Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Idea Bank zawarła ze spółką LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (LC Corp) umowę, na podstawie której zobowiązał się nabyć 3 765 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing (GL), stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, podał bank. Cenę ustalono na 184,55 mln zł plus 49,99% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GL za rok obrotowy 2016.

"Przeniesienie własności akcji nastąpi, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w dniu przypadającym nie wcześniej niż 15 marca 2017 r. i nie później niż w ciągu 30 dni od powyższej daty (dzień zamknięcia transakcji). Strony umowy ustaliły, że cena za akcje wyniesie 184 551 tys. zł + [skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej GL za rok obrotowy 2016 x 49,99%]" - czytamy w komunikacie.

W dniu zawarcia umowy emitent zapłaci, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, kwotę 20 mln zł tytułem zaliczki na poczet ceny, natomiast pozostała część ceny płatna będzie, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w dniu zamknięcia transakcji, podano w informacji.

"Umowa uprawnia emitenta do żądania sprzedaży przez LC Corp na rzecz emitenta pozostałych akcji GL tj. 3767 akcji stanowiących 50,01% kapitału zakładowego GL (akcje opcyjne) (opcja call). Opcja call może zostać wykonana pod warunkiem nabycia przez emitenta akcji, w terminie od 31 marca 2017 r. do 31 marca 2018 r. Cena sprzedaży akcji opcyjnych w wykonaniu opcji call została odrębnie określona, jednak nie będzie niższa niż 190 000 000 zł powiększone o 4% w skali roku" - czytamy dalej.

Ponadto umowa uprawnia LC Corp do żądania nabycia przez emitenta od LC Corp akcji opcyjnych (opcja put). Opcja put może zostać wykonana po dniu 31 marca 2017 roku, pod warunkiem nabycia przez emitenta akcji oraz utrzymania współczynników kapitałowych emitenta na poziomie wymaganym przez przepisy prawa i ewentualne zalecenia nadzorcze po nabyciu akcji opcyjnych. Cena sprzedaży akcji opcyjnych w wykonaniu opcji put została odrębnie określona, jednak nie będzie niższa niż 190 000 000 zł powiększone o 4% w skali roku, podano również.

Na początku marca br. Getin Holding (GH) zawarł z LC Corp B.V. jako kupującym umowę sprzedaży 2 957 akcji Getin Leasing, stanowiących 39,26 % kapitału oraz 39,26 % udziału w głosach w Getin Leasing (umowa 1) oraz warunkową umowę sprzedaży dalszych 755 akcji Getin Leasing, stanowiących 10,02 % kapitału tej spółki (umowa 2).

W połowie lutego Getin Noble Bank (GNB) poinformował, że podpisał z LC Corp B.V. umowę sprzedaży 50,72% udziałów Getin Leasing. Wartość transakcji miała wynieść 218 mln zł.

Przedmiotem działalności Getin Leasing jest działalność leasingowa, a w szczególności leasing samochodów osobowych i dostawczych, a także transportu ciężkiego.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem