Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - Franklin Templeton Investments rozszerza ofertę o dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa wybranych funduszy Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), podała instytucja.

"Ta zmiana zbiega się w czasie z rozszerzeniem wachlarza funduszy FTIF o Templeton Emerging Markets Bond Fund, Franklin Global High Income Bond Fund i Franklin Income Fund, które są dostępne dla krajowych inwestorów od 15 marca 2016 r. Liczba dostępnych w Polsce funduszy zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV wzrasta tym samym do 96" ? czytamy w komunikacie.

Po wprowadzeniu do oferty dywidendowych klas tytułów uczestnictwa, inwestor będzie otrzymywał część dochodu lub dywidendę co miesiąc lub co kwartał (w zależności od funduszu i warunków oferty), zyskując większą kontrolę nad dywidendą, którą będzie mógł traktować jako regularny dochód lub reinwestować, podkreślono w informacji.

"Dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa, które wprowadzamy na rynek, dają polskim inwestorom poszukującym źródeł regularnego dochodu możliwość zwiększenia elastyczności finansowej i dywersyfikacji inwestycji. To krok w kierunku zgodnym z naszymi działaniami zorientowanymi na ciągłe wprowadzanie innowacji na rynek w odpowiedzi na wymagania inwestorów" - powiedział członek zarządu Templeton Asset Management (Poland) TFI Michał Staszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Nowe klasy tytułów uczestnictwa będą oferowane w ramach trzech nowych na rynku funduszy SICAV oraz innych funduszy popularnych wśród polskich inwestorów. Ofertą objęte będą następujące fundusze (podano także informacje o częstotliwości wypłat dywidendy oraz walucie):

- Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Qdis) PLN-H1, N(Mdis) USD: tytuły uczestnictwa denominowane w złotych polskich lub dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na kwartał.

- Franklin Euro High Yield Fund, A(Mdis)EUR: tytuły uczestnictwa denominowane w euro, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.

- Franklin Global High Income Bond Fund, N(Mdis)USD: tytuły uczestnictwa denominowane w dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.

- Franklin Income Fund, A(Mdis)USD: tytuły uczestnictwa denominowane w dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.

- Templeton Asian Dividend Fund, A(Mdis)USD: tytuły uczestnictwa denominowane w dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.

-Templeton Global Bond Fund, A(Mdis) EUR-H1, N(Mdis) USD: tytuły uczestnictwa denominowane w euro lub dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.

- Templeton Global Total Return Fund, A(Mdis) USD: tytuły uczestnictwa denominowane w dolarach amerykańskich, dywidenda wypłacana raz na miesiąc.

W ramach wprowadzenia na rynek dywidendowych klas tytułów uczestnictwa, Franklin Templeton rozszerza jednocześnie ofertę swoich funduszy dostępnych na polskim rynku o trzy nowe strategie:

Fundusz Templeton Emerging Markets Bond Fund, który ma na celu osiąganie maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji, na które składają się dochody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez inwestowanie przede wszystkim w portfel obligacji i papierów dłużnych o stałym lub zmiennym dochodzie emitowanych przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z krajów rozwijających się i rynków wschodzących.

Fundusz Franklin Global High Income Bond Fund, którego celem jest osiąganie wysokiego i zrównoważonego bieżącego dochodu poprzez inwestowanie w zdywersyfikowany portfel instrumentów o stałym wysokim dochodzie, w tym obligacji przedsiębiorstw i/lub emitentów rządowych o ratingu inwestycyjnym lub ratingu niższym niż inwestycyjny i/lub papierów, którym nie przyznano ratingów, z całego świata, w tym z rynków wschodzących.

Ostatnim z funduszy dodanych do oferty jest zrównoważony fundusz Franklin Income Fund, którego celem jest generowanie jak najwyższych dochodów, przy jednoczesnym utrzymywaniu warunków dla wzrostu wartości kapitału, poprzez inwestowanie głównie w akcje oraz długoterminowe i krótkoterminowe papiery dłużne. Fundusz może inwestować do 25% swych aktywów netto w papiery spoza USA.

Franklin Resources, Inc. to organizacja inwestycyjna o światowym zasięgu działająca na rynku jako Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferuje międzynarodowe i krajowe rozwiązania inwestycyjne klientom indywidualnym, instytucjonalnym i rządowym z ponad 180 krajów.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem