Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Palmyra ? spółka IK Investment Partners - otrzymała 6 kwietnia bezwarunkową zgodę Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego na przejęcie kontroli nad Ferro. Tym samym spełniły się wszystkie warunki prawne wezwania na akcje Ferro, podał wzywający.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 10 263,42 mln zł na koniec marca br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów sięgnęła 9 789,51 zł mln zł.

Z inicjatywy Klastra ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), przy udziale Kapsch Telematic Services i Politechniki Warszawskiej w Warszawie ruszyły testy inteligentnego systemu transportowego, podał Kapsch.

CDRL planuje w tym roku otworzyć 47 sklepów Coccodrillo, w tym 15 w Polsce, 12 w Europie oraz 7 poza UE, a łącznie na inwestycje wyda 12,8 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu od 12 kwietnia z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji spółki Infovide - Matrix, podała giełda.

Rada nadzorcza NTT System rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie nie mniej niż 3,01 mln zł, co daje nie mniej niż 0,22 zł na akcję za 2015 rok, podała spółka.

Wstępny wynik Banku Handlowego na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji za I kwartał 2016 roku wyniósł ok. 46 mln zł i będzie odbiegał od wyników z poprzednich kwartałów ze względu na niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkowym, podał bank.

W celu dodatkowego wzmocnienia aktywności w branży kolejowej Skanska utworzyła Oddział Kolejowy, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Wittchen w marcu br. wyniosły 12,3 mln zł i były wyższe o 12% r/r, poinformowała spółka. Narastająco w ciągu 3 miesięcy br. wzrosły o 15% r/r do 30,3 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zabezpieczają dokumenty i dane komputerowe od Kulczyk Holding i Ciechu, a od byłego prezesa Ciechu otrzymali dokumenty dotyczące sprawy, podało Biuro.

Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III jest zaawansowana w ok. 17%, poinformował prezes Tauron Polska Energia Remigiusz Nowakowski. Roboty aktualnie obejmują budynek maszynowni i kotłowni, budynek nastawni elektrycznej oraz chłodnię kominową.

W rafinerii Grupy Lotos rozpoczęto prace ziemne związane z budową głównych instalacji Projektu EFRA, podała spółka.

Groclin zakłada zwiększenie udziału produkcji realizowanej na Ukrainie do ok. 60% w 2017 r. wobec ok. 44% obecnie, poinformował prezes Andre Gerstner.

Goodman podpisał dwie umowy najmu na łączną powierzchnię 12 tys. m2 w Poznań Airport Logistics Centre, co oznacza, że cała powierzchnia (16,5 tys. m2) jest już wynajęta. Firma rozpoczęła budowę nowego magazynu o powierzchni 17 tys. m2. Zakończenie budowy jest planowane w II kw. 2016 roku, podała spółka.

Zarząd Copernicus Securities podjął uchwałę w sprawie emisji 4 tys. niezabezpieczonych, dwuletnich, odsetkowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 4 mln zł, poinformował broker.

Dom Development wprowadził do sprzedaży 47 lokali w III etapie Osiedla Pod Różami przy ul. Włodarzewskiej w warszawskiej dzielnicy Ochota, podała spółka. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na IV kw. 2017 r.

Ronson sprzedał netto 206 lokali w I kwartale 2016 r., co oznacza wzrost o blisko 11% r/r. Dotychczasowe wyniki są tym samym zgodne z rocznym planem, który zakłada sprzedaż na poziomie co najmniej 900 lokali, podała spółka.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do spółki Kulczyk Holding oraz do mieszkań byłego prezesa Ciechu Dariusza Krawczyka i jego zastępcy, podała Telewizja Republika. Śledztwo CBA i prokuratorów dotyczy nieprawidłowości związanych z prywatyzacją Ciechu, podano także.

Gaz-System uzyskał status RRM (Registered Reporting Mechanism) pozwalający na samodzielne raportowanie danych zgodnie z wymaganiami unijnego rozporządzenia o przejrzystości rynku energii i gazu REMIT i rozpocznie raportowanie w czwartek, 7 kwietnia, podała spółka.

Pierwszy etap Stacji Kazimierz, inwestycji realizowanej przez Grupę Waryński i Polnord, uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie, podano w komunikacie.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) powołała na wiceprezesów spółki Mariusza Bobera, Jacka Janiszka i Zbigniewa Gagata. Mariuszowi Boberowi powierzono obowiązki prezesa zarządu, podała spółka.

Główne kierunki rozwoju zakładane przez nową strategię Vigo System - nazwaną Vigo 2020 - to m.in. zwiększenie mocy produkcyjnych do 100 tys. szt. detektorów rocznie wobec 10-20 tys. szt. obecnie i znaczące obniżenie ich ceny - do 150-200 euro/szt., poinformował prezes Adam Piotrowski. Będzie to możliwe dzięki budowie nowego zakładu produkcyjnego kosztem ok. 55 mln zł, który otwarty ma zostać w 2018 r., a pełne moce uzyskać do 2020 r.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na zabudowę Mola Rybackiego, przy ulicy Hryniewickiego w Gdyni pod inwestycję Yacht Park, podała spółka.

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w marcu br. wyniosło 3 218 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 11 750 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc.

Groclin kupi docelowo 100% udziałów inżynierskiego biura projektowego CADM Automotive. Wartość całej transakcji wyniesie nie mniej niż 20 mln zł (gotówka plus akcje). Po połączeniu grodziska spółka chce się rozwijać przynajmniej dwucyfrowo rok do roku, podał Groclin.

OEX zamierza przedstawić propozycję przeznaczenia kwoty 5,166 mln zł na dywidendę, co oznaczałoby wypłatę w wysokośc 0,75 zł na akcję, podała spółka.

Główny akcjonariusz OEX - Neo Investment - zaproponuje radzie nadzorczej kandydaturę Jerzego Motz (obecnie pełniącego funkcję przewodniczącego rady nadzorczej) na stanowisko prezesa, podała spółka.

Lokum Deweloper zwiększył sprzedaż mieszkań o 43% r/r do 172 lokali w I kwartale 2016 r. W tym samym czasie Grupa rozpoznała w wyniku 96 lokali, podała spółka.

Franklin Templeton Investments rozszerza ofertę o dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa wybranych funduszy Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), podała instytucja.

XSystem przydzielił 800 obligacji zamiennych serii C o łącznej wartości nominalnej 800 tys. zł, podała spółka. W związku z przydziałem serii C łączna wartość emisji obligacji serii D i F nie może przekroczyć kwoty 2,2 mln zł, podała spółka.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia części mienia Zakładu Mleczarskiego z siedzibą w Łaszczowie w postaci zakładu produkcyjnego, podał Urząd.

Eurocash złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Eko Holding z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, podał urząd.

ABC Data rekomenduje przeznaczyć na dywidendę za 2015 r. kwotę 48,85 mln zł, co będzie oznaczało wypłatę w wysokości 0,39 zł na akcję, podała spółka.

Rada nadzorcza wybrała Tomasza Laudy na nowego prezesa zarządu Qumak, podała spółka. Obejmie on stanowisko 1 czerwca.

Alior Bank zapowiedział ofertę publiczną do 220 mln nowych akcji z zachowaniem prawa poboru, o łącznej wartości do 2,2 mld zł. Pozyskane w ten sposób środki Alior Bank zamierza przeznaczyć na wcześniej zapowiadany zakup Podstawowej Działalności Banku BPH oraz na wzmocnienie bazy kapitałowej, umożliwiające dalszy dynamiczny rozwój, podała instytucja. Nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma decydować o emisji, zwołano na 5 maja.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem