przeprowadzany w związku z informacją, że ze spółki wyciekły dane.

"Dane są zabezpieczone należycie, jest audyt wewnętrzny. Obejmuje badanie całej infrastruktury. Wnioski pierwsze są takie, że należało się rozstać z ABI [administrator bezpieczeństwa - przyp. ISBnews]. Audyt jest przeprowadzany przez firmę zewnętrzną. Jeśli potwierdzi nieprawidłowości, zostaną podjęte odpowiednie działania" - powiedział prezes Szewczyk.

Dodał, że zarząd na pewno będzie w stanie przedstawić radzie nadzorczej wnioski z tego audytu.

Prezes KI poinformował, że obecnie zarząd pracuje nad strategią na najbliższe 3 lata.

"W tej chwili pracujemy nad strategią rozwoju na lata 2016-2018. Najpierw strategię musi zatwierdzić rada nadzorcza. Prace są w stanie bardzo zaawansowanym. Bieżące zdarzenia, które mają miejsce wpłynęły na opóźnienie tych prac. W niedługim czasie przedstawimy cele na najbliższe trzy lata" - powiedział prezes.

Dodał, że planowane nakłady inwestycyjne na IT są szacowane na poziomie 5-7 mln zł na najbliższe lata.

Największym akcjonariuszem Kredyt Inkaso, posiadającym 32,99% na WZA spółki jest Best. Do Generali OFE - drugiego największego akcjonariusza należy 15,05% udziałów w głosach, a do trzeciego - Aviva Investors - 8,93% udziałów.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem